Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Og valg i det hele taget... Lær HVAD-modellen at kende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Og valg i det hele taget... Lær HVAD-modellen at kende."— Præsentationens transcript:

1 Bliv klogere på, hvordan du med narrativ teori kan arbejde med elevens valg af uddannelse.
Og valg i det hele taget... Lær HVAD-modellen at kende. Modellen hjælper eleven til at tale om ”handlingen at vælge”, ”værdien bag valget” og hvordan denne værdi kan hjælpe eleven med at træffe valg i fremtiden.

2 Hvad ville vi? Udviklingsprojekt i integreret vejledning
Kontaktlærerens rolle og ”rum” Karrierelæring - Tale om valg og valgkompetence Få den narrative teori til at spille sammen med vejledningen på efterskolen

3 Lidt om det narrative Når noget (uventet) sker, ”forklarer” vi os selv sammenhængen ved at trække på fortællinger hos os selv, om det der betyder noget for os – værdierne Plot/tema for at forstå os selv – Lise er skrap!

4 En fortælling er hændelser kædet sammen efter et tema over tid!
Værdien: at gøre noget ved det! Lise er skrap/skraphed

5 Principper i HVAD modellen
Handlingens/meningens landskaber Meningens landskab og det vi trækker på, er ofte ikke synligt for os Tale mening frem sammen med andre Være nysgerrig på handlinger og ”forklare” dem med det vigtige

6 HVAD modellen Meningens landskab Handlingens landskab

7 Det gjorde vi! En hel temadag Oplæg fra Lise og Louise
Tid til individuelle samtaler med kontaktlæreren

8 Tidsplan for i dag 8.20-9.00 – Intro sammen
Pause og samtaler for nogle af jer Salsa-dag.. Alle! men undervejs går I fra til samtaler – se plan på opslagstavlen.

9 Valgkompetence – hvordan vælger DU?
‘..det handler ikke om at træffe det rigtige erhvervsvalg. Det handler om at udruste folk med kompetencer (færdigheder, viden og holdninger) til på kvalificeret vis at træffe de myriader af valg, som voksne står over for i alle aspekter af deres tilværelse, hele livet Phillip Jarvis. National Life/Work Centre, Canada B - lære at træffe beslutninger O - kunne agere i det foranderlige M - kende muligheder (og barrierer) S - selvopfattelse, kende sig selv og se sammenhængen mellem S og M Law: DOTS Niveauer for karrierelæring At opdage At ordne At fokusere At forstå

10 Hvilke valg har du truffet siden i fredags?
Fredag kl NU

11 Hvilket ”valg” er du tilfreds med, vælg et!
Fortæl til din sidekammerat: Hvad handler dette valg om, hvad skete der? Hvad kunne du ellers have valgt? Hvad skete der i minutterne før du valgte? Talte du med nogen? Gjorde du noget? Hvad skete der lige efter?

12 H - Handling Hvad gjorde du? Hvad sagde du? Hvor gik du hen? Hvem talte du med? Havde du brug for hjælp fra nogen? Skriv lidt her:

13 V – værdierne – det vigtige
Siden du valgte, som du gjorde…. …har du så en fornemmelse af, hvad det var, der var vigtigt for dig? Fortæl til din sidemand. ”Jeg valgte, som jeg gjorde, fordi det var vigtigt for mig at…….” Hvorfor var netop dette vigtigt? Hvad er det mon der er betydningsfuldt i dit liv (værdifuldt), siden netop dette var det vigtige? Skriv: Hvad vil du kalde denne værdi? Skriv:

14 A – Andre valg Tænk på værdien!
Har denne værdi hjulpet dig til, at træffe valg tidligere i dit liv? Hvornår skete det, og hvad skete der? Fortæl til din sidemand. Skriv lidt om det:

15 D – Det derude! Fremtiden..
Nu har du talt lidt om dit valg. De handlinger du foretog i forbindelse med valget og den værdi, der lå bag dit valg. Du har også talt om andre valg. Hvis du husker på værdien, når du i fremtiden skal træffe valg, hvad vil det så betyde for dig? Hvad vil du kunne gøre? Hvad vil du kunne tænke? Hvilke valg vil du kunne træffe med ”værdien i hånden”? Er der mon bestemt valg, der vil være nemmere eller måske sværere 

16 HVAD – modellen! H – Handling V – Værdi A – Andre valg (Handlinger)
Andet/Andre Handling Det derude H – Handling V – Værdi A – Andre valg (Handlinger) D – Det derude (Fremtiden)

17 Samtale med kontaktlæreren
Kontaktlæreren interviewer eleven ud fra HVAD modellen. Kontaktlærerens opgave er at lytte og hjælpe eleven med at tale mening frem. Kontaktlæreren er referent. Han/hun forsøger så ordret som muligt at skrive ned, hvad eleven siger. Ikke alt, men det der er betydningsfuldt!

18 Instruktion til kontaktlæreren: Nu skal I kigge på Louises tegnede ark
Instruktion til kontaktlæreren: Nu skal I kigge på Louises tegnede ark. Arket er et mashup af Hvad-modellen og Vitaliseringskompasset. Hvad-modellen skal hjælpe jer til at have en samtale med eleven, hvor I både taler om ”valget” (handlingen) og om det vigtige (værdien) for eleven. Altså reflekterer over, hvorfor eleven vælger, som han/hun gør. På Værdi-planet skal I kæde snakken sammen med de tre kategorier indenfor uddannelsesparathedsvurderingen: Det faglige, det sociale, det personlige. Hvad er vigtigt for eleven i hans valg, og hvad vægter han højere end andet. Fx kan det være, at det sociale spiller rigtig meget ind. Måske har han en teori om, at netop det her sted kan han trives, fordi alle hans venner går her. I skal skrive lidt ned på arket undervejs, som en slags referat. Når I har talt ud fra HVAD-modellen, skifter i ned til Vitaliserings-kompasset. Her kan et indgangsspørgsmål måske være: Nu har vi talt lidt om de her kategorier i uddannelsesparathedsvurderingen (det faglige, det personlige, det sociale), og om hvordan du vægter dem i dit valg. Hvor står du egentlig, efter din egen mening i forhold til disse kategorier, når vi kigger på Vitaliseringskompasset og den udvikling, du har været igennem i det sidste halve år? Derefter taler I lidt om, hvor eleven stod sidst i Vitaliseringskompasset, og hvor eleven står nu. Til sidst kan I spørge om han, når han sammenholder denne viden med kategorierne i UPV’en, føler sig uddannelsesparate i forhold til det, han gerne vil næste år.

19 Litteraturliste Udsyn i Udskolingen – Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer. Udgivet af KL og Danmarks Lærerforeningen Downloades fra vpt.dk/udsyn-i-udskolingen White, Michael: Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels forlag 2008 White, Michael: Narrativ teori. Hans Reitzels forlag 2006 Bruner, Jerome: At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet. Alinea 2004. Holmgren, Anette: Terapifortællinger – Narrativ terapi i praksis. Dansk Psykologisk Forlag 2008.


Download ppt "Og valg i det hele taget... Lær HVAD-modellen at kende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google