Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Antal besvarelser: 52.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Antal besvarelser: 52."— Præsentationens transcript:

1 Antal besvarelser: 52

2 Rapporten er udarbejdet den: 21-08-2017 kl. 13:17

3 1. Anerkendelse i dit arbejde

4 Ja, i høj grad Ja Ja, i nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
1. Anerkendelse i dit arbejde Ja, i høj grad Ja Ja, i nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 1.1 Oplever du, at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 10 23 15 4 1.2 Oplever du at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 9 21 19 2 1 1.3 Oplever du, at dit arbejde anerkendes og påskønnes af direktionen? 6 11 8 1.4 Oplever du, at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af brugere eller andre, der drager nytte af dit arbejde? (fx elever, borgere og kolleger udenfor din afdeling) 25 17 3 1.5 Er der et godt samarbejde mellem dig og andre teams/afdelinger? 16 22 13 1.6 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 20 12 1.7 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 1.8 Er du og dine kolleger gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 27 1.9 Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? *Opgjort i antal besvarelser

5 2. Nærmeste ledelse

6 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
2. Nærmeste ledelse Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 2.1 Oplever du, at du har et godt samarbejde med din nærmeste leder? 12 27 11 2 2.2 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at organisere arbejdet? 6 23 16 3 4 2.3 Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en rimelig måde? 26 18 1 2.4 Oplever du, at du får hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 32 13 2.5 Oplever du, at din nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 22 19 2.6 Oplever du, at din nærmeste leder hjælper med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 17 2.7 Oplever du, at din nærmeste leder lytter til dine problemer som er relateret til dit arbejde? 15 2.8 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 9 20 5 2.9 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at træffe beslutninger? 2.10 Oplever du, at din nærmeste leder har et godt samarbejde med sin leder? 29 8 *Opgjort i antal besvarelser

7 3. Information om arbejdsopgaver og klarhed over roller og opgaver

8 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
3. Information om arbejdsopgaver og klarhed over roller og opgaver Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 3.1 Får du informationer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? 3 33 15 1 3.2 Får du den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 4 35 12 3.3 Får du tilstrækkelig information til at kunne planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver? 5 25 19 3.4 Får du tilstrækkelig information fra andre dele af organisationen end din egen? (fx fra direktionen og andre afdelinger) 21 24 3.5 Er det tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din arbejdsplads? 31 2 3.6 Ved du, hvad der er dine opgaver og ansvarsområder? 28 3.7 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 14 10 3.8 Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 23 8 *Opgjort i antal besvarelser

9 4. Tillid til ledelse, direktion og kolleger

10 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
4. Tillid til ledelse, direktion og kolleger Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 4.1 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra direktionen? 6 29 14 1 2 4.2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra nærmeste leder? 12 30 9 4.3 Oplever du, at forslag fra medarbejdere bliver behandlet respektfuldt af direktionen? 18 26 5 nærmeste leder? 3 27 21 4.5 Oplever du, at du kan give udtryk for dine meninger? 11 22 *Opgjort i antal besvarelser

11 5. Indflydelse samt meningsfuldhed og balance i arbejdslivet

12 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
5. Indflydelse samt meningsfuldhed og balance i arbejdslivet Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 5.1 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 19 23 9 1 5.2 Oplever du at din arbejdsindsats har betydning? 20 26 5 5.3 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 12 2 5.4 Får du brugt dine evner og kompetencer i dit arbejde? 28 11 5.5 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 24 16 5.6 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 4 5.7 Undgår du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 6 13 5.8 Undgår du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 21 8 5.9 Bruger du MED-systemet til at udøve medindflydelse og medbestemmelse (fx bringer emner til behandling og drøfter emner med din MED-repræsentant)? 3 31 5.10 Deltager du i udviklingen af din arbejdsplads? 30 14 5.11 Er dit arbejde varieret? *Opgjort i antal besvarelser

13 6. Krav i arbejdet og krænkende adfærd

14 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
6. Krav i arbejdet og krænkende adfærd Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 6.1 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning? 3 1 24 21 6.2 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhedpå din arbejdsplads? 30 6.3 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 4 22 23 6.4 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 5 18 25 6.5 Undgår du at at blive belastet i dit arbejde ved at skulle tage stilling til andres personlige problemer? 15 6.6 Oplever du, at du er i stand til håndtere de følelsesmæssig krav, der stilles i dit job? 7 6.7 Oplever du sammenhæng mellem brugernes behov og forventninger og dine muligheder for at præstere tilfredsstillende 17 10 2 *Opgjort i antal besvarelser

15 7. Trivsel og jobtilfredshed generelt

16 Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant
7. Trivsel og jobtilfredshed generelt Ja, i høj grad Ja I nogen grad Nej Nej, slet ikke Ikke relevant 7.1 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 7 19 15 10 1 7.2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 6 18 13 7.3 Er du motiveret og engageret i dit arbejde? 17 25 8 2 7.4 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 21 26 4 7.5 Er du stolt over at kunne fortælle andre, hvor du arbejder? 24 7.6 Ønsker du at være ansat på din nuværende arbejdsplads om 2 år? 14 20 7.8 Er du alt i alt tilfreds med dit job? 22 *Opgjort i antal besvarelser


Download ppt "Antal besvarelser: 52."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google