Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teoretisk pædagogikum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teoretisk pædagogikum"— Præsentationens transcript:

1 Teoretisk pædagogikum

2 Begrebsafklaring A. Opgaveformulering Noget lærerne stiller
Hører til i SRP-sammenhænge B. Problemformulering Elevernes genre Hører til i alle de andre samspilssammenhænge

3 Den gode problemformulering
Opgavens pentagon kan bruges, når eleverne skal lave en faglig undersøgelse af et problem Hvad spørger du om? (pf) Hvorfor spørger du? Hvad spørger du til? Hvad spørger du med? Hvordan spørger du?

4 Opgavens pentagon

5 Den gode problemformulering
Spørgsmålet skal lægge op til en reel undersøgelse, hvor eleven ikke kender svaret på forhånd. Elevens undren kan tage afsæt i: Noget der ‘skurrer’ (rummer modsigelse/ kontrast) Noget der ikke stemmer overens med den gængse opfattelse En uforklaret observation Et ‘videnshul’ – noget der endnu ikke er undersøgt til bunds

6 Opgaveformulering En opgaveformulering Skrives af vejledere
Indeholder krav, der skal opfyldes i opgaven Sprogligt: Indeholder imperativer – Gør rede for … Analysér … Diskutér … Ofte i passiv form

7 Forskellen på en opgaveformulering og en problem formulering - sprogligt set
Skrives af vejledere Indeholder krav, der skal opfyldes i opgaven Sprogligt: Indeholder imperativer – Gør rede for … Analysér … Diskutér … Ofte i passiv form En problemformulering Skrives af eleven selv Indeholder spørgsmål, som eleven ønsker af besvare i opgaven Sprogligt: Verberne i nutid Hovedspørgsmål/ undren + underspørgsmål Aktiv form

8 Eksempel på en opgaveformulering - sprogligt
Titel/ emne: Social arv i Danmark Gør rede for udviklingen i Danmark med hensyn til social mobilitet. Inddrag social arv som en faktor, der kan hæmme den sociale mobilitet. Analysér udvalgte dele af Jonas Bengtssons roman Submarino med særligt henblik på, hvordan den sociale arv kommer til udtryk litterært. Diskutér med udgangspunkt i artiklen ‘Skolen fastholder negativ social arv’ af Malene Lund Pedersen, hvorfor det er så svært at bryde den sociale arv

9 Eksempel på en problemformulering - sprogligt
Titel/ emne: Social arv i Danmark Problemformulering: Gennem årtier har skiftende regeringer haft som mål at mindske den negative sociale arv i Danmark. Hvorfor er det så ikke sket – og kan en fiktiv tekst medvirke til at give svarene? Underspørgsmål: Hvad kendetegner udviklingen mht social mobilitet i Danmark? Hvilke sammenhænge er der mellem social arv og social mobilitet? Hvordan kommer temaet ‘social arv’ litterært til udtryk i Jonas Bengtssons roman Submarino – hvilke forklaringer giver romanen på, hvorfor de to hovedpersoner ikke evner at blive mønsterbrydere? Hvorfor er det, trods mange og forskellige politiske tiltag, så vanskeligt at udrydde den sociale arv?

10 SRP Det anbefales, at man laver en samlende overskrift på en SRP opgaveformulering i form af et overordnet spørgsmål, der sikrer sammenhæng i den efterfølgende opgaveformuleringen. Altså ikke blot et emne/tema som overskrift.”

11 SRP Opgaveformuleringen skal Være konkret og afgrænset
Være præcis i hvad der kræves, herunder omfang Inddrage aspekter eller være ledsaget af bilag, som ikke er blevet drøftet under vejledningen Gøre det muligt at honorere kravene Kunne besvares fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer Have en form så opgaven ikke kan udarbejdes detaljeret på forhånd Tage hensyn til de overvejelser eleven har gjort sig om opgaven inden for skriveperioden

12 SRP (vø –iø) Redegør kort for Finanskrisen.
Analyser udvalgte danske virksomheder med fokus på deres økonomiske situation henover finanskrisen. Vurder fremtiden for dansk økonomi og for de udvalgte virksomheder Styrker?? Svagheder?? Hvad kunne et overordnet spørgsmål til opgaven være?

13 SRP (vø-iø) Redegør for sanktionerne fra EU mod Rusland og sanktionerne fra Rusland mod EU. Foretag en økonomisk analyse af virksomheden SPF Danmark A/S med fokus på, hvorledes sanktionerne mellem EU og Rusland har påvirket virksomheden. Vurder hvorledes disse sanktioner påvirker den danske økonomi, og diskuter hvad den danske regering kan gøre for imødekomme disse udfordringer. Styrker?? Svagheder?? Hvad kunne et overordnet spørgsmål til opgaven være?

14 SRP (eng-iø) Redegør for den planlagte frihandelsaftale mellem EU og USA Analyser de økonomiske og politiske svagheder og styrker ved aftalen for USA, EU og verdenshandlen generelt. I forlængelse heraf bedes du analysere relevante politiske problemstillinger i USA i forhold til frihandel og frihandelsaftalens legitimitet fremover, inddrag herunder det vedhæftede engelsksprogede materiale. Diskuter til sidst vanskelighederne ved at indgå frihandelsaftaler. Styrker?? Svagheder?? Hvad kunne et overordnet spørgsmål til opgaven være?

15 DIO-årsprøve 2015 Dansk og international økonomi
Redegør for væsentlige træk ved den danske velfærdsmodel Foretag en analyse af dokumentarudsendelsen ”Blok på bistand 1:4” (2014) med særligt fokus på genre, personskildringer og virkemidler Diskutér i forlængelse af analysen det danske velfærdssystems metoder til at tage hånd om de udsatte grupper i samfundet. I din diskussion skal du inddrage den aktuelle debat i medierne vedr. velfærdsstaten Hvordan kunne opgaven omformuleres, så der blev et problem at undersøge?

16 SOP Skrives på 3. år – eksamen jul eller sommer
SOP har et omfang på normal sider og er en rapport Fra problemformulering til opgaveformulering Mundtligt eksamen som det kendes fra DIO Rapport bedømmes ikke

17 ”Når nu Zambia er så rig på råstoffer, hvordan kan det så være, at befolkningen er så fattig?”
Herefter pentagonens spørgsmål Christoffer Guldbrandsen, Tyveriet af Afrika


Download ppt "Teoretisk pædagogikum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google