Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. Lagerstyring Lagerstyringens mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. Lagerstyring Lagerstyringens mål"— Præsentationens transcript:

1 27. Lagerstyring Lagerstyringens mål
Forbedring af den logistiske effektivitet Trade-off: Forbedring af leveringsservice giver øget logistikomkostninger

2 27. Lagerstyring Lagertyper Produktionsvirksomhed Handelsvirksomheder
Råvarer, hjælpematerialer og komponenter Varer under fremstilling Færdigvarer Handelsvirksomheder Færdigvarer (handelsvarer) Servicevirksomheder Intet lager Evt. lager af hjælpematerialer

3 27. Lagerstyring Lagermotiver Eksempler på lagermotiver:
- Yde en god leveringsservice - Imødegå usikre forsyningsforhold - Udjævne sæsonudsving - Købe ind før priserne stiger - Opnå attraktive kvantumsrabatter - Spare ordreomkostninger

4 27. Lagerstyring Andre lagermotiver: Upålidelige transportsystemer
Risiko for strejker og blokader Lange leveringstider hos egne leverandører

5 27. Lagerstyring Lagermotiv “god leveringsservice” Lagermotiver
Sammenhæng mellem lagerstørrelse og leveringsservice Forøgelse af varelager Formindskelse af varelager - kortere leveringstid - højere lagerservicegrad bedre leveringsoverholdelse større leveringsfleksibilitet - færre negative leveringsinformationer - længere leveringstid - lavere lagerservicegrad - dårligere leveringsoverholdelse - mindre leveringsfleksibilitet - flere negative leveringsinformationer Sammenhæng mellem lagerstørrelse og logistikomkostninger Forøgelse af varelager Formindskelse af varelager - højere lageromkostninger - lavere pakkeomkostninger - lavere transportomkostninger - lavere administrative logistikomkostninger - færre mangelomkostninger - lavere lageromkostninger - højere pakkeomkostninger - højere transportomkostninger - højere administrative logistikomkostninger - flere mangelomkostninger

6 27. lagerstyring En virksomhed overvejer at øge sit varelager med kr Den forbedrede leveringsservice forventes at øge omsætningen med kr Virksomhedens dækningsgrad er 40%, og lageromkostningerne udgør 25% af varelagerets værdi. Ændring i indtjening ved en lagerforøgelse Kr. Dækningsbidrag: 40% af. Kr 20.000 - Lageromkostninger: 25% af kr 25.000 Tab af indtjening 5.000 Det er ikke lønsomt at øge varelageret

7 27. Lagerstyring Lagerdisponering Indkøb efter bestillingspunkt
To metoder: Indkøb efter bestillingspunkt og periodisk indkøb Indkøb efter bestillingspunkt Samme indkøbsmængde med forskellige indkøbsintervaller For hver varer fastsættes en minimumsbeholdning Når lagerbeholdningen når minimumsbeholdningen udløses et indkøb Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller uventet stor efterspørgsel

8 27. Lagerstyring Bestillingspunkt med sikkerhedslager Antal enheder
Levering Forbrug Lagerstørrelse Bestillingspunkt Leveringstid Leveringstid Sikkerhedslager Tid Restordre Tid

9 27. Lagerstyring Periodisk indkøb
Samme indkøbsinterval med forskellige indkøbsmængder Bestilling af varer på fastsatte tidspunkter For hver vare fastsættes en maksimumsbeholdning Ved hvert indkøb fyldes op til maksimumsbeholdningen Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller uventet stor efterspørgsel

10 27. Lagerstyring Periodisk indkøb med sikkerhedslager Antal enheder
Maksimumlager Levering Forbrug Lagerstørrelse Leveringstid Leveringstid Sikkerhedslager Tid Restordre Disponeringstidspunkter Tid Disponeringstidspunkter

11 27. Lagerstyring Lagermodel Forenklet lagermodel: Forudsætninger:
jævn afgang fra lageret konstant salg fra dag til dag konstant leveringstid konstant ordrestørrelse

12 27. Lagerstyring

13 27. Lagerstyring Det gennemsnitlige varelager

14 27. Lagerstyring Sikkerhedslager - Formål med sikkerhedslager:
- opretholde høj lagerservicegrad - undgå mangelsituationer

15 27. Lagerstyring Forenklet lagermodel med sikkkerhedslager

16 27. Lagerstyring Det gennemsnitlige varelager

17 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse

18 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse Ordreomkostninger
Løn for medgået tid Ordreafgivelse, varemodtagelse, kontrol, bogføring og betaling Lageromkostninger Rente af investeret kapital Løn til lagerpersonale, lokaleomkostninger samt svind Optimal indkøbsstørrelse Den mængde, hvor summen af ordreomkostninger og lageromkostninger pr. år er lavest.

19 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse uden sikkerhedslager
Eksempel: Årligt salg (forbrug) Kostpris Ordreomkostninger pr. ordre Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi stk. Kr. 50 Kr 15% Lagerstørrelse stk. Lagerstørrelse stk. Lagerstørrelse stk. 12.000 12.000 12.000 Gn. lager 6.000 6.000 Gn. lager Gn. lager 3.000 3.000 1.500 12 6 12 3 6 9 12 Måneder Måneder Måneder 1 indkøb pr. år 2 indkøb pr. år 4 indkøb pr. år Gennemsnitslager = = = = = 1.500 = 3.000 = 6.000 Indkøb pr. gang 2 6.000 2 3.000 2 12.000 2

20 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse uden sikkerhedslager
Eksempel: Årligt salg (forbrug) Kostpris Ordreomkostninger pr. ordre Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi stk. Kr. 50 Kr 15% Antal årlige indkøb x 1.800 Indkøb pr. gang = Gennemsnitslager i kr. = Ordreomkostninger = Lageromkostninger = Gennemsnitslager i stk = Årligt forbrug : antal indkøb pr. år 15% af gennemsnitslagerets værdi Gennemsnitslager i stk. x 50 Indkøb pr. gang : 2 Antal indkøb pr. år 1 2 3 4 5 6 Indkøb pr. gang i stk. Gennemsnitslager i stk. Gennemsnitslager i kr. Årlige omkostninger: Lageromkostninger i kr. Ordreomkostninger i kr. I alt i kr. 12.000 6.000 4.000 3.000 2.400 2.000 6.000 3.000 2.000 1.500 1.200 1.000 75.000 60.000 50.000 45.000 22.500 15.000 11.250 9.000 7.500 1.800 3.600 5.400 7.200 9.000 10.800 46.800 26.100 20.400 18.450 18.000 18.300

21 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse med sikkerhedslager
Eksempel: Årligt salg (forbrug) Kostpris Ordreomkostninger pr. ordre Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi Sikkerhedslager stk. Kr. 50 Kr 15% 1.000 stk. Lagerstørrelse stk. Lagerstørrelse stk. Lagerstørrelse stk. 13.000 Gn. lager 7.000 7.000 Gn. lager Gn. lager 4.000 4.000 2.500 1.000 1.000 1.000 12 6 12 3 6 9 12 Måneder Måneder Måneder 1 indkøb pr. år 2 indkøb pr. år 4 indkøb pr. år = 2.500 Gennemsnitslager = + sikkerhedslager = = = 12.000 2 3.000 2 = 7.000 = 4.000 Indkøb pr. gang 2 6.000 2

22 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse med sikkerhedslager
Eksempel: Årligt salg (forbrug) Kostpris Ordreomkostninger pr. ordre Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi Sikkerhedslager stk. Kr. 50 Kr 15% 1.000 stk. Lageromkostninger = Indkøb pr. gang = Gennemsnitslager i kr. = Årligt forbrug : antal indkøb pr. år 15% af gennemsnitslagerets værdi Antal årlige indkøb x 1.800 Gennemsnitslager i stk. x 50 Gennemsnitslager i stk = Ordreomkostninger = Indkøb pr. gang : 2 + sikkerhedslager Antal indkøb pr. år 1 2 3 4 5 6 Indkøb pr. gang i stk. Gennemsnitslager i stk. Gennemsnitslager i kr. Årlige omkostninger: Lageromkostninger i kr. Ordreomkostninger i kr. I alt i kr. 12.000 6.000 4.000 3.000 2.400 2.000 7.000 4.000 3.000 2.500 2.200 2.000 52.500 30.000 22.500 18.750 16.500 15.000 1.800 3.600 5.400 7.200 9.000 10.800 54.300 33.600 27.900 25.950 25.500 25.800

23 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse – grafisk visning

24 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse uden sikkerhedslager
Wilsons formel Forudsætninger Jævnt fordelt salg (ingen sæsonudsving) Konstante ordreomkostninger (uafhængig af ordrestørrelse) Konstant kostpris (ingen kvantumsrabat) Proportionale lageromkostninger 2 x F x O P x R Optimal indkøbsstørrelse Q =

25 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse – Wilsons formel
Forkortelser:

26 27. Lagerstyring Lager- og ordreomkostninger ved optimale indkøbsstørrelse

27 27. Lagerstyring Gennemsnitlig tid mellem hver ordre Bestillingspunkt

28 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse uden sikkerhedslager =
Antal indkøb pr. år = Årligt forbrug/Q = 12000/2400 = 5 gange Eksempel: F = Årligt salg (forbrug) P = Kostpris O =Ordreomkostninger pr. ordre R = Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi stk. Kr. 50 Kr 15% 2 x F x O P x R 2 x x 1.800 50 x 0,15 Optimal indkøbsstørrelse Q = = = stk. Lageromkostninger = Q x kostpris x lagerrente 2 2.400 x 50 x 0,15 2 = kr = Ordreomkostninger = Årligt forbrug x ordreomk. Q x 1.800 2.400 = kr = I alt = kr Antal dage pr. år Antal indkøb pr. år 360 5 = = 72 dage Antal dage mellem ordreafgivelse = Årligt forbrug x leveringstid 360 x 15 360 Bestillingspunkt = = = 500 stk.

29 27. Lagerstyring Optimal indkøbsstørrelse med sikkerhedslager =
Eksempel: Årligt salg (forbrug) Kostpris Ordreomkostninger pr. ordre Lageromkostninger i procent af gennemsnitslagerets værdi Sikkerhedslager stk. Kr. 50 Kr 15% 1.000 stk. 2 x x 1.800 50 x 0,15 2 x F x O P x R Optimal indkøbsstørrelse Q = = = stk. Variabelt lager = Q x kostpris x lagerrente 2 2.400 x 50 x 0,15 2 = kr = Sikkerhedslager = Sikkerhedslager x kostpris x lagerrente = 1.000 x 50 x 0,15 = kr Lageromkostninger i alt = kr Ordreomkostninger = Årligt forbrug x ordreomk. Q x 1.800 2.400 = kr = I alt = kr

30 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning
Formål med analysen: Reduktion af lageromkostninger Gennemføre en differentieret leveringsservice

31 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning

32 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning

33 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning
BEREGNING AF VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED FOR A-, B- OG C-VARER: Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug varelager

34 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning

35 ABC-Analyse Som et værktøj til styring af lagerets størrelse og sammensætning
Ukurante varer (Det døde varelager): Varer, hvor der ikke har været nogen efterspørgsel på i løbet af et år

36 27. Lagerstyring Lagerindretning: To metoder: Fast lokation
Flydende lokation

37 27. Lagerstyring Lagerindretning Lagerindretning
Minimering af omkostninger til drift Til- og frakørselsforhold Interne transportfaciliteter Udnyttelse af gulvareal Fast lokation Varerne er altid placeret samme sted Fordele: Varerne er lette at finde Ulemper: Dårlig pladsudnyttelse Flydende lokation Ved ankomsten placeres varerne, hvor der er plads Varerne findes ved opslag i lokationsregister og vareregister God pladsudnyttelse Kræver god lagerstyring JYSK højlager i Uldum


Download ppt "27. Lagerstyring Lagerstyringens mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google