Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fodring som passer vommen og de flermavede dyr

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fodring som passer vommen og de flermavede dyr"— Præsentationens transcript:

1 Fodring som passer vommen og de flermavede dyr
2. Hovedforløb 2014 Lægaard

2 Fodring som passer vommen
Hvad er en FE eller en MJ nel (Megajoule Nettoenergi laktation) = udtryk for den måde koens energibehov skal beregnes i Behovet varierer med laktationen En malkeko som yder 30 kg EKM skal have 135 MJ nel pr. dag for at dække til vedligehold og produktion

3 Fodring som passer vommen

4 Fodring som passer vommen

5 Fodring som passer vommen Fodringsprincipper!

6 Foder Kvæg Foder til kvæg og flermavede dyr kan opdeles i følgende grupper: Tilskudsfoder  lav fylde og tyggetid Protein- og energirig  sojaskrå, kraftfoder, rapskager, bomuldsfrøkager m.m. Energirig  byg, hvede, havre, rug m.m. Biprodukter (restprodukt efter fremstilling af et levnedsmiddel) lav fylde og tyggetid Valle, mask, melasse, bærme, syrnet mælk osv. Grovfoder  høj fylde og tyggetid Ensilage (græs, majs, helsæd, roetop), hø, halm, roer, kartofler, gulerødder m.m. Under grovfoder – roer – er der her tale om et foderemne med lav fylde og lav tyggetid pga. højt vandindhold og meget sukker.

7 Foder Kvæg – definition af grovfoder og kraftfoder

8 Fodermidlernes indhold kan inddeles i 4 overordnede grupper
Rå-aske Rå-protein Rå-fedt Kulhydrater

9 Som igen inddeles i :

10 Rå-aske Råaske delen indeholder Mineralstoffer
Jord og sand, som foderet er forurenet med

11 Råprotein Råprotein kan deles i:
Renprotein, som er opbygget af aminosyrer NPN – Non protein Nitrogen dvs. ikke proteinstoffer der indeholder N (kvælstof) Alle stofferne i denne gruppe indeholder kvælstof.

12 Råfedt ”Rigtige” fedtstoffer, som hovedsaligt består af fedtsyrer
Andre stoffer, som for eksempel farvestoffer, voks og mælkesyre

13 Fiber- NDF (cellulose, hemicellulose, lignin, pektin) Stivelse
Kulhydrater . Gruppen opdeles i følgende grupper: Fiber- NDF (cellulose, hemicellulose, lignin, pektin) Stivelse Restfraktion (sukker) Kulhydrat gruppen er en meget stor gruppe, som strækker sig lige fra det hurtigt omsættelige sukker til det stive i halm, som er langsomt nedbrydeligt og til dels ufordøjeligt NDF= cellevægge

14 Kulhydrat Sukker findes især i roer, melasse og frisk græs
Stivelse findes især i korn, majs og kartofler Fiber- NDF primært i grovfoder som græs, helsæd og halm. Biprodukter som roeaffald og citruspulp har et højt indhold af meget letfordøjeligt NDF. Jo ældre afgrøden er, desto mindre fordøjelige er fibrene og desto langsommere nedbrydes de.

15 Propionsyrer Eddikesyrer Smørsyrer Kulhydrat Forgæringsprodukterne:
Kortkædede organiskesyre (mælke-, eddike-, og smørsyrer) som ikke nedbrydes i vommen De bliver optaget i blodet gennem vomvægen sammen de organiske syre fra nedbrydelsen af kulhydrater. Forgæringsprodukterne bidrager kun i ringe grad med energi til mikroorganismerne.

16 Foder Kvæg

17 Foder Kvæg Koens fordøjelsessystem fra mund og mundhule til endetarm

18 Foder Kvæg Koens formaver og den egentlige mave:

19 Foder Kvæg Hvad indeholder et foder eller en foderration ?

20 Foder Kvæg

21 Foder Kvæg

22 Foder Kvæg Faglige udtryk i en foderanalyse

23 Foder Kvæg Nyt foderværdivurderingssystem

24 Foder Kvæg Hvor lang tid bruger koen til at fordøje foderet?

25 Foder Kvæg Forskellige kulhydratkilder:

26 Foder Kvæg Proteiner og Fedt:

27 Foder Kvæg Hvor hurtigt kommer væske og foder igennem?

28 Foder Kvæg Gødningsevaluering

29 Foder Kvæg Gødningsevaluering

30 Foder Kvæg Hvad bruger koen energien i foderet til?

31 Koens optagelse af foder
Koens ædelyst reguleres af hjernens mætheds og sultcenter, som påvirkes af: Fysisk regulering Stofskifteregulering/ fysiologiskregulering Fysisk regulering Koen holder op med at æde, når vommen er fyldt. Stofskifteregulering/fysiologiskregulering Når tilførslen af næringsstoffer til kroppen er lav, føler koen sult. Er tilførslen af næringsstoffer stor føler koen mæthed.

32 Fylde FVL Fodermidlernes fylde FVL fortæller, hvor meget 1 kg tørstof af et fodermiddel fylder i vommen Fodermidlernes fylde afhænger af: Hvor hurtigt foderet omsættes i vommen Hvor hurtigt foderpartiklerne forsvinder ud af vommen.

33 Fodermidler og fylde Korn, oliekager, roer og melasse. Højt indehold af protein, sukker og stivelse. De omsættes hurtigt og har derfor en lav fylde. Grovfoder Indeholder af NDF er højt og omsættes langsomt. Grovfoder består derudover af store partikler, som ikke kan passere ud af vommen, før de er drøvtygget. Grovfoder fylder derfor meget og optager plads i lang tid i vommen.

34 Foder Kvæg

35 Foder Kvæg Vombelasning ud fra en teoretisk vinkel

36 Foder Kvæg Begreber i og omkring foderplan til køer:
AAT = Absorbérbare Aminosyrer fra Tarmen PBV = Protein Balance i Vommen Fyldekapacitet = hvor en ko kan rumme af foder i vommen Tyggetid = hvor lang tid koen skal bruge i minutter for at tygge 1 kg ts. af et bestemt slags foder (ædetid+drøvtygningstid = tyggetid)

37 Fodring som passer vommen

38 Foder Kvæg

39 Foder Kvæg Et dyrs behov for foder er styret af :
Dyrets vedligehold (afhængig af vægt m.m.) Dyrets aktivitet (staldtype +/- 10 %) Dyrets produktion af mælk og kød Er dyret drægtig? Er dyret fuldt udviklet ? (tilvækst) Hvordan er dyrets huld (god/dårlig stand)

40 Foder Kvæg

41 Foder Kvæg - normer

42 Foder Kvæg Koens behov veksler igennem laktationen

43 Foder Kvæg Kvæg fodres typisk efter et valgt fodrings-princip, som kan være følgende: Fast fodring (fast foderniveau + kraftfoder i automat/robot efter ydelse) TMR1 (samme foderration til alle lakterende køer) Fuldfoder – dage, EKM (et nykælverhold eks. 28 dg. og derefter et antal ydelsesgrupper) Fuldfoder – dage (opdeling af besætningen efter dage fra kælvning) Ad. Lib. (fodring efter ædelyst) Restriktiv fodring (fodring efter en begrænset mængde foder) Kompakt fuldfoder i forhold til ovenstående

44 Foder Kvæg Fodring efter huld:

45 Foder Kvæg Efter Huld (forsat):

46 Foder Kvæg

47 Foder Kvæg

48 Foder Kvæg – AAT behov

49 Foder Kvæg

50 Foder Kvæg - Kulhydrater

51 Foder Kvæg

52 Foder Kvæg Normer ved fodring med NORFOR

53 Foder Kvæg

54 Foder Kvæg

55 Foder Kvæg


Download ppt "Fodring som passer vommen og de flermavede dyr"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google