Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individuel kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individuel kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Individuel kommunikation
Rikke Danielsen & Inge Amby-Fog Specialbørnehaven Spiren

2 Program Præsentation - af os og af Spiren
Hvorfor gik vi i gang med dette projekt - hvad blev vi inspireret af? Hvilke tanker gjorde vi os inden start? Kommunikation på Sanseniveau Johannes Kommunikation på Præsentationsniveau Daniel Kommunikation på Repræsentationsniveau Walther Afslutning Fælles diskussion

3 Præsentation Inge Amby-Fog
Uddannet pædagog i 2000, ansat i Spiren siden jan. 2002 PD i Logopædi i 2015 Særlig interesse for Sprog, kommunikation og oralmotorik

4 Rikke Danielsen Uddannet pædagog i 2009 Ansat i Spiren 2010 Supervisor i Plan 98

5 Hvorfor gik vi i gang med dette projekt?
Hvilke tanker gjorde vi inden projektstart? I Spiren er der tradition for at bruge kommunikationstavler med billeder eller konkreter. Vi oplevede, at børnene reagerede ved aktivitetsskift. De reagerede på en måde, der fik os til at tænke, at barnet på trods af billeder ikke forstod, hvad vi ville det. Børnene reagerede bl.a. med gråd, udadreagerende adfærd mm. Basisvideo på hvert enkelt barn for at blive klogere på Vores egen kommunikation Barnets kommunikation

6 Hvad så vi? Basisvideoen inspirerede os bl.a. til at arbejde med anerkendelse af barnet, forståelse af barnet, respekt for barnet, accept af barnet mm. Den gav en forståelse for, at vores kommunikation ikke blev forstået af barnet. Forståelse for at vi ikke har taget udgangspunkt i barnets kommunikationsniveau, men har stillet for høje krav til barnet. Forståelse for at børnene har forskellige kommunikationsniveau – og derfor har brug for forskellig former for kommunikation. Forældrenes ønske om en bedre kommunikation med barnet.

7 Hvad blev vi inspireret af?
Testen ”ComFor” Den hollandske artikel ”At skabe sammenhæng i en usammenhængende verden” med tilhørende film. Her startede de første ideer

8 Hvad blev vi inspireret af?
”At skabe sammenhæng i en usammenhængende verden” På hvilket niveau er barnet i stand til at skabe sammenhæng? Sanseniveau Præsentationsniveau – information opfattes i en konkret sammenhæng Repræsentationsniveau – forståelse for at et billede repræsenterer noget andet. Metarepræsentationsniveau: forståelse for fx talemåder, ironi mm.

9 Hvad blev vi inspireret af?
Intensive Interaction: - Arbejder de med på specialskolen i Horsens kommune Helt grundlæggende en proces, der sigter mod at muliggøre kommunikation Træner de basale færdigheder i kommunikation Kommunikation foregår gennem flere kanaler: lyd, syn, berøring og lugt – sanserne Principperne for Intensive Interaction: En-til-en-kvalitetstid, Afstemning, Tempo/hastighed, Responsivitet, Imitation, Simple adfærd, Pauser, Gensidig glæde

10 Hvad blev vi inspireret af?
Kurser: Oralmotorik og spisning + oralmotorik og tale, specialrådgivningen for VISO, IKH Åbent vindue for accept af nye sanseoplevelser – smag og lugt Barnet er modtageligt for afprøvning af nyt.

11 Kommunikation på sanseniveau
De basale færdigheder for kommunikation er ikke på plads og skal trænes. Kommunikation gennem forskellige kanaler – forskellige sanser Hvad gør vi, hvis barnet ikke bruger sine sanser? Kan de vækkes? Kursus i oralmotorik og spisning gav ideen til at arbejde med at vække sanserne hos nogle børn. - ”Vinduet” for at tolerere og lære nye smage og dufte står mest åben ved 4-6 måneder. Præference for søde smage

12 Johannes 5,7 år Ifølge DPU sprog og kommunikative kompetencer svarende til 12 måneder, opmærksomhed svarende til 14 måneder og hukommelse svarende til 7 måneder. Johannes har lang latenstid! Johannes kan godt lide at spise, og han undersøger ting med munden. Johannes bruger ikke sit syn, sin smagssans eller sin lugtesans, men vi oplever, at Johannes altid har kunnet smage sødt. Vi havde en oplevelse af, at vi flyttede rundt med Johannes, uden han forstod, hvad han skulle.

13 Johannes - basisvideo

14 Johannes – Sanseindtryk som kommunikationsform
At arbejde med at ”vække” Johannes’ sanser: ”Musik”-forløb med forskellige sanse-lege, dufte og smage Samarbejde med kommunal ergoterapeut omkring primært smagssansen Vi vurderede ud fra vores observationer, at Johannes kommunikerede på sanseniveau. Vi har valgt smag og duft-symboler for foreløbig 2 aktiviteter – spisning og at få skiftet ble.

15 Johannes – Sanseindtryk for spisning
Pebermynteduft – et lille stykke After Eight

16 Johannes – Sanseindtryk for spisning

17 Johannes – Sanseindtryk for at få skiftet ble
At få en ren ble: Duft af citron – en lille teskefuld citronsaft

18 Johannes – Sanseindtryk for at få skiftet ble

19 Kommunikation på præsentationsniveau
For at kunne kommunikere på præsentationsniveau skal husets fundament være på plads – Øjenkontakt, imitation, turtagning og fælles opmærksomhed.

20 Kommunikation på præsentationsniveau
Brug af et objekt eller en konkret – ikke symbol Forståelsen trænes ved baglæns kædning Brug af pauser

21 Daniel 5,6 år Sprog og kommunikative kompetencer 2,7 år, hukommelse 2,5 år og opmærksomhed 2,2 Daniel kan godt lide at bruge sine hænder og generelt bruge kroppen. Vi oplever, at Daniel fjoller, pjatter, råber og bliver udadreagerende ved skift af aktivitet. Vi har en antagelse om, at Daniel ikke forstår, hvad han skal. Vi antager, at det især er skiftet, der er svært for Daniel.

22 Daniel - basisvideo

23 Daniel – symbol for at gå til tavlen
Pinociokugle-bane

24 Daniel – symbol for at gå til tavlen

25 Daniel – symbol for at skulle spise
Magnet på køleskabet

26 Daniel – symbol for at skulle spise

27 Kommunikation på repræsentationsniveau
Forståelse for at billeder repræsenterer en handling Indre ordforråd Forståelse af beskeder

28 Walther 4,3 år Ifølge DPU ligger Walther svarende til
Sprog og kommunikative kompetencer 9 måneder, hukommelse 11 måneder, opmærksomhed 12 måneder. Vi formoder, at Walthers impressive sprog og ordforråd er væsentligt større, end DPU kan vise, og at Walther har et forholdsmæssigt stort indre ordforråd. Walther vil gerne se fotos og billeder og kan både genkende og udpege på opfordring. Vi har observeret, at Walther ofte har en anden forventning om, hvilken aktivitet, han skal, end det vi kan tilbyde ham. Vi oplever, at Walther bryder ud i gråd og vi antager, at det er fordi, vi ikke kan opfylde hans forventninger.

29 Walther - basis

30 Walther – billeder for næste aktivitet
Vi oplever, at Walther gerne vil se billeder. Det er i de situationer, hvor vi oplever Walther mest aktiv. Vi oplever, at Walther er opmærksom, når vi fortæller ud fra billeder. Han kan udpege fotos af kendte voksne, men også tegninger af fx flyvemaskine, mand mm. Walther udpeger med øjne, hånd og arm.

31 Walther – billeder for næste aktivitet

32 Afslutning Det er svært at beskrive for andre, det er svært at fastholde….. Selvom det virker let og logisk For nogen virker det barnligt – fordi vi går så langt ned i udviklingsniveau. Det kan være svært at forstå, at en mobil dreng på snart 6 år ikke forstår et billede, men skal kommunikere på samme måde som et spædbarn.

33 Kontakt Rikke: Inge: Spiren:

34 Fælles diskussion -


Download ppt "Individuel kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google