Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Robot organisationen Formålet med denne lektion er at give en forståelse af de organisatoriske & dermed også menneskelige parametre der er i spil Som platform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Robot organisationen Formålet med denne lektion er at give en forståelse af de organisatoriske & dermed også menneskelige parametre der er i spil Som platform."— Præsentationens transcript:

1 Robot organisationen Formålet med denne lektion er at give en forståelse af de organisatoriske & dermed også menneskelige parametre der er i spil Som platform for dette anvendes: Genefke Skalaen

2 Genefke Skalaen Anlæg 5 4 3 2 1 Behov for ny viden Kompleksitet
Eksisterende viden

3 Genefke Skalaen 5 4 3 2 1 Kategori 1 Standardløsninger
Hyldevareløsning Håndteringsrobot Ingen proces Enkeltstående robot Ingen eksterne akser Antal reference anlæg: Mange

4 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Kategori 2 Tilpassede standardløsninger
Hyldevareløsning, dog tilpasset til den specifikke opgave Procesrobotter Mulighed for flere robotter, dog uden overlappende arbejdsområder Ingen eller få eksterne akser Antal reference anlæg: En del

5 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Kategori 3 Specialløsninger
Løsninger der kræver opbygning af ny viden gennem praktiske indledende projektforløb, som har til hensigt at ”knække de tekniske nødder” Proces indgår i løsningerne Simpel sensorinput Mulighed for flere robotter, med overlappende arbejdsområder Samarbejdende robotter, ”Standart controller” Eksterne akser Antal reference anlæg: Ingen identiske, men dele af løsningen kan findes i andre anlæg

6 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Eksterne akser Kategori 4 Innovation/Udvikling
Løsninger der er så komplekse, at robotleverandører er nødt til at alliere sig med specialiserede videnscentre for at kunne gennemføre de indledende projektforløb. Denne kategori gennemføres oftest som udviklingsprojekter delvist finansieret af udviklingspuljer Kompliceret proces indgår i løsningerne Input fra flere forskellige sensorer Samarbejdende robotter, offline programmeret Eksterne akser Mobile ”Friarms – robotter” Antal reference anlæg: Ingen identiske, dele af løsningen kan måske findes i andre anlæg

7 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Kategori 5 Forskningsprojekter
Forskningsprojekter, som kun på lang sigt har interesse for industrien Robotløsninger der ikke ligner noget man har set før Samarbejdende robotter, realtidsprogrammeret Nye typer af sensorer Selv lærende robotter Antal reference anlæg: Ingen!

8 Innovation/Udvikling
Genefke Skalaen Videns kategorier for anlæg 5 4 Behov for ny viden 3 Kompleksitet 2 Anvendt Forskning 1 Innovation/Udvikling ”Special-løsninger” Anvendelse ukendt! Eksisterende viden Standard udstyr Inkl. kendt proces Hyldevare Standard-løsninger

9 Genefke Skalaen Person-typer 5 4 3 2 1
Behov for ny viden 3 Kompleksitet 2 1 Eksisterende viden Hvilke persontyper trives på det enkelte trin ?

10 Genefke Skalaen 5 4 3 2 1 Kategori 1 Arbejde i faste rutiner
”Lønmodtageren” Specialarbejder Typen Lære om / prøver at udfører faget 1’års lærling Bruge hellere kroppen end hovedet

11 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Kategori 2 Kendt arbejde ”Pragmatikeren”
”Håndværker” Typen Udfører faget selvstændigt, 3’årslærling / svend Bruger kroppen mere end hovedet

12 Genefke Skalaen 2 3 4 5 Kategori 3 Arbejdet er først kendt når det er gjort ”Primadonnaen” / ”Introverte Præstations-tripperen” 1’svend / mester selv Praktisk akademiker der også selv går i marken Har erfaring og afprøver fagets grænser Har flere uddannelser og bruger Dem Bruger hoved og krop lige meget Holografisk tankegang

13 Genefke Skalaen 5 4 3 2 Kategori 4 Skemalagt Innovation & Udvikling
”Præstations-tripperen” / ”Primadonnaen” Akademiker / PHD-er Kan faget mere i teori end i praksis Bruger mere hovedet end kroppen

14 2 3 4 5 Genefke Skalaen Kategori 5 Anvendt Forskning på Universitets - niveau Præstations-tripper & Primadonnaer PHD-er, professorer, Kan faget mere i teori end i praksis, men videreudvikler faget Bruger mest hovedet

15 Genefke Skalaen 5 4 3 2 1 Behov for ny viden ”Kompleksitet”
Videns kategorier for personer 5 4 Behov for ny viden 3 ”Kompleksitet” 2 Kan faget mere i teori end i praksis, men videre udvikler faget 1 Kan faget mere i teori end i praksis Har erfaring i og afprøver fagets grænser 1’svend eller Praktisk tekniker Eksisterende viden Udfører faget Selvstændigt 3’+årslærling Svend Lære om / prøver at udfører faget 1’års lærling

16 Genefke Skalaen Person-typer

17 Innovation/Udvikling
Genefke Skalaen Medarbejder organisations profil 5 4 Behov for ny viden Anvendt Universitetsforskning 3 Kompleksitet Tværorganisatorisk Sammentænkning af produkt, proces & automation, i samspil med ekstern videns Center 2 Anvendt Forskning Tværorganisatorisk Proces-, Produkt-, Produktions-kyndige 1 Proceskyndig Vedligehold & Produktions- medarbejder Innovation/Udvikling Vedligehold & Produktions- medarbejder ”Special-løsninger” Anvendelse ukendt! Eksisterende viden Standard udstyr Inkl. kendt proces Hyldevare Standard-løsninger

18 Genefke Skalaen Anlægges udviklingsfaser !
Fra ide til kørende Produktion / Hyldevare Anlægges udviklingsfaser ! 45-55% Samlet indsats = 100% Håndværker Akademiker Behov for ny viden Forandrings Parathed? 1’Produk-tions anlæg 3 Kompleksitet 2 4 1 ”Forprojekt” Prototype 5 Produktions anlæg Koncept eftervisning Eksisterende Viden Komfort Zone Ide Hyldevare Standard-løsninger

19 ? Genefke Skalaen Trent inden for automationsløsninger
Har man viden til dette? Er leverandøren kunde tro ? ? Alt internt Alt eksternt 1 2 3 4 5

20 Husk, du kommer ikke foran hvis du kun går ad stiger andre træder!
Til gengæld, det er lettere at komme i form, på kendte stiger Når du så er i form, er det lettere at klare det ukendte Og dermed at træde nye stiger Bo Genefke


Download ppt "Robot organisationen Formålet med denne lektion er at give en forståelse af de organisatoriske & dermed også menneskelige parametre der er i spil Som platform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google