Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

25. Logistisk effektivitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "25. Logistisk effektivitet"— Præsentationens transcript:

1 25. Logistisk effektivitet
Elementer i den logistiske effektivitet - leveringsservice kontra logistikomkostninger ”Hvis en virksomhed har en god leveringsservice ved et relativt lille forbrug af logistiskomkostninger, så har virksomheden en høj logistisk effektivitet”

2 25. Logistisk effektivitet
Leveringsservice (udgående logistik) Leveringstid tiden fra en ordre modtages til ordren er fremme på leveringssteddet Lagerservicegrad hvor stor en andel af indkomne ordrer der leveres direkte fra færdigvarelageret Leveringsoverholdelse levering i rette tid, mængde og kvalitet

3 25. Logistisk effektivitet
Leveringsservice fortsat Leveringsfleksibilitet - evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende leveringen Leveringsinformation evne til at informere kunderne om forhold vedrørende ordren og leveringen

4 25. Logistisk effektivitet
Logistikomkostninger Lageromkostninger omkostninger forbundet med at have et varelager Renter af den kapital, der er bundet i et lager Driftsomkostninger: husleje, lys, varme og lønninger Emballage- og pakkeomkostninger omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger Transportomkostninger interne transportomkostninger mellem afdelinger ekstern transport af råvarer fra leverandører og færdigvarer til kunder

5 25. Logistisk effektivitet
Logistikomkostninger fortsat Administrative logistikomkostninger planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med behandling af ordre, planlægning af indkøb, produktion og distribution løn til administrative medarbejdere - Udvikling og drift af IT-systemer Mangelomkostninger omkostninger der opstår, når virksomheden ikke overholder sine aftaler med kunderne Mistet fremtidig dækningsbidrag Meromkostninger ved fejl, mangler og erstatninger Nedslag i salgsprisen

6 25. Logistisk effektivitet
Leveringsservice Logistisk effektivitet = Logistikomkostninger Forbedring af logistisk effektivitet Leveringsservicen forbedres for de samme eller færre logistikomkostninger Leveringsservicen forbedres med mere end det, logistikomkostningerne stiger med Leveringsservicen fastholdes med færre logistikomkostninger Leveringsservicen forringes med mindre end det, logistikomkostningerne falder med

7 25. Logistisk effektivitet
Forbedring af logistisk effektivitet

8 25. Logistisk effektivitet
Forbedring af rentabilitet (afkastningsgrad) Øge omsætning ved hjælp af forbedret leveringsservice Reducere logistikomkostninger ved hjælp af besparelser Reducere investeringer i f.eks. varelager

9 25. Logistisk effektivitet

10 25. Logistisk effektivitet
Trade-off Trade-up

11 25. Logistisk effektivitet
Analyse af logistikomkostninger - Ved hjælp af indekstal - der beregnes indekstal for de enkelte logistikomkostninger, der sammenlignes med udviklingen i virksomhedens aktivitet (omsætning/produktion) - Ved hjælp af varelagerets omsætningshastighed - varelagerets omsætningshastighed er i høj grad bestemmende for de logistiske omkostninger - varelagerets omsætningshastighed afslører, om det er lagertiden eller en ændret aktivitet, der er årsag til en ændring i varelageret

12 25. Logistisk effektivitet
Analyse af virksomhedens logistikomkostninger År 10 År 11 År 12 Nettoomsætning 25.000 30.000 33.000 Lageromkostninger Emballage- og pakkeomkostninger Transportomkostninger Administrative logistikomkostninger 1.750 1.250 1.500 800 1.950 1.450 1.850 850 2.075 1.550 2.050 900 I alt 5.300 6.100 6.575 Indeks År 10 År 11 År 12 Nettoomsætning Lageromkostninger Emballage- og pakkeomkostninger Transportomkostninger Administrative logistikomkostninger I alt Indekstal = Årets tal x 100 Basisårets tal 100 120 132 100 111 119 100 116 124 100 123 137 100 106 113 100 115 124

13 25. Logistisk effektivitet
Varelagerets omsætningshastighed År 10 År 11 År 12 Nettoomsætning - Vareforbrug 25.000 14.800 30.000 18.000 33.000 20.000 Bruttofortjeneste 10.200 12.000 13.000 Ultimo År 9 Ultimo År 10 Ultimo År 11 Ultimo År 12 Varelager 2.500 3.000 3.200 3.300 360 Omsætningshastigheden Vareforbrug Gennemsnitligt varelager 360 5,4 = 67 dage Varelagerets omsætningshastighed = Antal lagerdage = 14.800 2.750 360 5,8 18.000 3.100 20.000 3.250 360 6,2 = 62 dage = 58 dage = 5,4 gange = 5,8 gange = 6,2 gange År 10 År 11 År 12 Primolager Ultimolager I alt Gennemsnitligt varelager Varelagerets omsætningshastighed Antal lagerdage 2.500 3.000 3.200 3.000 3.200 3.300 5.500 6.200 6.500 2.750 3.100 3.250 5,4 gange 5,8 gange 6,2 gange 67 dage 62 dage 58 dage

14 25. Logistisk effektivitet
Analyse af leveringsservice - Ved hjælp af kvalitative analyser - kvalitative analyser er baseret på subjektive vurderinger og anslåede talstørrelser fx med udgangspunkt i opstilling af målsætninger for A-B-C kunder og A-B-C varer - Ved hjælp af kvantitative analyser - kvantitative analyser er baseret på eksakte talstørrelser fx nøgletal for lagerservicegrad, leveringsoverholdelse og leveringsfleksibilitet

15 25. Logistisk effektivitet
Analyse af logistisk effektivitet Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx undersøgelser blandt kunderne Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking

16 25. Logistisk effektivitet
Gab-analyse af logistisk effektivitet En Gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske præstationer. En Gab-analyse kan udarbejdes på alle de områder, hvor der er opstillet mål for præstationen.

17 25. Logistisk effektivitet

18 25. Logistisk effektivitet

19 25. Logistisk effektivitet
Benchmarking af logistisk effektivitet Ved benchmarking sammenlignes egne præstationer med andres tilsvarende præstationer (best practice).

20 25. Logistisk effektivitet

21 25. Logistisk effektivitet
Benchmarking Intern benchmarking sammenligning mellem afdelinger I virksomheden eller mellem virksomheder i en koncern Ekstern benchmarking sammenligning med de bedste virksomheder inden for samme branche fx konkurrenter Funktionel benchmarking sammenligning med de bedste virksomheder på området uafhængig af branchetilhørsforhold


Download ppt "25. Logistisk effektivitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google