Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Line Leth Jørgensen Dysleksivejleder og læsekonsulent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Line Leth Jørgensen Dysleksivejleder og læsekonsulent"— Præsentationens transcript:

1 Line Leth Jørgensen Dysleksivejleder og læsekonsulent
LST rolle og funktion i den dysleksivenlige skole 10. April 2018 Line Leth Jørgensen Dysleksivejleder og læsekonsulent Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

2 Dysleksivenlig skole Forvaltning Skoleledelse Vejledere Lærere
National ramme Forvaltning Skoleledelse Vejledere Lærere Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

3 Dysleksivenlig skole, hvad kan det være?
Organisering af tiltag for ordblinde elever – hvad, hvornår, hvordan Tidlig opsporing, screening og testning Tiltag til at styrke læse- og stavestrategier Udvikling af lærerkompetencer - bl.a. LST-kompetencer Helhedsforståelse for ordblinde elevers læringsmuligheder og -situation Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

4 Lektiologisk pædagogik - dysleksivenlig undervisning
Udviklet fra 2007 på Århus Universitet, Rådgivnings- og Støttecentret Formål: At eleverne opnår uddannelsens mål - det de skal lære. At gøre eleverne til selvregulerede lærende, der selv kan. Metoder: Strategier og stilladsering, der gør eleverne i stand til at opnå målet. Styrke motivation der kan gøre eleverne til medspillere. Dialog og samarbejde mellem lærer og elev - og forældre. Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

5 Faktorer i en dysleksivenlig skole og undervisning Den lektiologiske grundmodel
Skriftsprogsvanskeligheder - forudsætninger og funktionelt Strategier - faglige og læring Selvforståelse - generelt og som elev Læse-/skriveteknologi - tilgængelighed og brug Relationer på skolen - elever, lærere, forældre Rammer og krav på skolen - struktur og forventninger (Inspireret af den lektiologiske grundmodel Pedersen & Hjort, 2016) Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

6 LST’ens særlige rolle i den dysleksivenlige skole
LST er et afgørende redskab, der kan skabe mulighed for ligeværdig deltagelse og læring Den er ikke et mål i sig selv. Mindske elevens funktionelle skriftsprogsvanskeligheder Understøtte elevens selvregulerede læring og læringsstrategier Styrke selvforståelsen og motivationen Have betydning for relationer til kammerater og lærere En afgørende del af den dysleksivenlige skoles rammer og krav Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

7 Elevens skriftsprogsvanskeligheder
Amalie: Læser og staver langt under forventet niveau. Har meget vanskeligt ved at fastholde sproglyde ved både læsning og stavning. Benytter LST til al læsning og stavning - kombineret med tapping for at fastholde enkeltlyde Lotte: Primært vanskeligheder med stavning og læsehastighed ved svære tekster. Benytter udelukkende ordforslag til stavning - har desuden brug for ekstra tid Hvad får hun brug for i gymnasiet? Jørgen: Læser og staver langt under forventet niveau - både hastighed og rigtighed. Kan udnytte fonematiske strategier til vist niveau. Benytter i høj grad tale til tekst - kombineret med bl.a. oplæsning, scanning, ordforslag Mange platforme: computer, mobil, iPad. Morten: Læser og staver næsten ikke selvstændigt. Har meget vanskeligt ved at udnytte fonematiske strategier. Svært ved at fastholde sine egne idéer og sætninger. Benytter tale til tekst - og får oplæst egen tekst i småbidder. Oplæsning af al tekst. Brug for massiv stilladsering i brugen af LST og struktur. Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

8 Skolens rammer og krav til undervisningen
Alle papirer scannes ind og arkiveres digitalt inden undervisningen. Alle klassens bøger kan findes på NOTA eller Materialebasen. Eleverne har mulighed for at benytte LST i timerne og ved alle prøver (+ ekstra tid). Lærerne har fokus på elevernes udfordringer – så de får støtte, hvor der er brug for det. Lærerne har fokus på til elevernes styrker – så forventningerne er høje, hvor de kan honoreres. Eleverne skal ikke læse højt i klassen – med mindre de selv ønsker det. Hvis man er i tvivl, så spørger man eleven. Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

9 Strategier Hvilke strategier til læsning/stavning?
Hvilke strategier til brug af LST? Hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige strategier? Hvilke læringsstrategier skal styrkes? Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

10 Selvforståelse ”Jeg er sådan én der ikke kan huske noget - og jeg kan heller ikke koncentrere mig.” ”Jeg behøver ikke bruge LST, for jeg kan godt læse og skrive selv - og jeg er jo også blevet bedre til at læse selv.” ”Min LST er min skoletaske, mine bøger, mit kladdehæfte og mit penalhus.” ”Det er ikke så vigtigt, hvordan jeg klarer mig i skolen. Og LST’en skal ikke bestemme over mit liv.” Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

11 Relationer Information og dialog med klassen
Hvordan kan eleverne forstå deres ordblinde klassekammerater? Hvad kan LST’en, og hvordan indgår den i undervisningen? Netværk for forældre Udvidet skole-hjemsamarbejde Åbenhed, interesse og viden mellem skole og hjem > tryghed Viden hos forældrene – bl.a. om brug af LST og formålet med den Viden hos skole om elevers og forældres oplevelser og behov Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

12 Dysleksivenlig skole Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017

13 Vi har små liv i vores hænder
Line Leth Jørgensen, Dysleksi og inklusion, 8. november 2017


Download ppt "Line Leth Jørgensen Dysleksivejleder og læsekonsulent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google