Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familiesygepleje som mulighed for struktureret inddragelse af de nærmeste pårørende i det palliative sygdomsforløb v/ Barbara Voltelen, Sundhedsplejerske,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familiesygepleje som mulighed for struktureret inddragelse af de nærmeste pårørende i det palliative sygdomsforløb v/ Barbara Voltelen, Sundhedsplejerske,"— Præsentationens transcript:

1 Familiesygepleje som mulighed for struktureret inddragelse af de nærmeste pårørende i det palliative sygdomsforløb v/ Barbara Voltelen, Sundhedsplejerske, Lektor og Ph.d. ved University College Lillebælt

2 Kort præsentation: Barbara Voltelen født 1965 Sygeplejerske i 1989
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Kort præsentation: Barbara Voltelen født 1965 Sygeplejerske i 1989 Sundhedsplejerske i 1995 Cand.scient.san i 2004 Lektor ved UCL i 2010 Ph.D. i familiesygepleje i 2016

3 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
2016

4 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
En gave På baggrund af min Ph.d. afhandling at få lov til at udbrede en tilgang for familieinddragelse der anviser konkrete redskaber til familiedialog: I det korte møde I kombination med ex. hjemmebesøg eller ambulant behandling I den planlagte familiesamtale på 15 min – en time.

5 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Baggrund Når en patient rammes af alvorlig sygdom er det ikke kun patienten der bliver ramt men hele familien. Undersøgelser peger på at ”care-giveren” påvirkes negativt på parametre som QOL, Stress, ”care-giver burden”, mortality og comorbidity. (Kang et al 2011) ”Sundhedsvæsenet ifølge danskerne” viser at vi tilsyneladende kan vi blive bedre til at inddrage de pårørende! Kræftens bekæmpelse udtrykker i deres palliative barometerundersøgelse fra 2012 at der var: ”Utilfredshed med indsatsen i forhold til de pårørende”

6 Relevans for sygeplejersker
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Relevans for sygeplejersker Generelt et øget fokus på medinddragelse også af pårørende i sundhedsvæsnet Samfundsmæssigt Politisk Organisatorisk Fra brugerne Patienter Pårørende Fordrer diskursændring Patientcentreret til familiefokuseret Ekspertvælde til respektfuld non hierarkisk relation Forudsætter kompetenceløft Sygeplejersker oplever familieinddragelse er udfordrende

7 2 afsæt for den sundhedsprofessionelle relation
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc 2 afsæt for den sundhedsprofessionelle relation Ressource- og værditænkning Problem og mangeltænkning vs Opmærksomhed på ressourcer, værdier og ønsker At skabe fremtiden Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønsket fremtid Skabe fællesbillede af en ønsket fremtid Igangsætte processer til at virkeliggøre fremtidsbilledet Opmærksomhed på problemer og fejl og mangler At løse problemet Problemidentifikation Årsagsanalyse Løsningsmodeller Handlingsplan (Gwilym Wyn Roberts, 2010)

8 Kærlighedens skjold (Karen Marie Dalgaard, 2010)
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Kærlighedens skjold (Karen Marie Dalgaard, 2010) At være bange for at gøre ”den anden” ked af det At være bange for selv at bryde sammen (og vise det) Hvis man holde skjoldet op som beskyttelse tror man fejlagtigt at man beskytter sig selv og sine nærmeste fra det der gør ondt at tale om Følelser og tanker bliver holdt hemmelige Det resulterer i at kommunikationen bliver kompliceret Risikoen for at følelsen af ensomhed på trods af fysisk nærvær øges

9 En tilgang blandt flere
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc En tilgang blandt flere På trods af en erkendelse af at familiesygepleje kan effektiviseres på mange forskellige måder er den tilgang jeg har arbejdet med inspirere af et systemisk afsæt med en narrativ tilgang. Familiedefinition: “A group of individuals who are bound by strong emotional ties, a sense of belonging, and a passion for being involved in one another’s lives” (Wright, Watson, & Bell, 1996). The Calgary family assessment and intervention models (CFAM/CFIM) (Wright & Leahey, 2013) Illness and beliefs modellen (Bell & Wright, 2009)

10 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Evidens bag CFAM/CFIM Imødekommer efterspørgslen for medinddragelse (Benzein 2014) Bidrager med konkrete redskaber til inddragelse (Wright & Leahey 2013) Kræver undervisning og træning af sygeplejerskerne (Duhamel 2009) Styrker arbejdsglæden for sygeplejerskerne (St John 2009) Får positiv feedback fra familierne (Benzein 2014) Familiernes evne til at håndtere udfordringer forbedres (Benzein 2014) Ingen evidens for at det skader deltagerne (Persson 2014)

11 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Systemteori

12 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Narrativ tilgang Gennem historiefortællingen synliggøres familiens tilstand belyst af hvert individs opfattelse. Alle familiemedlemmerne opfordres til at fortælle deres historie. Ved at fortælle om oplevelser, overbevisninger og erfaringer åbnes der mulighed for at se på situationen med ”nye øjne”. (White 2006)

13 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc

14 Tre forskellige tilgange til familiesamarbejde
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Tre forskellige tilgange til familiesamarbejde

15 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Formål med CFAM/CFIM Familiesamtalen formål eller ønskede resultat er, ud fra familiens behov, at påvirke måden de oplever deres sundhedsproblemer på så medlemmerne kan opdage nye måder at mestre disse problemer (Wright & Leahey 2009:150)

16 Indhold i CFAM/CFIM The Calgary Family Assessment Model
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Indhold i CFAM/CFIM The Calgary Family Assessment Model Familieindsigt Genogram/Ecomap The Calgary Family Intervention Model Sygepleje interventioner Opmuntre til at fortælle helbredsnarrativ Give tid Anvise ritualer Fremhæve familie støtte Anerkende familie og individuelle styrker Opmuntre familiemedlemmer til at være caregivere og tilbyde støtte Validere og normalisere følelsesmæssige reaktioner Tilbyde informationer og meninger Systemisk kommunikation

17 Kortlægning af familien
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Kortlægning af familien I samarbejde med familien laver sygeplejersken et genomap/ecomap hvor de forskellige familiemedlemmer figurerer med deres indbyrdes forhold. Ved at visualisere familiens opbygning og indbyrdes relationer anskueliggøres familien som en enhed og familien kan se deres konstellation i forhold til hinanden og omverdenen.

18 Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc
Genogram og Ecomaps

19 The one question question
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc The one question question Hvis det kun var muligt at få ét spørgsmål bearbejdet i løbet af vores tid sammen i dag, hvad ville det ene spørgsmål da være?

20 Systemisk kommunikation
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Systemisk kommunikation Lineære spørgsmål – har en afklarende hensigt. Bruges til at indkredse problemsituationen: Hvad skete der? Hvem gjorde hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor? Strategiske spørgsmål – har en korrigerende hensigt. Bruges for at påvirke: Hvornår har du tænkt dig at gøre noget ved problemet? Cirkulære spørgsmål – har en undersøgende hensigt. Udforsker relationer og forskelle, sætter ting i sammenhæng: Hvad er din forklaring på…? Hvad er anderledes nu end tidligere – og hvordan anderledes? Hvad er vigtigt for A og B? Hvordan ser du det? Refleksive spørgsmål – har en mobiliserende hensigt. Bruges til at fremme ændringer: Hvad tror du, A tænker, når han havner i den situation? Hvordan kunne du tænke dig at …? Hvad skulle du gøre for at…?

21 Hvordan CFAM/CFIM i den planlagte familiesamtale?
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Hvordan CFAM/CFIM i den planlagte familiesamtale? Møde familien åbent, ligeværdigt, respektfuldt med gode manerer og udstikke rammerne  Udfærdige genogram/ecomap med familien Lytte til alle familiemedlemmernes illness narrativ Udforske specifikke behov i forbindelse med aktuelle samtale Skabe refleksion vha. sygeplejeinterventioner Systemisk kommunikation Opsamling og evt. lave ny aftale Afslutning

22 Hvordan CFAM/CFIM i en travl klinisk praksis?
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Hvordan CFAM/CFIM i en travl klinisk praksis? I det korte møde kan man anvende elementer af CFAM/CFIM I ambulatoriepraksis kan CFAM/CFIM anvendes sideløbende med den almindelige kontrol I den daglige kontakt med patienter kan man anvende udvalgte elementer af CFAM/CFIM selv når resten af familien ikke er tilstede Det kræver kompetenceudvikling, øvelse og løbende supervision 

23 Spørgsmål? ???? Tak for opmærksomheden
Barbara Voltelen Ph.d. RN, MHSc Spørgsmål? ???? Tak for opmærksomheden


Download ppt "Familiesygepleje som mulighed for struktureret inddragelse af de nærmeste pårørende i det palliative sygdomsforløb v/ Barbara Voltelen, Sundhedsplejerske,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google