Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26. Indkøbsstyring Indkøbsfunktionens opgaver:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26. Indkøbsstyring Indkøbsfunktionens opgaver:"— Præsentationens transcript:

1 26. Indkøbsstyring Indkøbsfunktionens opgaver:
Bindeled til forsyningsmarkedet Styre indkøbet i samarbejde med bl.a. produktion og salg Være effektive Indkøbe varer: Hos de rigtige leverandører I de rigtige mængder I de rigtige kvaliteter Til de rigtige priser Til den rette tid og sted

2 26. Indkøbsstyring Make or buy Forsyningsstrategi
- Hvilke varer ønsker virksomheden selv at fremstille, og hvilke varer ønsker den at indkøbe udefra? - Hvilken købsstrategi ønsker virksomheden at benytte for de varer, den har besluttet sig for at indkøbe?

3 26. Indkøbsstyring Beslutningskriterier ved afgørelsen af make or buy
-Kernekompetence - Afhængighedsforhold - Forsyningssikkerhed - Omkostninger

4 26. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Make or buy
Hører fremstilling af varen med til virksomhedens kernekompetence? Ja Make or buy Nej Er der ved køb risiko for, at virksomheden kommer i et afhængighedsforhold til leverandøren? Ja Nej Er der ved køb af varen risiko for, at der opstår prob- lemer med virksomhedens forsyningssikkerhed? Ja Nej Er omkostningerne ved selv at fremstille varen lavere end kostprisen ved at købe den udefra? Ja Nej Buy Make

5 Make or buy

6 26. Indkøbsstyring Outsourcing (buy) - Fordele ved outsourcing:
reduktion af kapacitetsomkostninger, færre samlede omkostninger, fleksibilitet ved aktivitetsændringer Ulemper ved outsourcing: forøgelse af samlede omkostninger hvis forventede besparelser ikke holder stik, kvalitetsproblemer, afhængighed af leverandører

7 26. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Outsourcing: VO/KO Afhængighed
Kerne- opgaver Outsourcing: VO/KO Afhængighed Design Produktudvikling Produktion Tid IT-systemer Marketing Bogholderi Transport Kantinedrift Vagt Rengøring Perifere opgaver

8 Outsourcing

9 Outsourcing

10 Outsourcing - 2007 Motiver for outsourcing 2007-2009
Afgørende betydning 2007 Lavere lønomkostninger 78 Lavere omkostninger, udover lønomkostninger 68 Adgang til nye markeder 24 At gøre som vores konkurrenter 12 Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter 11 At følge beslutning, som er taget af moderselskabet 7 Fokus på virksomhedens kerneaktivitet 32 Adgang til specialiseret viden og teknologi 9 Mangel på arbejdskraft 27 Skattebesparelser eller andre finansielle årsager 2 Mindre lovgivning/regulering som påvirker virksomheden 4 Andre motiver

11 26. Indkøbsstyring Insourcing
Tilbagetrækning af tidligere oursourcede opgaver Årsager til insourcing: forventede besparelser ved outsourcing ikke opnået utilfredsstillende kvalitet problemer med forsyningssikkerhed

12 26. Indkøbsstyring Købsstrategi Konkurrencebaseret købsstrategi
Tre overordnede typer: Konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret, differentieret Konkurrencebaseret købsstrategi Varer indkøbes på normale markedsvilkår, hvor udbud og efterspørgsel regulerer prisen – prisen er afgørende Leverandørerne er virksomhedens modparter Anvendes fx når virksomhedens har en stærk forhandlingsposition Kaldes også for multiple sourcing

13 26. Indkøbsstyring Samarbejdsbaseret købsstrategi
Leverandører opfattes som samarbejdspartnere Der opbygges et langsigtet og gensidigt tillidsforhold til leverandører Virksomheden forpligter sig til at købe de aktuelle varer hos leverandøren Virksomhed og levarandør udveksler informationer om ordrer, lagerbeholdninger, produktudvikling mm. Samarbejdsbaseret købsstrategi koster tid og penge Kaldes også for single sourcing

14 26. Indkøbsstyring Købsstrategi Samarbejdsbaseret købsstrategi
Opfatter leverandørerne som samarbejdspartnere Singlesourcing Win-Win situation Et partnerskab medfører som regel: Stiller viden til rådighed for hinanden ”Åbne kalkulationer” Samarbejder om produktudvikling Konkurrencemæssige fordele Hurtigere udveksling af informationer Lettere og mere sikker planlægning Enklere administration Bedre kapacitetsudnyttelse Bedre produkt- og servicekvalitet Kortere leveringstid Reduktion i lagerbeholdningerne Fald i logistikomkostningerne Bedre kvalitet i udviklingsarbejdet

15 26. Indkøbsstyring Differentieret købsstrategi
Kombination af konkurrencebaseret og samarbejdsbaseret købsstrategi Flerstrenget købsstrategi da nogle varer indkøbes på baggrund af konkurrencebaseret strategi, mens andre indkøbes på baggrund af samarbejdsbaseret købsstrategi Forskellige typer af differentieret købsstrategi:

16 Købsstrategi

17 26. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Indkøbsmarketing:
Analyse af forsyningsmarkedet Indhente oplysninger om nye materiale- og leverandørmuligheder Følge prisudviklingen Holde sig orienteret om nye love, regler og begivenheder Indkøbsafdelingen skal: have en overordnet forståelse af hele værdikæden og virksomhedens rolle i værdiskabelsen være en aktiv spiller på forsyningsmarkedet med det formål at tiltrække attraktive leverandører samarbejde med leverandører, der kan være med til at styrke virksomhedens kernekompetence.

18 26. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering:
Ved udvælgelse af leverandører vil man lægge vægt på: Højt teknologisk- og videnniveau Tilstrækkelig produktions- og lagerfaciliteter Effektivt kvalitetsstyringssystem Udbytterigt samarbejde med sine leverandører God økonomi Effektiv logistikstyring Acceptable etiske og sociale holdninger Tilfredsstillende miljøforhold En leverandørvurdering skal sikre, at den enkelte leverandør: Kan levere varer af høj kvalitet Kan tilbyde en god leveringsservice Kan sælge til konkurrencedygtige priser

19 26. Indkøbsstyring ABC-analyse Analyseværktøj 80/20 reglen
Nogle varer, kunder og leverandører har en større betydning for virksomheden end andre Virksomhedens indsats bør derfor koncentreres om de bedste varer, de mest lønsomme kunder og de vigtigste leverandører 80/20 reglen 80% af dækningsbidraget kommer fra 20% af varerne 80% af virksomhedens omsætning stammer fra 20% af kunderne 80% af virksomhedens lagerareal optages af 20% af varerne 80% af virksomhedens leverandørgæld hidrører fra 20% af leverandørerne. Osv.

20 26. Indkøbsstyring ABC-analyse - eksempel Varenummer Årets forbrug
Kostpris pr. enhed Årets vareforbrug Rangorden enheder kr. nr. 121101 121102 121103 121104 121105 121106 121107 121108 121109 121110 5.000 400 1.600 250 4.000 1.800 300 6.000 750 500 40 50 20 15 20.000 60.000 15.000 30.000 10.000 3 7 2 10 5 1 8 4 6 9

21 26. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Rang- orden Vare-
nummer Varer akkumuleret Årets vareforbrug Akkumuleret A-B-C pct. kr. 1 2 121106 121103 10,0 20,0 45,0 77,0 A 3 4 5 121101 121108 121105 30,0 40,0 50,0 60.000 87,0 93,0 96,0 B 6 7 8 9 10 121109 121102 121107 121110 121104 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 30.000 20.000 15.000 10.000 5.000 97,5 98,5 99,3 99,8 100 C C C

22 Procent af varenumrene Procent af vareforbrug
26. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Procent af varenumrene Procent af vareforbrug A-varer B-varer C-varer 20,0% 30,0% 50,0% 77,0% 19,0% 4,0% Konklusion Tallene for A-varer svarer i eksemplet ikke helt til 80/20-reglen, idet de 20% vigtigste varer kun dækker 77% af virksomhedens vareforbrug.

23 Indkøbsstrategi (ABC-analyse)
A-varer Partnerskab Indhente tilbud fra 3 forskellige leverandører B-varer Rammeaftale Indhente tilbud fra 2 forskellige leverandører C-varer Rutinekøb Indhente tilbud fra 1 leverandør


Download ppt "26. Indkøbsstyring Indkøbsfunktionens opgaver:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google