Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4 Interne forhold Oversigt Værdikæder Kernekompetence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4 Interne forhold Oversigt Værdikæder Kernekompetence"— Præsentationens transcript:

1 4 Interne forhold Oversigt Værdikæder Kernekompetence
Konkurrencemæssig fordel SWOT-opstilling Sammenhæng mellem omverdensmodel, værdikæde og SWOT-opstilling 4 Interne forhold

2 Værdikæden Værdikæden består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi. Værdikædeanalysen anvendes til systematisk at analysere virksomhedens aktiviteter for at identificere, hvor virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele. Værdikæden består af følgende led: Produktudvikling Produktion Marketing Salg og service 4 Interne forhold

3 Værdikæden 4 Interne forhold

4 Værdikæden for en handelsvirksomhed
4 Interne forhold

5 Værdikæden for en detailvirksomhed
4 Interne forhold

6 Porters oprindelige værdikæde
Porters oprindelige værdikæde er opdelt i primæraktiviteter og støtteaktiviteter. Primæraktiviteterne kendes fra den forenklede værdikæde Støtteaktiviteterne omfatter følgende: Indkøb Teknologiske ressourcer Menneskelige ressourcer – medarbejderne Virksomhedens infrastruktur – administrativ opbygning og samarbejde 4 Interne forhold

7 Porters oprindelige værdikæde
4 Interne forhold

8 Kernekompetence En virksomheds kernekompetence er det, som virksomheden er virkelig god til. Kernekompetencen findes ved at se udefra og ind i virksomheden. Der er tre betingelser for, at en kompetence kan kaldes en kernekompetence: Kunderne oplever kompetencen som værdifuld. Kompetencen skal differentiere virksomheden fra konkurrenterne. Kompetencen skal besidde et indbygget udviklingspotentiale. 4 Interne forhold

9 Konkurrencemæssig fordel
Virksomhedens konkurrencemæssige fordel ses indefra og ud i virksomheden i forhold til de vigtigste konkurrenter. Den konkurrencemæssige fordel adskiller virksomheden med fx et bedre produkt eller en lavere pris en konkurrenterne. Typiske konkurrencemæssige fordele for en virksomhed: Unikt produkt Unik fremstillingsproces Stordrift Medarbejdere Synergi og samspil – fx ved at have flere beslægtede forretningsområder Udnyttelse af lokale fordele – fx god beliggenhed 4 Interne forhold

10 SWOT-opstilling SWOT-opstillingen er en struktureret ramme for opstilling af virksomhedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler i omverdenen. SWOT-opstillingen giver virksomheden overblik over den interne og eksterne situation. Interne situation (stærke/svage sider): Ressourcer: bygninger, maskiner, inventar, medarbejdere, økonomi De fire 4’er: pris, produkt, place (distribution) og promotion Eksterne situation (muligheder/trusler): Kunder, konkurrenter, leverandører Finansielle forhold, samfundsforhold 4 Interne forhold

11 SWOT-opstilling 11 4 Interne forhold

12 Sammenhæng mellem de tre centrale modeller
4 Interne forhold

13 TOWS-matrix Interne forhold Eksterne forhold Stærke sider (S) 1. 2. 3.
Interne forhold Stærke sider (S) 1. 2. 3. 4. Svage sider (W) Eksterne forhold Muligheder (O) (SO) Strategiske tiltag (WO) Strategiske tiltag Trusler (T) (ST) Strategiske tiltag (WT) Strategiske tiltag 4 Interne forhold

14 Forretningsmodel Virksomhedens forretningsmodel er en overordnet beskrivelse af, hvordan virksomheden tjener penge.  Traditionelt set analyseres virksomhedens værdiskabelse ved hjælp af Michael Porters værdikæde. Virksomheder, der har virtuelle forretningsmodeller, er en ny type virksomheder, der bygger på internettet og de muligheder, det giver. 4 Interne forhold

15 Forretningsmodellærredet Business Model Canvas
4 Interne forhold


Download ppt "4 Interne forhold Oversigt Værdikæder Kernekompetence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google