Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontoramme og kontoplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontoramme og kontoplan"— Præsentationens transcript:

1 Kontoramme og kontoplan
Kontoramme for handelsvirksomhed (E) Kontoramme for produktionsvirksomhed (C) Lovgivning og bilag (F) Hvad er controllerens rolle. Tidligere gav begrebet ”Controller” indtryk af, at controller-funktionen udøver en eller anden form for kontrol. Dermed giver controller-begrebet negative associationer, og man opfatter controlleren som en person, der skal undgås, fordi controlleren kun er ude på kontrollere om alting nu er i orden. Dette er helt forkert. Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

2 Kontoramme for handelsvirksomhed (1/6)
I en virksomhed er kontoplanen grundlaget for al bogføring, hvor vi sorterer de økonomiske transaktioner på særskilte konti med hver deres kontonummer. Kontonumre med fire cifre i webbogen vedrører resultatopgørelsen, hvor vi holder styr på virksomhedens indtægter og omkostninger. Kontonumre med fem cifre i webbogen vedrører balancen, hvor vi holder styr på virksomhedens aktiver og passiver. Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

3 Kontoramme for handelsvirksomhed (2/6)
I handelsvirksomheder er kontoplanen for omkostningskonti inddelt efter art (Artsopdelt resultatopgørelse): Indtægter = De penge, virksomheden får ind på de varer og tjenesteydelser, den sælger. Omkostninger = De penge, som det koster at drive virksomhedens aktiviteter. Aktiver = Værdien af de ting, som virksomheden ejer eller har til gode. Passiver = Værdien af det, som virksomheden skylder til ejere og samarbejdspartnere. Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

4 Kontoramme for handelsvirksomhed (3/6)
Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

5 Kontoramme for handelsvirksomhed (4/6)
Virksomhedens resultat: Resultat = Indtægter – Omkostninger Virksomhedens resultat for en periode kan enten være et overskud eller et underskud: Overskud = Virksomheden har tjent penge i perioden. Underskud = Virksomheden har tabt penge i perioden. Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

6 Kontoramme for handelsvirksomhed (5/6)
Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

7 Kontoramme for handelsvirksomhed (6/6)
Aktiver: Anlægsaktiver = Fysiske aktiver, som har en værdi i flere år. Omsætningsaktiver = Aktiver, som udskiftes løbende. Passiver: Egenkapital = Virksomhedens gæld til ejerne. Gæld = Gæld til andre uden for virksomheden. Kortfristet gæld = Gæld, der skal betales inden for et år. Langfristet gæld = Gæld, der skal betales efter et år. Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

8 Kontoramme for produktionsvirksomhed (1/3)
I en produktionsvirksomhed bruges kontoplanen på samme måde som i en handelsvirksomhed. Dog er kontoplanen vedrørende omkostningskonti inddelt efter funktioner i en produktionsvirksomhed. (Funktionsopdelt resultatopgørelse). Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

9 Kontoramme for produktionsvirksomhed (2/3)
Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

10 Kontoramme for produktionsvirksomhed (3/3)
Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

11 Lovgivning og bilag Ved bogføring i virksomheder skal Bogføringsloven følges. Vigtige regler fra Bogføringsloven: Bilag skal gemmes som dokumentation for bogføringen i minimum fem år. Bilag skal have et særskilt bilagsnummer. Bilagsnummer skal kunne følges fra det enkelte bilag til, hvor det er bogført. Bilagsnummer skal kunne følges fra bogføringen tilbage til det enkelte bilag. Du kan læse mere om Bogføringsloven via dette link Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C


Download ppt "Kontoramme og kontoplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google