Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ERHVERVSCASE Generelt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ERHVERVSCASE Generelt"— Præsentationens transcript:

1 ERHVERVSCASE Generelt
Sæt jer grundigt ind i casematerialet (interviews, artikler, regnskab) Find evt. selv supplerende materiale (hjemmeside, artikler, regnskaber) Lær virksomheden at kende: Idé, mission, vision Produkt/produkter (PLC/Boston) De 4 P’er / Værdikæde Markedet (markedsform/konkurrencemæssig position) Leverandører, kunder, konkurrenter (omverdensmodel) SWOT (stærke, svage sider)(muligheder, trusler) Vurder mulige handlingsforslag i forhold til mulighed for faglige modeller (AØ, VØ) Vurder konsekvenser af foreslåede handlingsforslag GRUNDIGT (for og imod) Tænk over fremlæggelsesstrukturen (rød tråd / logisk rækkefølge sammenhæng) Logisk struktur: Beskriv, analyser, vurder

2 Fremlæggelse (gruppe):
1: Superkort indledning / præsentation 2: Eventuelt Disposition for fremlæggelse 3: Kort virksomhedsbeskrivelse (faglig, evt. med tilpassede modeller) 4: Virksomhedens økonomi (Regnskab: omsætning/overskud (ca. kr.) – udvikling (god/dårlig)) 5: SWOT 6: KSF’ere (2-5) (Hvad er virksomhedens eksistensgrundlag/-berettigelse?) (Idé, mission, vision) 7: Udfordringer (5-10) (IKKE bare en omformulering af KSF’ere) 8: Udvalgte udfordringer (Én per gruppemedlem) 9: Handlingsforslag (med mulighed for at demonstrere faglighed) (Brug faglige termer (ord)) 1-3 per udfordring (brug kun relevante og tilpassede modeller) Foretag eventuelt et valg mellem de mulige handlingsforslag (hvis I har mere end ét) 10: Konsekvens af handlingsforslag (ikke kun de negative, tværtimod) (herunder vurdering af økonomisk konsekvens)

3 Fremlæggelse (eksamen):
(Eventuelt 1+2) Ellers direkte til (Selvfølgelig med fokus på egen valgt udfordring) Men husk: Man skal også kunne redegøre for de i synopsen andre beskrevne ”valgte udfordringer”) Herudover: Metode (arbejdsfordeling og overvejelser i forbindelse med gruppens valg af udfordringer), Kilder (hvor har I fået den relevante information fra) Kildekritik (kan man stole på den information I har indhentet? Hvor kommer den fra?) Generelt: Udlevering af en oversigt over jeres power point slides giver et godt indtryk. Det samme gør en god Synopsis (selvom den ikke direkte tæller med i bedømmelsen) (Men det gør den måske indirekte fordi censor til eksamen vil have en eller anden forudfattet mening om de elever der har lavet henholdsvis en flot og en dårlig Synopsis)


Download ppt "ERHVERVSCASE Generelt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google