Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et udviklingsarbejde 2009/11 på Absalonsskole Roskilde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et udviklingsarbejde 2009/11 på Absalonsskole Roskilde"— Præsentationens transcript:

1 Et udviklingsarbejde 2009/11 på Absalonsskole Roskilde
SMART og IT i matematik Bent Lindhardt UCSJ Danmark Et udviklingsarbejde 2009/11 på Absalonsskole Roskilde

2 Designet for udviklingsarbejdet
Designet for udviklingsarbejdet Bent Lindhardt UCSJ Danmark

3 Undersøgelsesdesign Brugerdreven innovation – forskning rettet mod og med brugeren. (udviklingsarbejde) Det afgørende er, at den teori, som udvikles, ”must do real work” (Coob mfl., 2003, s. 10) Brugerdreven for både elever og lærere. Forløbet 2009/10 svarer til fase 1 og 2. Forløbet 2010/11 svarer til fase 3 og 4 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

4 Forventninger IWB giver bedre muligheder for at udvikle elevernes problemløsningsadfærd – men indebærer det samtidig en risiko for at ”ødelægge” god medindlæring. IWB som arbejdsredskab 2. IWB opkvalificerer klassesamtalen og klassedialogen, så flere inddrages i den faglige dialog, motiveres og får en forståelse for lektionens emne. IWB som dynamisk anskuelsestavle… 3 IWB afprivatiserer elevens opgaveløsning og kan erstatte den af fælles dynamisk klasseløsning. Den offentlige vidensdeling frisætter læreren til løbende evaluering, så man kan fokusere på, hvilke elever som skal have særlig hjælp og nødvendige faglige interventioner kan fokuseres. IWB som virtuel cooperativ læring Bent Lindhardt UCSJ Danmark

5 Forløbet Eksperimentfasen efteråret 2010 var fokuseret på
Eksperimentfasen efteråret var fokuseret på Der blev arbejdet videre med de tre problemstillinger. Inspireret af dansk indgik der overvejelser om muligheden for at fokusere på loops i undervisningen. Loops blev deltvist fravalgt. Som hjælp til implementering hos kollegaer og som grundlag for forandring af lektion indgik ”Lesson study” metodikken som metode. Foråret 2011 er implementering hos kolleger og afrapportering ( Video, observation og semi- strukturerede interview) Bent Lindhardt UCSJ Danmark

6 Om lektionsstudier Bent Lindhardt UCSJ Danmark

7 Lektionsstudier, Inspiration fra Japan
Planlægge lektion med bestemte faglige pointer Udføres af team af faglærere der bruger et par måneder på at tilrettelægge en enkelt lektion. Planen beskriver arbejdets resultater herunder drejebogen, planen skal kunne bruges af andre lærere, og den er baseret på at lærerne observerer hinandens undervisning. I Japan har lærerne regelmæssige lektionsstudier . Der opbygges et bibliotek af lektionsplaner. Bent Lindhardt UCSJ Danmark

8 1 2 Bent Lindhardt UCSJ Danmark 3 4

9 Kolossalt marked Bent Lindhardt UCSJ Danmark

10 Lektionsstudiets faser
Bent Lindhardt UCSJ Danmark

11 Drejebog for en matematiktime i Danmark
Læreren minder klassen om, hvad der blev arbejdet med sidst Læreren introducerer ny opgavetype og en teknik, og der vises nogle eksempler Eleverne arbejder selv med flere eksempler, hvor de skal bruge den viste teknik Læreren går rundt og hjælper dem der har brug for det. PhD afhandling som kortlægger ca.70 ottende klasser for det her. Skal forsvares til sommer Bent Lindhardt UCSJ Danmark

12 Drejebog for en matematiktime i Japan
Læreren introducerer et åbent problem Elever arbejder med problemet og læreren observerer Eleverne præsenterer løsninger, idet læreren giver ordet i en rækkefølge der er bestemt af hans observationer. Disse diskuteres på klassen og af læreren. Læreren afrunder. Bent Lindhardt UCSJ Danmark

13 Efteråret Der blev udvalgt 6 lektionsforløb, hvoraf der blev gået i dybden med to udvalgte lektioner som fulgte principperne i Lesson study. Planlægning af forløbet i fællesskab mellem lærerne (”sandsynlighed – chance og risiko”). Lektion 2 fordi der var større tyngde omkring klassesamtalen Lektion 5 fordi der var større tyngde på elevarbejde (Arbejde med IWB og uden IWB.) Videooptagelse og deltagelse af observatør Bent Lindhardt UCSJ Danmark

14 IT, matematik og fagdidaktik
Bent Lindhardt UCSJ Danmark IT, matematik og fagdidaktik

15 Pædagogisk og faglig merværdi
IT og matematik (hjælpemiddel og vidensforandrer) Didaktik og IT Fagdidaktik og matematik Matematik (videnskabs- o g skolefaget) Fagdidaktik ( Om læring og undervisning) Bent Lindhardt UCSJ Danmark IT IT, matematik og fagdidaktik

16 Pædagogisk og faglig merværdi
Matematik (videnskabs- o g skolefaget) Fagdidaktik ( Om læring og undervisning) Bent Lindhardt UCSJ Danmark IT, matematik og fagdidaktik IT

17 Pædagogisk og faglig merværdi
Fagdidaktik ( Om læring og undervisning) Matematik (videnskabs- o g skolefaget) Bent Lindhardt UCSJ Danmark IT, matematik og fagdidaktik IT

18 Matematik og didaktik Bent Lindhardt UCSJ Danmark

19 Målsætninger for indholdet
Funktionelle mål Kunne ….. (færdighed) Vide at …… (fakta) Forståelsesmål Forstå at …. (faglig pointe – en sammenhæng) Strategi og sprog Forklare at … (sprogliggøre en handling) Anvende fagord som … Strategisk håndtere problemløsning…. Sproglige og strategiske mål Funktionel Forståelses mål Bent Lindhardt UCSJ Danmark

20 Forståelse, sprog og strategier er knyttet til kompetencer
Kompetenceblomsten Bent Lindhardt UCSJ Danmark

21 Inquiry-begrebet historisk set
Dewey (1926): Learning by doing He believed reflective inquiry was the key to moving beyond the distinction between knowing and doing, thereby providing a new way of viewing human behaviour. (Hiebert et al., 1996, p. 13) Vygotsky (1962): Learning by talking Anna Sfard “I define thinking as individualized form of interpersonal communication. The disappearance of the time-honored dichotomy is epitomized in the term commognition, which combines communication with cognition” Lave & Wenger (1991): Learning through participation Alrø & Skovsmose (2002): Learning in dialogue Undersøgelseslandskaber og IC-modellen( Ole skovsmose) Bent Lindhardt UCSJ Danmark

22 Mange projekter i gang i EU
Visit Fibonacchi Bent Lindhardt UCSJ Danmark

23 Undersøgelseslandskaber
Bent Lindhardt UCSJ Danmark

24 Hvad sker der her? Bent Lindhardt UCSJ Danmark

25 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

26 IC - modellen Inquiri Cooperation Helle Alrø og Ole Skovsmose
Bent Lindhardt UCSJ Danmark Helle Alrø og Ole Skovsmose

27 Det sceniske moment Bent Lindhardt UCSJ Danmark

28 En dialogisk matematikundervisning
Kontrollerende eller spørgende?

29 En lektion om koordinater
Bent Lindhardt UCSJ Danmark

30 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

31 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

32 Det sceniske moment Bent Lindhardt UCSJ Danmark

33 Klassesamtalen Bent Lindhardt UCSJ Danmark

34 Det læringssceniske moment
Er kunne være paralleller til dramaturgien, når lærer og IWB spiller sammen i klassesamtalen. Underholdning mod læring Stykkets konflikt mod den faglig pointe Skuespiller og scenografi mod lærer og IWB Flowet i et stykke med anslag – præsentation af hvem hvad og hvor mod begreber, sammenhæng og kontekst Konfliktens løsning (kartarsis) og AHA-oplevelsen Bent Lindhardt UCSJ Danmark

35 Om IT og Matematik Bent Lindhardt UCSJ Danmark

36 IT uddyber og forandrer indholdet
Nogle eksempler: Der kan arbejdes med mere komplekse problemstillinger (modellering – simulering) Bevisførelse er blevet noget andet Stoffet kan blive mere personligt Stoffet er uendeligt Stoffet forandrer sig fx Geometrien går fra at være statisk til dynamisk – med fokus på bevægelse Bent Lindhardt UCSJ Danmark

37 Hvad sker der? Bent Lindhardt UCSJ Danmark

38 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

39 Faglige målsætninger Denne eksperimentelle tilgang til lineære funktioner og modeller giver eleverne mulighed for at arbejde med et selvfremstillet/autentisk materiale. Der indledes med en øvelse hvor eleverne indsamler data. Efterfølgende behandles data i tabel og grafisk (flere repræsentationer) efter egne valg Tabellen og den grafiske fremstilling giver mulighed for at diskutere sammenhænge mellem det foretagne eksperiment og den grafiske fremstilling. Der arbejdes hen mod, at eleverne ser at: Vægt = skefuld(vægt) * x + glas(vægt) Bent Lindhardt UCSJ Danmark

40 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

41 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

42 Om IT og Fagdidaktik Bent Lindhardt UCSJ Danmark

43 Pige laver brætspil Bent Lindhardt UCSJ Danmark

44 Forløb i geometri Bent Lindhardt UCSJ Danmark

45 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

46 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

47 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

48 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

49 Bent Lindhardt UCSJ Danmark

50 Merværdi i IT og didaktik
Motivationen Repræsentationsformer – den varierede gentagelse Rækkefølge – konkrete – ikoniske - abstrakte Mulighed for induktive forløb – det er besværligt – læringsværdi – man kan arbejde med virkelige størrelser Eksperimentet - induktivt er med til at skaffe bedre ejerskab til problemstillingen. IT er autoritet. Hurtigt og enkelt at ændre og rette. Visualisering Bent Lindhardt UCSJ Danmark

51 Det videre …. Vi har nu 18 timers videooptagelse og en række elevdokumenter som skal bearbejdes. (Typisk 4 kameraer placeret strategisk) En række elevdokumenter Vi mangler interview af lærere og elever. Afrapportering inden 1. maj Bent Lindhardt UCSJ Danmark

52 At forandre sig … Det sker ikke ”over night…”
Det sker ikke ”over night…” Traditionen er stærk – det er ”stadig” fagdidaktikken man skal flytte sig… Der er et stykke vej fra intension til virkelighed Resonans-effekten – forandring sker i spring det er ikke lineært. Bent Lindhardt UCSJ Danmark


Download ppt "Et udviklingsarbejde 2009/11 på Absalonsskole Roskilde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google