Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Team Undervisning En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas v/ Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Team Undervisning En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas v/ Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen,"— Præsentationens transcript:

1 Team Undervisning En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas v/ Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen, okt. 2016

2 Teamet der ønsker navneforandring!
Til: fx Team Bibliotek og Læring …? Mødtes første gang 21/10-15 5-6 fysiske møder indtil nu Kommunikerer også i Mendeley-gruppe Dagsordener + referater mm på: S:\Bibliotek\TEAMS\Team Undervisning Har IKKE lavet kommissorium endnu… Fokus på E-læring og UCN’s læringstilgang

3 Jørgensen, L.A., 2016. UCN strategi : Fælles faglig udviklingsdag i UCN tirsdag d [præsentation] Aalborg: University College Nordjylland.

4 Vores uskrevne kommissorium
E-læring med fokus på Canvas Refleksiv Praksislæring Inkl. Studieaktivitets- modellen UCN Biblioteket

5 Refleksiv praksislæring
En introduktion til UCN’s læringstilgang Fra: UCN, n.d. Refleksiv praksislæring: En introduktion til UCN's læringstilgang [præsentation].

6 En ny læringstilgang Sætter ord på, hvad du får, og hvad du kan forvente, når du tager en uddannelse på UCN. Og hvad vi forventer af dig som studerende. Læringstilgangen er samtidig en fælles faglig reference på tværs af UCN: Alle uddannelser, efter- og videreuddannelse og forskning og udvikling. UCN, n.d. Refleksiv praksislæring: En introduktion til UCN's læringstilgang. [præsentation].

7 Fokus på læring Der lægges vægt på
Forskellige læringsaktiviteter Progression Fra viden via færdigheder til kompetencer Adresserer, at samspillet mellem teori og praksis kombineret med personlige refleksioner er kernen i alle vores uddannelser. UCN, n.d. Refleksiv praksislæring: En introduktion til UCN's læringstilgang. [præsentation].

8 Fokus på praksis Det helt centrale omdrejningspunkt er praksis.
Det gør vi på tre måder: Praktik Virkeligheden ind i undervisningen Samarbejde med praksis (eks. i projekter) Gennem hele uddannelsen møder du læringsaktiviteter knyttet til praksis UCN, n.d. Refleksiv praksislæring: En introduktion til UCN's læringstilgang. [præsentation].

9 Dau, S. , [2016]. Fyraftensmøde Refleksiv Praksislæring
Dau, S., [2016]. Fyraftensmøde Refleksiv Praksislæring. [præsentation] Aalborg: University College Nordjylland.

10 Dau, S. , [2016]. Fyraftensmøde Refleksiv Praksislæring
Dau, S., [2016]. Fyraftensmøde Refleksiv Praksislæring. [præsentation] Aalborg: University College Nordjylland.

11 Kjærgaard, T. , [2016]. Refleksion, handling og dialog
Kjærgaard, T., [2016]. Refleksion, handling og dialog. [præsentation] Aalborg: University College Nordjylland.

12 Studieaktivitetsmodellen
Historie Videngrundlag /Inspiration? Grundskabelon – Indholdselementer Den studerende - studieaktivitetsmodellen

13 Historie Bologna-processen (europæisk samarbejde - fælles rum for videregående uddannelser i Europa) : et krav at alle danske videregående uddannelser anvender ECTS-point (måleenhed for den arbejdsbyrde der ligger til grund for at nå læringsmålene) 2012: studentertilfredshedsundersøgelse fra professionshøjskolerne -> kun 36 % af de studerende anvender mere end 35 timer pr. uge på studierene Danske Professionshøjskoler (Interesseorganisationen) Formandskab / rektorkollegium / en række udvalg UPU (Uddannelsespolitisk udvalg) 2011 / 2012: udarbejder en model for studieaktivitet => studieaktivitetsmodellen 2013: Rektorkollegiet beslutter at studieaktivitetsmodellen skal implementeres på samtlige uddannelser ved professionshøjskolerne – senest januar 2014 UCN strategi 2015 – 5 strategiske indsatser - Udvikling af UCN læringstilgang -> refleksiv praksislæring -> studieaktivitetsmodellen bliver et centralt element i denne.

14 Videngrundlag / inspiration?
Ingen redegørelser / litteraturlister eller anden indikator på grundlaget Sandsynligvis bl.a. inspireret af Steen Becks model over de 4 læringsrum Tænkt i en gymnasial kontekst Afsender (uddannelsen) – modtager (gymnasieeleven) Et studie består af fire kategorier af forskelligartede studieaktiviteter / arbejdsformer Det fulde udbytte kræver at eleven er aktiv i alle 4 kategorier

15 Inspiration? Beck, S. and Beck, H.R., Arbejdsformer. In: S. Beck and HR. Beck, eds Gyldendals studiebog. Kbh.: Gyldendal. pp

16 Grundskabelon Rektorkollegiet, Rektorkollegiets plan for national udbredelse og implementering af studie-aktivitetsmodellen på professionsbacheloruddannelserne. København: Professionshøjskolerne University Colleges Denmark.

17 Indholdselementer Vandrette akse: Hvem deltager i studieaktiviteten?
Lodrette akse: Hvem tager initiativ til studieaktiviteten? Krydsning af de 2 akser: 4 kategorier af studieaktiviteter DELTAGELSESASPEKTET Kategori 1 og 4: Begge parter deltager. Kategori 2 og 3: Den studerende arbejder på egen hånd. INITIATIVASPEKTET Kategori 1 og 2: Underviseren tager initiativet. Kategori 3 og 4: Den studerende tager initiativet til studieaktiviterne. Rektorkollegiet, Rektorkollegiets plan for national udbredelse og implementering af studie-aktivitetsmodellen på professionsbacheloruddannelserne. København: Professionshøjskolerne University Colleges Denmark.

18 Studieaktivitetsmodellen - UCN
University College Nordjylland, Refleksiv praksislæring: UCN’s læringstilgang. [pdf] University College Nordjylland. Avaliable at: < > [Accessed 15 September 2016].

19 Studieaktivitetsmodellen - UCN
University College Nordjylland, Refleksiv praksislæring: UCN’s læringstilgang. [pdf] University College Nordjylland. Avaliable at: < > [Accessed 15 September 2016].

20 De studerende Illustration af, hvilke studieaktiviteter, lærings- og arbejdsformer, der knytter sig til en professionsbacheloruddannelse. Overblik over, hvor mange timer uddannelsen forventer, at der anvendes på de forskellige studieaktiviteter. Tydeliggøre for den studerende, at et studie ved en professionshøjskole svarer til en 40 timers arbejdsuge. Danske Professionshøjskoler University Colleges Denmark, Studieaktivitetsmodel: Forventninger til de studerende gøres tydeligere. [Online]. Available at: < [Accessed 5 April 2014] Den studerende bør ved modulstart sammen med læringsmålene modtage den udfyldte grafiske model inkl. timetal for aktiviteterne i de 4 kategorier. Rektorkollegiet, Rektorkollegiets plan for national udbredelse og implementering af studie-aktivitetsmodellen på professionsbacheloruddannelserne. København: Professionshøjskolerne University Colleges Denmark.

21 Animationsfilm om Refleksiv praksislæring
Tre minutters animationsfilm om Refleksiv praksislæring Link: Kan også afspilles herunder ved at markere og trykke afspil:

22 Hvad gør UCN biblioteket?
RPL og fremtiden ”Alle uddannelser i UCN skal bygge på RPL – dette er en beslutning jeg mener der er taget på chefniveau. Ift. Studieaktivitetsmodellen så er dette også et krav, men nationalt”. (Medlem af læringsaktivitetsgruppen i UCN, 2016) 2 SKAL-opgaver! Hvad gør UCN biblioteket?

23 Program for dagen Oplæg: Refleksiv Praksislæring og Studieaktivitetsmodellen (HAW & KRM) Workshop: Studieaktivitetsmodellen – 14.00 Introduktion til workshop: Line Produktion af plancher Kaffe & kage (tages med i nye grupper) og fernisering Oplæg: Canvas – 14.25 Workshop: Fagområderne i Canvas – 15.00 Introduktion til workshop: Helle Præsentation af udfyldte padlets på skærm Kahoot   – hvad har vi lært J – 15.15 Oplæg v. Peter og Louise – 15.30

24 Test Jeres viden www.kahoot.it Tast spillets Game PIN Vælg: Enter
Vælg teamnavn Angiv teamets medlemmer I er nu klar til at spille 


Download ppt "Team Undervisning En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas v/ Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google