Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode samarbejde -Patientinvolvering som etisk koncept

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode samarbejde -Patientinvolvering som etisk koncept"— Præsentationens transcript:

1 Det gode samarbejde -Patientinvolvering som etisk koncept
Oplæg på temadag den 30. marts 2017 i FSOS v/ Janus Pedersen, medlem af Sygeplejeetisk Råd

2 Sygeplejeetisk råd – Hvem er jeg?

3 Sygeplejeetisk råd – Hvem er vi?

4 Sygeplejeetisk råd – Hvem er vi?
10 repræsentanter fra forskellige; kredse specialer interesseområder

5 Sygeplejeetisk råd – Hvad gør vi?
SER har bl.a. som opgave; at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard, samt; at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål[…] svare på indsendte dilemmaer sygeplejeetiske retningslinjer

6 Patientinvolvering? Samtykke? Information? Fælles beslutningstagen?
Samarbejde

7 Topografi Hvad er etik? Den anden / De andre Kan, skal, bør Kan Bør

8 Sygeplejeetiske grundværdier
Sygeplejersken har ansvar for at yde omsorg, i den hensigt at patienten oplever velvære.

9 Grundlæggende sygeplejeetiske principper
Respekt for selvbestemmelse Anerkendelse af værdighed Hensyn til integritet Omhu for det sårbare liv

10 Sygeplejeetiske retningslinjer
En række konkretiserede retningslinjer, med udspring i de 4 grundprincipper. Værdier → Principper → Retningslinjer Frem med kan skal bør, der tilbage

11 Det etiske dilemma En vanskelig værdikonflikt, hvor der skal træffes et valg. ”skal jeg cykle eller tage bussen?” ”skal jeg udføre HLR eller lade være?” Kan Skal Bør

12 Patientinvolvering som dilemma
Selvbestemmelse ”Jeg vil” Paternalisme ”Du skal” Svag paternalisme ”Du skal fordi du vil”

13 Patientinvolvering Er patientinvolvering altid, alle steder, et etisk gode? Hvilke konsekvenser kan det have for patienten?

14 Selvbestemmelse Den ressourcestærke patient Den ressourcesvage patient
Er patientens ønske altid, alle steder, patientens bedste?

15 Patientinvolvering som ansvarsoverdragelse
Tages, pålægges eller delegeres ansvar? Den gode sygeplejerske Den gode patient

16 Patientinvolvering og samarbejde

17 Samarbejde – Den etiske vinkel
Mødet med den anden Hvad er problemet? Hvad er målet? Hvad kan (bør / skal) vi gøre.

18 Sygeplejeetiske retningslinjer - rt
Sygeplejeetiske retningslinjer - rt. princippet om respekt for selvbestemmelse 1.1 fremme patientens selvbestemmelse 1.2 respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten 1.3 fremme og respektere patientens ret til selvbestemmelse, uanset dennes individuelle værdier og livsmål, forudsat at det ikke krænker andres rettigheder og livsmål 1.4 sikre, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information skal være tilpasset patientens ønsker og behov samt patientens livssituation 1.5 beskytte patienter, der ikke er i stand til at varetage selvbestemmelse.


Download ppt "Det gode samarbejde -Patientinvolvering som etisk koncept"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google