Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOCIALE MEDIER OG REKRUTTERING - SET FRA EN JURIDISK VINKEL

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOCIALE MEDIER OG REKRUTTERING - SET FRA EN JURIDISK VINKEL"— Præsentationens transcript:

1 SOCIALE MEDIER OG REKRUTTERING - SET FRA EN JURIDISK VINKEL

2 AGENDA Sociale medier – set fra en juridisk vinkel Intro
Brug af sociale medier i rekrutteringsfasen Husk nu persondataloven!

3 INTRO

4 SOCIALE MEDIER INDTAGER ARBEJDSPLADSEN

5 STATISTIK – SOCIALE MEDIER PÅ ARBEJDSPLADSEN
Medarbejderes brug af sociale medier koster danske arbejdsgivere 11 mia. kr. årligt i tabt arbejdstid Hver 3. dansker går på Facebook i arbejdstiden 24% af danske kvinder og 19% af danske mænd bruger sociale medier erhvervsmæssigt Knapt 2 mio. danskere har en profil på Facebook Danskerne bruger årligt ca. 20,5 mio. timer på Facebook alene (på og uden for arbejdspladsen)

6 CASES

7 KONTROVERSIELLE STATUSOPDATERINGER!
”er så rasende træt af hende den psykisk syge (...) på Christiansborg” ”har lige talt med SKAT, og elsker den nye skattereform. Hurraaaaaa, I love you Kristian Jensen Og jaja, det er synd for de fattige, men jeg er altså stadigvæk glad på egne vegne ” ”Der står en fucked up medicineret psykisk syg dame (...), der helt hæmningsløst hælder ud af sit triste lorteliv. Og kommenterer alt. Hun er så nedtursramt, at hun ikke engang forsøger at skjule det - nej, hun lever af det. Det er næring. Har lyst til at kvæle hende langsomt. Hvis hun dog bare kunne lukke sin forudsigelige røv bare engang imellem!” "synes, at Frank Jensen ser liderlig ud på den virkelig klamme måde." "synes, at Vibeke Storm ser fed, rig og svinsk ud." "håber, at Tine (fra X Factor, red.) bliver tyk igen." "Dronning Margrethe siger nøjagtig lige så hjernedøde ting som Amalie fra Paradise Hotel." "havde også smasket Niels Brinch en på krydderen, hvis han ikke ville forlade min fest, og jeg havde også råbt stikkersvin, hvis han truede mig med at ringe til sine politivenner, fordi han ikke måtte blive.” "Paven er et svin"

8 HVAD MÅ ARBEJDSGIVEREN OG MEDARBEJDERNE FØR OG VED ANSÆTTELSEN

9 SOCIALE MEDIER I REKRUTTERINGSFASEN
Flere oplysninger om ansøgere På grund af de sociale medier har arbejdsgivere adgang til flere oplysninger om ansøgere end nogensinde før Arbejdsgivere må bruge oplysninger fra sociale medier i samme omfang som andre oplysninger om medarbejderne

10 SOCIALE MEDIER I REKRUTTERINGSFASEN
Hvad må man indsamle og lægge vægt på De samme oplysninger som ved rekruttering ad andre veje Generelt arbejdsretligt saglighedskrav (bedømmelse af personlig og faglig egnethed – meget vide grænser) Primære grænser i regler om diskrimination, helbredsoplysningsloven og persondataloven

11 SOCIALE MEDIER I REKRUTTERINGSFASEN
Hvor går grænsen? Diskriminationslovene Som udgangspunkt ikke lægge vægt på køn, graviditet, race, religiøs eller politisk overbevisning, alder, handicap, seksuelt tilhørsforhold, (manglende) medlemskab af fagforening, nationalitet mv. Helbredsoplysningsloven Ikke tilladt at indsamle generelle oplysninger om til ansøgerens helbred eller hidtidige sygefravær Tilladt at indhente oplysninger om, hvorvidt en ansøger lider af en konkret sygdom, der vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden i det pågældende job. Husk nu persondataloven!

12 SOCIALE MEDIER I REKRUTTERINGSFASEN
Persondataloven Tjek af profil på socialt medie er behandling af persondata Tilladt at behandle persondata som led i rekruttering Kun tilladt at indsamle personoplysninger via sociale medier, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde et sagligt og oplyst formål Pligt til at undgå dataophobning Pligt til at informere ansøgere om visse forhold, hvis deres personlige oplysninger indsamles via sociale medier Ifølge Datatilsynets praksis skal informationen senest gives ved indsamlingen eller 10 dage herefter Evt. krav om samtykke fra ansøgere samt tilladelse fra Datatilsynet

13 DRØMMEKANDIDATEN??

14 MANGEL PÅ OMTANKE!

15 HUSK NU PERSONDATALOVEN!

16 PERSONDATALOVEN – PERSONDATALOVENS SYSTEMATIK OG INDHOLD
Generelle behandlingsprincipper (§5) Specifikke behandlingsbetingelser (§§ 6-13) Overførsler til tredjelande (§ 27 ) Registreredes rettigheder (§§ 28-40) Behandlingssikkerhed (§§ 41-42) Anmeldelse og tilladelse (§§ 43-54) Datatilsynet (§§ 55-66) Erstatnings- og strafansvar (§§ 69-71)

17 TYPISKE UDFORDRINGER – REKRUTTERINGS- FASEN
Opfordrede/uopfordrede ansøgninger og bilag Behandling mhp. besættelse af stillingen/anden stilling Opbevaring Frasorterede kandidater Referencer fra tidligere arbejdsgivere Vedlagte/ikke-vedlagte referencer Indhentning af RKI-oplysninger Kun tilladt ved særligt betroede stillinger

18 TYPISKE UDFORDRINGER – REKRUTTERINGS- FASEN (FORTSAT)
Straffeattester Indhentelse kræver sagligt formål, samtykke og tilladelse fra Datatilsynet. Brug af rekrutteringsbureauer Husk: krav om skriftlig kontrakt med databehandlere, jf. § 42, stk. 2 Personlighedstests Anses som hovedregel for en følsom/rent privat oplysning - krav om tilladelse fra Datatilsynet og samtykke fra medarbejderen Intelligens- og færdighedstests Uafklaret – samtykke bør indhentes

19 Samtykke Lovens ordlyd:
§ 3, nr. 8 : ”Frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse…” Frivillig: forudsætning for at (for)blive ansat? Specifik: Klart og konkretiseret, herunder hvilke typer oplysninger, hvem der kan behandle og formålet med behandlingen Informeret: Viden om, at samtykke afgives, og hvad det nærmere indhold er

20 SÆRREGLER FOR ”STILLINGSBESÆTTENDE VIRKSOMHEDER”
Vejledning på Datatilsynets hjemmeside ( Forbud mod behandling af oplysninger om ”enkeltpersoners racemæssige eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle og strafbare forhold samt misbrug af nydelsesmidler” Krav om udtrykkeligt samtykke ved behandling af visse andre typer af oplysninger ”enkeltpersoners helbredsmæssige forhold, væsentlige sociale problemer, foreningsmæssige forhold, resultater af personlighedsanalyser og psykologiske tests samt andre rent private forhold end de ovenfor nævnte” Særlig anmeldelsesblanket på Datatilsynets hjemmeside

21 GODE RÅD!

22 GODE RÅD! Lav retningslinjer for brug af sociale medier som led i rekruttering Spil med åbne kort Undlad at nævne profil på socialt medie, hvis indeholder ”kontroversielle” oplysninger, f.eks. graviditet, race, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering mv. Sæt fokus på persondataloven og signaler at lovens tages alvorligt Håndtering af persondatalovens informationskrav Eksterne ansøgere: nødvendig information kan gives i bekræftelsesbrev Medarbejdere: nødvendig information kan gives i politik Evt. påkrævet samtykke kan indhentes via bekræftelsesbrev/politik

23 HOVSA!

24 ?????????????????????????????????????????

25 KONTAKT Tommy Angermair, Advokat Tel.: 38 77 44 42 Mobil: 61 63 54 23


Download ppt "SOCIALE MEDIER OG REKRUTTERING - SET FRA EN JURIDISK VINKEL"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google