Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Salte og Ioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Salte og Ioner."— Præsentationens transcript:

1 Salte og Ioner

2 Igennem århundrede har salt været en vigtig og værdifuld handelsvare
Igennem århundrede har salt været en vigtig og værdifuld handelsvare. Salt blev brugt til konservering, garvning af skind og fremstilling af glas. På Læsø har man gennem århundrede fremstillet salt. De gravede brønde som saltvand steg op i. Når vandet fordampede fra brøndene, blev saltet tilbage og vandets saltkoncentration steg og samtidig steg vandets massefylde. Salt før og nu

3 De udvandt saltet når massefylden var så stor at et hønseæg kunne flyde på saltvandet. En sydemester hældte saltvandet på en stor pande som blev opvarmet til 85oC. Derved udkrystalliserede en del af saltet sig på vandoverfladen som sydemesteren så kunne fjerne. Processen hedder saltsydning. Salt blev dengang også udvundet af tang. Tang optager salt fra havvandet. Man brændte tangen af og saltet blev tilbage i asken. Derefter udvaskede man salten.

4 I dag er salt ingen mangelvare, men et billigt råstof
I dag er salt ingen mangelvare, men et billigt råstof. Anvendelsen af salt har også ændret sig gennem de sidste 100 år, det bruges ikke i så høj grad til konservering mere. Det er nu mere vigtigt i den kemiske industri, hvor det bruges til fremstilling af andre kemiske stoffer. Godt og billigt

5 1.3 Et æg kan flyde på saltvand
I skal nu efterligne processen fra Læsø. Gå sammen i grupper af højst 3 personer. I skal undersøge hvor meget salt der skal til for at et æg kan flyde på vandet. Teorien bag dette forsøg er princippet om massefylde. Se om I kan få det formuleret i ord. Husk at 1 liter vand vejer 1 kg! 1.3 Et æg kan flyde på saltvand

6 Hvor stor skal saltprocenten være, før ægget flyder?
Hvilken sammenhæng er der mellem saltkoncentrationen og saltvandets massefylde? Opsamling forsøg 1.3

7 Salte består af ioner Et salt er et stof, der er opbygget af ioner.
Salte er opbygget af positive og negative ioner. Et salt består altid af en metal-ion, f.eks. Na+, Mg2+, Ca2+ og en syrerest-ion, f.eks. Cl-, SO4-, CO32-. Salt = metal-ion + syrerest-ion. De to modsat ladede ioner er bundet til hinanden ved elektrisk tiltrækning. De er anbragt tæt i et bestemt mønster kaldet et gitter. Dette iongitter er forskelligt fra salt til salt. Salte består af ioner

8 1.1 Saltenes ioner Læs øvelsen grundigt igennem.
Besvar arket efter bedste evne. Brug jeres viden fra arbejdet med ioner og brug evt. nettet til navnebestemmelsen. Til sidst er der fælles opsamling. 1.1 Saltenes ioner

9 Den kemiske formel for et salt kaldes en formelenhed, det er det mindste antal positive og negative ioner der skal til for at få et salt. Der findes mange forskellige slags salte. De kan være neutrale, sure eller basiske, det kommer an på hvilke ioner de indeholder. På at finde navne og formelenheder på så mange salte så muligt.

10 Køkkensalts kemiske navn er natriumchlorid. Formelenheden er NaCl
Køkkensalts kemiske navn er natriumchlorid. Formelenheden er NaCl. Natriumchlorid består af ionerne Na+ og Cl-. Som fast salt er ionerne i NaCl ordnet i et rummeligt mønster kaldet et iongitter. Mellem de positive Natrium-ioner og de negative Chlor-ioner virker stærke elektriske kræfter, som holder ionerne sammen. Hver natrium-ion er omgivet af 6 chlor-ioner og tilsvarende er hver chlor-ion omgivet af 6 natriumioner. Hverdagskøkkensalt

11 Elev  Professor Undersøg hvad et Iongitter er. Altså:
Hvordan ser det ud? Er det et rigtigt gitter? Hvor stærkt er det? Hvornår ændrer det form? Osv. Bliv så kloge så muligt. Elev  Professor

12 1.8 Fiksersalt og elektrisk strøm
Vi ved nu… Alle salte er opbygget af ioner. Salt = metal-ion + syrerest-ion Ionerne sider i et iongitter. Saltenes iongitre har forskellige former alt efter hvilket salt der er tale om. Forsøg 1.8 skal vise os endnu en egenskab som salte har. 1.8 Fiksersalt og elektrisk strøm

13 Opsamling Kan fast fiksersalt lede elektrisk strøm? Nej
Smeltepunktet:_____ Kan smeltet fiksersalt lede elektrisk strøm? Ja Hvilke ændringer sker der med fiksersalts ioner når saltet smelter? Hvorfor har fast og smeltet fiksersalt forskellig evne til at lede en elektrisk strøm? Opsamling

14 Hvilke ændringer sker der med fiksersalts ioner når saltet smelter?
Når fiskersaltet opvarmes begynder ionerne at vibrere på deres plads i iongitteret. Opvarmes indtil smeltepunktet, bliver bevægelserne så voldsomme at iongitteret går i stykker. Ionerne kan nu bevæge sig frit rundt mellem hinanden. Hvorfor har fast og smeltet fiksersalt forskellig evne til at lede en elektrisk strøm? I fast form kan et salt ikke lede elektrisk strøm fordi ionerne har faste pladser. Et salt der er smeltet (eller opløst i vand) kan lede strøm, fordi ionerne kan bevæge sig. Elektrisk strøm er en transport af elektroner fra minus til plus. Denne transport kan fortsætte i smeltet salt, da positive og negative ioner kan bevæge sig.

15 I skal lave en … …videorapport/ joke/ rapport/ et spil/ film/ planche/ dukketeater/ præsentation/ hjemmeside/ andet om emnet salte og ioner! Det skal indeholde teori om bla.: fremstilling af salte, historisk perspektiv, saltes egenskaber, viden fra forsøgene, iongitter, ioner og ionforbindelser. Opgave

16 Saltkrystaller Lav selv saltkrystaller
Bland en mættet saltopløsning med 100 ml vand og 40g køkkensalt. Lad opløsningen stå et par dage, så vil opløsningen blive overmættet og saltkrystaller vil vokse. Saltkrystaller

17 Krystalvand i kobbersulfat
Kobbersulfat - CuSO4: I blåt kobbersulfat er der for hver Cu2+-ion og SO42--ion indbygget fem vandmolekyler i iongitteret. I skal i dette forsøg påvise vand med kobbersulfat. Krystalvand i kobbersulfat

18 Opsamling Kobbersulfat - CuSO4:
I blåt kobbersulfat er der for hver Cu2+-ion og SO42--ion indbygget fem vandmolekyler i iongitteret. Opvarmer man det blå kobbersulfat, fjerner vi krystalvandet og stoffet bliver hvidt. Det hvide stof kan bruges til at påvise om en væske indeholder vand. Ved at dryppe lidt af væsken på det hvide stof, vil det påvise vand hvis stoffet igen bliver blåt. Sker der ingenting indeholder væsken ikke vand. Opsamling

19 Salte kan dannes ved neutralisering af en syre med en base
eller en reaktion mellem en syre og et metal. Syre indeholder H+-ioner og negativt ladede syrerest-ioner, mens en base indeholder OH--ioner og positivt ladede metal-ioner (få undtagelser). Disse stoffer reagerer med hinanden og danner vand, H2O og et salt. Grunden til at der bliver dannet salt og vand er at basens metal-ion forbinder sig med syrens syrerest-ion, som derved danner en type salt. Dannelse af salt

20 Vejsalt er den salt vi bruger mest af i Danmark
Vejsalt er den salt vi bruger mest af i Danmark. Den består oftest af flere forskellige salte. Noter disse. Lav forsøget og noter nøjagtigt hvad der sker. Dette er en af de forsøg I ikke har mulighed for at lave til prøven, derfor er gode notater guld værd. 1.10 Salte smelter is og sne

21 Hvad ved vi nu? Saltes opbygning: - ioner. (Metal-ion + Syrerest-ion)
- fast form iongitter Saltes egenskaber: - lede elektrisk strøm i smeltet/opløst tilstand - Nogle salte kan binde vand (krystalvand) Salte før og nu. - Udvinding. Saltenes ioner og navne. - Positiv-ion og negativ-ion Fremstille salt ved neutralisation. Saltes anvendelse - Vejsalt - Krydderi - (Tavlekridt, gips, gødning) Hvad ved vi nu?


Download ppt "Salte og Ioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google