Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceforløb: Co-læring med Nest-elementer i almenundervisningen Sølystskolen den 31. oktober 2017 p Nyt sted Forplejning, toiletter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceforløb: Co-læring med Nest-elementer i almenundervisningen Sølystskolen den 31. oktober 2017 p Nyt sted Forplejning, toiletter."— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceforløb: Co-læring med Nest-elementer i almenundervisningen Sølystskolen den 31. oktober 2017 p Nyt sted Forplejning, toiletter

2 Program Status på forløbet Siden sidst/rekapitulering
Videndeling om øvebaner Dagens tema: Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser: Skalering, bevægelser/pauser og tilbyde valg 5. Valg af øvebane Status på forløbet 2. Siden sidst/rekapitulering 8.40-9: rekap 3. Videndeling om øvebaner 9-9.15: fejl og succes : PAUSE : hvorfor disse metoder – sm hæng til forudsætninger : Dagens tema: Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser. Forberede øvebaner 10.25: Skalering, farvel og tak

3 Status på forløbet Har talt med lærere om hvad der arbejdes med: kan se at folk Gør det til deres eget projekt og får metoderne til at passe ind i den måde, man i forvejen arbejder på Arbejder meget forskelligt med metoderne vælger at arbejde med forskellige metoder Nogle arbejder med flere på en gang og andre fordyber sig i en og træner og træner den. Flere siger, at de tænkte at de brugte metoderne allerede, men at dette fokuserede arbejde med metoderne gjorde undervisningen mere vellykket. Co-lærere og lærere prøver forskellige co-teaching modeller. Flere af jer opmærksomme på at prøve forskellige roller af og at det ikke bliver sådan at cop-læreren er den, der bliver koblet på børn med særlige udfordringer.

4 Hvad kan jeg se, at der sker nu
Hvad kan jeg se, at der sker nu? Husk at vi kun er ngle måneder inde i projektet, der er indtli sommer ti at arbejde i Flere giver udtryk for at børnene – både dem med og uden særlige behov - reagerer positivt på metoderne Mere ro i undervisningen Flere elever virker til at vide hvad de skal Og de virker mere motiverede til at indgå i undervisningen Nogle elever efterspørger metoder, når de ikke bruges

5 Nest-metoder som et bud på svaret?
Hvordan skabes udviklende læringsmiljøer for alle børn – også børn på kanten? Som en af jer lærere sagde…. Alle børn bliver nemt til de fleste børn, men der kan stadig være nogen, der er på kanten. 20% af børn på en årgang har vanskeligheder på den ene eller anden måde. Så hvordan kan vi få skolen til at passe til disse børn også?

6 Skole- og læringsmæssige mål med forløbet
At I lærere finder mening i og bliver motiverede til at bruge metoderne At I lærere oplever, at jeres undervisning udvikles som følge af forløbet At eleverne udvikler sig i forhold til læring og trivsel

7 Hvad håber vi, at I lærere vil opleve KONKRET at få ud at deltage i kompetenceforløbet?
En oplevelse af at få flere konkrete metoder til at: Skabe mere ro i undervisningen Forebygge stress og konflikter og understøtte elevernes overblik og forståelse Motivere elever til at indgå i undervisningen Regulere elevernes opmærksomhed og følelser Skabe gode relationer til eleverne … samt en oplevelse af, at det giver mening og letter undervisningsarbejdet, når man breder metoderne ud på hele klassen. At det vil være noget de vi blive ed med at tænke som en dek l af deres didaktiske ryfgsæk

8 Siden sidst/rekapitulering
Stemmeskala I skal selv arbejde. For nogle vil metoderne lige skulle støves af Formål: Hente jeres egen viden frem og videndele med lærerekolleger. Gensidig inspiration

9 Siden sidst/rekapitulering
Gå sammen i grupper ved bordene med ca. 4-6 i hver gruppe Inden for den store grupper går I sammen (ca.) to- og-to. Rejs jer op to og to.

10 Siden sidst/rekapitulering
Fordel metoderne, så hver makkerpar har ansvaret for ca. 2 metoder. Metoder fra sidste gang: Forberedelse Forarbejdningstid Skriftlige anvisninger Tjeklister Roller i undervisningen Fordel temaerne!

11 Siden sidst/rekapitulering
Med din makker: Snak om de metoder, I skal genfortælle for de andre (7 min i alt). I må gerne bruge tidligere slides. Kom fx ind på: Hvad gik metoden ud på? Hvad skulle den gør godt for/Hvad kan metoden hjælpe eleverne med? Metoder fra sidste gang: Forberedelse Forarbejdningstid Skriftlige anvisninger Tjeklister Roller i undervisningen Time timer

12 Siden sidst/rekapitulering
Sæt jer ned igen. I den store bordgruppe: Vælg én i gruppen til at være tidstyrer og ansvarlig for at alle kommer til orde.

13 Siden sidst/rekapitulering
I den store bordgruppe: Nu skiftes I til at fortælle om metoderne. I HAR 8 MINUTTER IALT. Kom fx ind på: Hvad gik metoden ud på? Hvad skulle den gør godt for/Hvad kan metoden hjælpe eleverne med? Metoder fra sidste gang: Forberedelse Forarbejdningstid Skriftlige anvisninger Tjeklister Roller i undervisningen 8 minutter. Proces med kort erfaringsudveksling om hvilke metoder I har arbejdet med siden sidst. Formål: Hente jeres egen viden frem og videndele med lærerekolleger. Gensidig inspiration Rejs jer op Få øjenkontakt med en fra bordet som har nogenlunde samme farve bluse som dig selv. Gå hen til hinanden

14 Kiksere Op at stå: find en med samme frisur eved bordet.
Den med flest knapper starter med at fortælle om noget, der kiksede/ikke er blevet gjort/fik den modsatte effekt end den ønskede osv Byt 1 minut hver

15 Det gik da godt nok Den med færrest knapper starter med at fortælle om noget, der gik helt ok/som fik den effekt, der var meningen osv. Her må man godt prale. 1 minut hver Snak om bordet om kiksere og succeser Grubbe hænder hvis enig

16 Del én erfaring. Én sætning til hver
Vælg en ting I vil dele med bordet 1 minut tli hver. Ny bordformand styrer tiden. snak om bordet om kiksere og succeser

17 Det fremadrettede arbejde Overvej hvad du bliver optaget af i forhold til at fortsætte med at bruge Nest-metoderne. Skriv evt. ned. 2 min.

18 kaffepause Fællesskaber for Alle

19 Dagens tema Støtte til Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser - Fokus på det forebyggende idag Bud fra alle. 5 min. Lav proces eks. To og to . (anvend eks. selv betænkningstid)

20 Støtte til regulering af sanser, opmærksomhed og følelser
Hvad gør jeg allerede? Overvej og skriv evt. ned minutter

21 Dagens tema Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser Skalaer
Bevægelse og pauser Tilbyde valg I dag stadig fokus på hvordan man kan være på forkant og forebygge at der er børn, der bliver stressede, mister overblikket og får det svært. Senere kommer vi ind på når det ER gået galt. Operationalisering af begreber

22 Børns synlige, observerbare adfærd
F.eks.: Stærke reaktioner Omkringflagrende Trækker sig Dominerer Svært ved fokus Svært ved skift Svært ved socialt samspil Følsom over for lys, lyde osv. Børns synlige, observerbare adfærd Sanseforstyrrelse Vanskeligheder med empati Vanskeligheder med socialt samspil Vanskeligheder med central kohærens Eksekutive vanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med at regulere følelser Typiske kerne-udfordringer hos børn, der kan have det svært i skolen Typiske ting, der udfordrer børn på mellemtrinnet Adfærd man vil se: opfarende, stærke reaktioner, Uhensigtsmæssig adfærd Kropsligt uroligende og omkringfarende Svært ved at koncentrere sig, komme i gang, afslutte, svært ved skifte Nederlagspræg, angste Børn med særlige behov bliver tydleigere i ofhrold til enen adgfærd, men alle børn kan udvise denne adfærd afhængig af hvor de er i livet.

23 Dagens tema Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser
Skalaer kan fx hjælpe til at Mærke og forstå sig selv Udtrykke sig selv Bruge en metode til at hjælpe sig selv I dag stadig fokus på hvordan man kan være på forkant og forebygge at der er børn, der bliver stressede, mister overblikket og får det svært. Senere kommer vi ind på når det ER gået galt. Operationalisering af begreber

24 Dagens tema Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser
Skalaer kan fx hjælpe til at Mærke og forstå sig selv Udtrykke sig selv Bruge en metode til at hjælpe sig selv Bevægelse og pauser kan fx hjælpe til at Vågne op (arousal) Falde ned ved ophidselse eller overaktivitet Give bedre fokus efterfølgende I dag stadig fokus på hvordan man kan være på forkant og forebygge at der er børn, der bliver stressede, mister overblikket og får det svært. Senere kommer vi ind på når det ER gået galt. Operationalisering af begreber

25 Dagens tema Regulering af sanser, opmærksomhed og følelser
Skalaer kan fx hjælpe til at Mærke og forstå sig selv Udtrykke sig selv Bruge en metode til at hjælpe sig selv Bevægelse og pauser kan fx hjælpe til at Vågne op (arousal) Falde ned ved ophidselse eller overaktivitet Give bedre fokus efterfølgende Tilbud af valg kan fx hjælpe til at Opleve kontrol og indre styring Skabe motivation I dag stadig fokus på hvordan man kan være på forkant og forebygge at der er børn, der bliver stressede, mister overblikket og får det svært. Senere kommer vi ind på når det ER gået galt. Operationalisering af begreber

26 Alle har brug for regulering
Alle mennesker skal regulere sig og alle profiterer af rammer der understøtter at vi Kan mærke os selv At vi kan udtrykke os selv At vi bliver holdt vågne når skal lære At vi er motiverede når vi skal lære At vi oplever kontrol og overblik (valg) Alle i klassen kan profitere af metoder Kan vi også. Derfor vi også bruger lidt her

27

28 Skalering: 5-punkts kontrolskala
 5 JEG BLIVER NØD TIL AT GÅ!  4 Jeg har brug for afstand!  3 Vær sød ikke at tale til mig  2 Jeg er lidt nervøs/utilpas  1 Jeg har det fint Anita

29 Hvor er jeg ifht. at komme i gang med en opgave?
5 Jeg har næsten allerede lavet arbejdet! Jeg forstår det og er klar til at gå igang 4 Jeg tror jeg forstår det, men skal lige læse opgaven igennem igen 3 2 Jeg forstår det ikke endnu, men vil starte med at spørge min makker 1 Jeg forstår det ikke endnu og har brug for voksenhjælp

30 Aktivitet: Brain-Book-Buddy-Boss
Hvordan kan jeg forestille mig at arbejde med skalering? 7 min

31 (individuel mulighed for alle)
Bevægelsespauser Bevægelsesstationer (individuel mulighed for alle) F.eks. push-ups på væggen Visuel opskrift Tidsangivelse Bevægelsesaktiviteter (fælles/fast aktivitet i klassen) Brain breaks, fx

32 Bevægelsesrutiner 10 armbøjninger 10 squat 10 sek. Sid op af væg
10 lunges 15 sprællemænd

33 Mindfulness eller yoga (fælles/fast aktivitet i klassen)
Rolige pauser Mindfulness eller yoga (fælles/fast aktivitet i klassen) Visuel støttet Overskuelig information Pausehjørnet (individuel mulighed for alle) Fast sted i klassen Visuel støtte til pausen Tidsangivelse Bøger eller nulreting Aldrig en straf

34 Aktivitet: Brain-Book-Buddy-Boss
Hvordan kan jeg forestille mig at arbejde med bevægelse? 7 min

35 Valgmuligheder Tilbyd valgmuligheder Giver selvstændighed og kontrol til eleven Vil du skrive med blyant eller kuglepen?

36 Valgmuligheder Valg som en del af lektionsindholdet/ skrevet på tavlen

37 Aktivitet: Brain-Book-Buddy-Boss
Hvordan kan jeg forestille mig at arbejde med i forhold til at tilbyde valg? 7 min

38 Øvebaner: Støtte til regulering af sanser, opmærksomhed og følelser
Hvad kunne jeg godt tænke mig at udvikle i forhold til at støtte regulering? Skalaer Bevægelse og pauser Tilbyde valg Tænk tilbage på dagens oplæg og notér (på pc, post it el.lign.) 2 min. Del med kolleger Vi følger op på disse næste gang den 28.11 Arbejde videre med de tidligere præsenterede metoder også!!

39 Jeg har fået en masse ideer
jeg kan bruge og/eller jeg har fået bekræftet at vi virkelig er på rette vej 5 Jeg har fået nogle nye ideer og/eller jeg har fået bekræftet at vi er på rette vej Har dagen i dag givet dig noget i forhold til det fremadrettede arbejde? 4 3 Jeg har fået en enkelt ny idé Jeg har fået en enkelt ny idé, men tror ikke på at det kan omsættes til praksis 2 Jeg ved det hele allerede og/ eller glæder mig mest til at Komme hjem 1

40 Tak for i dag! Vi ses den 28. november


Download ppt "Kompetenceforløb: Co-læring med Nest-elementer i almenundervisningen Sølystskolen den 31. oktober 2017 p Nyt sted Forplejning, toiletter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google