Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag 2018.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag 2018."— Præsentationens transcript:

1 Temadag 2018

2 Introduktion til logbog
Udklip fra uddannelsesbogen 5.2 Temadag 2018

3 Hvorfor refleksion? Refleksion er en måde at styrke elevens evner til at handle i praksis, gennem refleksion. Eleven bliver bevidst om egne og andres hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige handlemønstre. Elevens evne til at reflektere over egen og andres praksis er en del af den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal tilegne sig. Temadag 2018

4 Logbogen som læringsredskab i praktikken
Høj faglig kvalitet i plejen og omsorgen kræver, at personalet udvikler og dokumenterer deres faglige arbejde. Det vil sige at de kan analysere, argumentere og inddrage teoretiske begrundelser. Udvikling stimuleres gennem skrivning, da det er med til at bevidstgøre vore tanker og give os mulighed for at videreudvikle disse. Dokumentation kan kun foregå skriftligt, hvorfor det i dag er en betingelse, at man kan kommunikere skriftligt og dokumentere i skriftligt tværfagligt forum til gavn for den enkelte borger og patient. Derfor er et af kravene til eleverne, at refleksion og skriftlighed udvikles gennem uddannelsen. Temadag 2018

5 Hvordan skrives Logbogen?...
Der tages udgangspunkt i en oplevet situation fra undervisningen eller praksis. En oplevet situation kan være en situation med en borger eller patient, men kan også være noget læst, hørt eller set. Det skal være relevant for uddannelsen. Brug refleksionshjulet. Temadag 2018

6 Temadag 2018

7 Beskriv: Hvad laver du? Her beskrives situationen: Hvor var du henne?
Hvem var tilstede? Hvad skete der? Hvad gjorde/sagde du eller andre? m.m. Temadag 2018

8 2. Uddyb Her beskrives det du tænkte i situationen og lige efter:
Hvad var din egen oplevelse af situationen? Hvordan havde du det i situationen og lige efter? Hvordan reagerede du? Hvad følte du? Eks. Vrede, glæde, ked af det, tilfreds, bange m.m. Temadag 2018

9 3. Evaluér Her skrives hvad du mener gik godt og hvad der gik mindre godt. Havde du en god kontakt med borgeren eller patienten? Stod jeg rigtigt? Fulgte jeg den kliniske retningslinje? Nåede jeg det jeg skulle? m.m. Temadag 2018

10 4. Forstå Her inddrages din teoretiske viden.
Hvilken teori kan du forstå situationen ud fra? Den teori der er valgt, anvendes på den beskrevne situation. Hvorfor gik det godt eller mindre godt? Temadag 2018

11 5. Analyser Her laves en analyse af hvad du kunne have gjort anderledes. Hvilke nye muligheder ser du? Kunne du handle anderledes? Temadag 2018

12 6. Handl Hvordan vil du handle næste gang du står i samme situation?
Hvordan vil du handle i en lignende situation? Hvad lærte du ved at skrive logbog? Temadag 2018

13 Opgave: Håndhygiejne - Håndhygiejne er vigtigt og relevant i alle praktikforløb. - I arbejder alle med udgangspunkt i retningslinjer og procedurer for korrekt håndvask, hånddesinfektion og brug af handsker. I har alle oplevet dilemmaer i forbindelse med håndhygiejne, med jer selv, med en borger, en patient, en pårørende, en kollega... Med baggrund i et oplevet dilemma skal I lave en logbogsøvelse, hvor I anvender refleksionshjulet. vi samler op kl inkl. feedback på opgaverne. Temadag 2018


Download ppt "Temadag 2018."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google