Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation af forebyggelse og sundhedsfremme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation af forebyggelse og sundhedsfremme"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation af forebyggelse og sundhedsfremme
Annegrete Visby, Projektleder, Stevns Kommune september 2018

2 Præsentation af projekt ’Sundhed til døren’ Formål med kommunikationen
Indhold Præsentation af projekt ’Sundhed til døren’ Formål med kommunikationen Budskabet - skab en superfortælling Målgrupperne Kommunikationsplanlægning Faglig formidling Gode og mindre gode eksempler Evaluering 10 gode råd fra en praktiker Spørgsmål fra deltagerne september 2018

3 Projekt ’Sundhed til døren’
Stevns Kommunes mobile sundhedscenter september 2018

4 Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme
Fokusområder: overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og stress september 2018

5 Formål med kommunikationen
Niveau 1: Formidle en bestemt viden Niveau 2: Overtale modtageren Niveau 3: Overbevise modtageren For at operationalisere formålet skal det formuleres i et præmis – i en sætning (superhistorie) som modtageren kan sidde tilbage med Niveau 1: Evaluering fokuserer på evnen til at formidle viden klart og tydeligt Niveau 2: Evaluering fokuserer på om modtageren accepterer en holdning og overtager den Niveau 3: Evaluering fokuserer på om modtageren handler i forhold til den nye information september 2018

6 Skab en superfortælling………………….
En superfortælling understøtter formålet med kommunikationen – en slags skabelon for al direkte og indirekte kommunikation og som alle i organisationen kan bruge. Sundhed til dørens superfortælling: Al kontakt til borgeren er seriøs, positiv, faglig og foregår i en respektfuld dialog. Alle henvendelser skal formuleres, så der tages hensyn til relevans for hver enkelt målgruppe. Aktiviteter skal tage udgangspunkt i borgerens motivation. Formidlingen er letforståelig, konkret og uden ’løftede pegefingre’ september 2018

7 Mini workshop Brug 10 minutter sammen med din sidemand til at lave en superfortælling om sundhedskommunikation på din arbejdsplads september 2018

8 Historien om sundhed til døren
Eksempler på kommunikation\Sundhedstjek.pdf september 2018

9 Målgrupper Adfærdsteorier – kan bruges til at ”blive skarpe” omkring målgrupper og det mest optimale kommunikationsmiljø september 2018

10 Trans-teoretiske model (stages of change)
Fokuserer på: Individet 14.3             Adfærdsteorier Nedenstående tabel viser en oversigt over nogle af de teorier, som ofte anvendes til forklaring af sundhedsadfærd[3]. Flere af de teorier, der er nævnt i oversigten, har vist sig at have stor prædiktiv værdi både for kost og for fysisk aktivitet. Selvom man bestemt skal være opmærksom på forskellene mellem de to adfærdsformer, er der først og fremmest en række ligheder, der springer i øjnene. Både det at spise og det at bevæge sig, er noget alle mennesker gør dagligt og som oftest ikke reflekteret og slet ikke sundhedsreflekteret. Det er generelt forbundet med velvære at kunne spise, når man er sulten og at kunne bevæge sig ved egen kraft. Begge aktiviteter foregår ofte i en social sammenhæng. Spisning i familien eller med kolleger eller klassekammerater og fysisk aktivitet sammen med venner, familie, klubben eller blot andre, der går fra et sted til et andet, fx i butikker. Det er også aktiviteter, der i stigende grad flyttes fra familien til det ”offentlige rum”. Kantiner på arbejdspladser, fast-food industrien, restauranter og caféer overtager og kommercialiserer hjemmets rolle. Den del af de fysiske aktiviteter, der er sundhedsrelateret og bevidst, udøves ofte i klubber, centre eller på skovstier. Der er således god grund til at se på hvordan de to adfærdsformer spiller sammen Udviklet af psykologerne James Prochaska og CarloDiClementes september 2018

11 Individ orienteret kommunikation
Eks: Breve, foldere, hjemmeside, samtale, annoncer september 2018

12 Transmissionsmodellen
(Shannon og Weawers Mathematical Theory of Communication 1949) Afsender Modtager Støjkilde Informationskilde – transmitter – signal – modtaget signal – modtager - destination Kommunikation som ’en ting’ – at flytte information fra en til en anden september 2018

13 Teorier omkring social støtte/netværk
Fokuserer på: Samspil mellem individer/det nære miljø Instrumentel støtte Støtte med viden og informationer Emotionel støtte Tilskyndelse fra omgivelserne (Kilde: Fødevarestyrelsen) september 2018

14 Socialkonstruktionsmodellen
Simon Ulrik Kraghs kredsløbsmodel Kommunikation er forhandling af betydning; Kommunikation som en proces september 2018

15 Kommunikation der fokuserer på social støtte i netværk
Kvinde kend dit hjerte – tag din veninde gratis med i biografen til et spændende foredrag om din hjertesundhed og hvordan du forebygger stress september 2018

16 Ecological theory (adfærdsteori)
Fokuserer på: Omgivelserne/nærmiljøet/samfundet Mange niveauer, som har indflydelse på sundhedsadfærden Personlige muligheder for at udnytte tilbud i nærmiljøet Forhold mellem mennesker i nærmiljøet Lokalpolitiske niveau Samfundsmæssige politiske niveau (kilde: fødevarestyrelsen) september 2018

17 Ecological Theory Kultur og sundhedsmesse marts Forslag til sundhedspolitikken drøftes i sundhedsbaren med lokale politikere september 2018

18 Sundhed til dørens målgrupper
Primære målgrupper: Kvinder i aldersgruppen år med risikoadfærd. Mænd i aldersgruppen år med risikoadfærd. Risikoadfærd er defineret ud fra følgende kriterier: Rygning, sundhedsskadelig stress, overvægt og fysisk inaktivitet. september 2018

19 Sekundær målgruppe Borgere i kommunen som har behov for afklaring af deres sundhedstilstand, søger sundhedsoplysning og som er motiverede for livsstilsændring. september 2018

20 Kommunikationsmiljø Brugssituation: Individuel eller social brug?
Konstruktion af ’ideel’ brugssituation Den social konstruktion af emnet i medier: emne-’oplevelsen’ september 2018

21 Kommunikationsmiljø september 2018

22 Er sundhedskommunikation særlig eller speciel på nogen måder?
Kampagnens mål Afsenderens hensigt Opmærksomhed Debat Vidensformidling Adfærdsændring Kommunikations miljø Modtageren er opsøgende dvs. relevansstyret: Emotivt Kognitivt Obligatorisk modtagelse (arbejdsplads, skole) Indenfor sædvanlig baggrundsorientering (hygge eller rituallæsning) Uopfordret henvendelse (plakat, pjece, annonce) Budskabets art Formidlingsform Indhold Henvendelsesform Genre Modtagerens indstilling til budskabet I forvejen enig eller dette er relevant for mig Måske enig eller Muligvis relevant Uenig eller Irrelevant september 2018

23 Vidensformidling som proces
symmetri asymmetri september 2018

24 Kunsten at gå på to ben……………..
Det faglige ben……. Viden, metoder og teorier Eks: Betyder at hvis man laver en kampagne om sunde madvaner, skal det videnskabelige indhold være underbygget. Formidlingsbenet……… En person som udbreder viden om noget i en letforståelig og pædagogisk form Transformation af fagmandens viden i indhold og form. september 2018

25 Eksempler - de gode, de mindre gode 
Eksempler på kommunikation\Motionshold.pdf Eksempler på kommunikation\Madpakkekonkurrence.pdf Eksempler på kommunikation\Nyhedsbrev_internt.pdf Eksempler på kommunikation\Familiedag.pdf Eksempler på kommunikation\Pixi_lægehuse.pdf DHL-stafet jpg Eksempler på kommunikation\grafiskdesign.pdf september 2018

26 Evaluering Hvordan skal man evaluere sin kommunikationsindsats?
Eksempler: 1100 sundhedstjek på et år ( borgere i Stevns Kommune) viser: 51 % af kvinderne der opsøger sundhedsbussen er overvægtige (BMI>25), heraf er 20 % svært overvægtige På landsplan er der: 11 % svært overvægtige kvinder (kilde SUSY undersøgelsen) 69 % af mændene er overvægtige (BMI>25) heraf er 17 % svært overvægtige. På landsplan er der: 11,8 % svært overvægtige mænd (kilde SUSY undersøgelsen) Ca 1/3 del af den voksne befolkning har et BMI>25 september 2018

27 Hvad siger tallene noget om?
Evaluering fortsat 33 % af de kvinder der får lavet sundhedstjek er i projektets primære målgruppe 50 % af de mænd der får lavet sundhedstjek er i projektets primære målgruppe Hvad siger tallene noget om? Mini workshop nr. 2 – analyse af tallene herover og forslag til at komme i kontakt med målgrupperne september 2018

28 10 gode råd Kan problemet løses med kommunikation?
Er det der skal kommunikeres relevant for modtageren? Den direkte personlige dialog eller mødet er den mest effektive kommunikationsform Kommunikationens sociale effekt – den debat man kan rejse i medier og personlige sammenhænge. Mand til mand kommunikation Vær opmærksom på sidegevinster Synliggørelse af afsender 7. I krig, kærlighed og kommunikation gælder alle kneb. september 2018

29 10 gode råd - fortsat 8. Du skal kommunikere, ikke informere
9. Sig noget relevant – på det rigtige tidspunkt 10. Gå efter meningsdannerne (Rogers, diffusionstankegang) september 2018

30 TAK for i dag På gensyn i Sundhedsbussen, Stevns september 2018


Download ppt "Kommunikation af forebyggelse og sundhedsfremme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google