Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamen er den flittige elevs fest… ER IKKE EN TEST AF JER..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamen er den flittige elevs fest… ER IKKE EN TEST AF JER.."— Præsentationens transcript:

1 Eksamen er den flittige elevs fest… ER IKKE EN TEST AF JER..

2 Prøveformer i biologi - Mundtlige prøver, 2017
Stx HF 2 årigt HF-e Htx NV Intern 20 min. Portfolio NF: Intern: 24 min. Ekstern: 24/24 min C 24/24 min B 30/60 min A 30 min/24 t Bioteknologi

3 Prøveformer i biologi - Naturvidenskabelig fagggruppe, 2 årigt HF, 2017
Intern, flerfaglig prøve Med baggrund i elevernes afsluttende skriftlige produkt 24 minutters eksaminationstid, ingen forberedelse, kort elevoplæg herefter samtale Karakter: Helhedsvurdering af MUNDTLIG præstation, grad af opfyldelse af faglige mål. Ekstern mundtlig prøve Med baggrund i en af eksaminator udarbejdet opgave Opgaverne, uden bilag, skal være kendte af kursisterne 24 minutters forberedelse, 24 minutters eksamination Karakter: Vurdering af i hvilket omfang kursisten lever op til de faglige mål.

4 Biologi, Stx, 2017 C B A Overskrift, præciserende tekst
Eksperimentelt arbejde Dele af bilagsmateriale er ukendt B Hovedparten af bilagsmaterialet er ukendt A Problemstilling, overskrift, præciserende tekst Artikel eller case, som ikke er behandlet i timerne

5 Biologi B, Htx, 2017, læreplan

6 Opgaver som eksaminator
Udarbejde eksamensopgaver Tage kontakt til censor Sende eksamensopgaver til censor – senest 5 dage før prøven (PostNord..?) Offentliggøre spørgsmål – uden bilag – for eleverne Orientere eleverne om prøvens forløb – herunder elevoplæg Føre samtalen med eleven under eksaminationen Tage notater under eksaminationen (!) Meddele karakteren til eksaminanden Være loyal overfor den afgivne karakter

7 Opgaver som censor Institutionerne indstiller jer som censorer, når I er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem til pågældende prøve, og har eksamineret i faget…. Gennemsyn af opgaver Ikke godkendelse! Kommentarer, fravalg af enkelte opgaver, præciseringer… Tage notater under eksamination Stille uddybende spørgsmål til eksaminanden Sikre at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling Votere Udarbejde censorindberetning……

8 Karakterfastsættelse - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Når en prøve er påbegyndt skal der fastsættes en karakter. Undtagelser: sygdom (som berettiger til ny prøve) eller bortvisning(!) Karakteren fastsættes ud fra graden af målopfyldelse Karakteren er absolut (”Nu har vi altså givet 4 tolvtaller, og derfor skal vi kun give ti..”) Karakteren fastsættes efter en drøftelse mellem eksaminator og censor Hvis man ikke kan blive enige, fastlægges karakteren som et gennemsnit af de afgivne bedømmelser. Hvis det placerer sig midt mellem 2 karakterer- trækker censors karakter enten op eller ned..

9 Hvad giver oftest anledning til problemer… FAQ
Hvor ringe spørgsmål kan jeg finde mig i? Afvigelser i antal læste sider, undervisningsbeskrivelsens kvalitet Må censor afbryde eleven under dennes fremlæggelse? Uenig om hvorvidt der var nok ….(kemi, biologi, fysik, dansk…) med i eksaminandens besvarelse Uenighed omkring bedømmelse Sygdom (censor, eksaminand, eksaminator) Offentlig adgang – undtagen til votering Elever mobiltelefoner - opbevaring Lydoptagelse – lav egen Prøvens start Procedure ved snyd – nye regler på vej censorindberetning

10 Husk på, at I ikke er til eksamen!
Bevar roen – det hjælper eleverne Censorer er flinke, almindelige lærere…


Download ppt "Eksamen er den flittige elevs fest… ER IKKE EN TEST AF JER.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google