Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Nedergaard: Strukturalisme og poststrukturalisme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Nedergaard: Strukturalisme og poststrukturalisme"— Præsentationens transcript:

1 Peter Nedergaard: Strukturalisme og poststrukturalisme
Hvad er strukturalismens og poststrukturalismens ambition? Hvad går strukturalismen ud på? Hvad går poststrukturalismens ud på? Kritikken af poststrukturalismen

2 Strukturalismen og (især) poststrukturalismens mål:
At være kritisk og refleksiv over eget vidensgrundlag. Stille spørgsmål ved, hvad der betinger videnskabelige sandheder. Hvad er forudsætningen for, at noget betragtes som videnskabelig viden. Videnssociologien bliver vigtig.

3

4 I poststrukturalismens egen optik:
Ikke vendt mod oplysningstidens rationalitetsopfattelse. Men en radikalisering af oplysningstanken. Kritikken af poststrukturalismen er ellers, at den indebærer relativering af videnskabelig rationalitet.

5 Overordnet karakteristik af strukturalismen og poststrukturalismen I
1) Strukturbegrebet: Sproglige, kulturelle, institutionelle/organisatoriske strukturer er vigtigere end konkrete undersøgelsesobjekter. 2) Magtbegrebet: Fokus på, hvordan disse bagvedliggende strukturer udtrykker magt. Noget bliver muligt og andet umuligt på grund heraf.

6 Overordnet karakteristik af strukturalismen og poststrukturalismen II
3) Vidensbegrebet: To former for viden: Strukturalisme (viden, der produceres af bagvedliggende strukturer) og poststrukturalisme (viden, der udfordrer den videnskabelige mainstream). 4) Partisanvidenskab: Poststrukturalismen har fokus på videnskab som kritisk praksis, der udfordrer de porøse bagvedliggende strukturer. Ofte med udgangspunkt i ”dissidenterne”.

7 Strukturalismens strategi
At eksplicitere strukturerne bag givne fænomener. Videnskabens primære objekt er hverken ”imaginære” sansninger eller den ”reelle” virkelighed (=positivismen). Videnskaben har et objekt, som ikke umiddelbart kan iagttages. Det må konstrueres. Dette kaldes ”det symbolske”= normer, regler, konventioner og vaner, som former samfundet.

8 Sprogets rolle i strukturalismen
Sproget er det grundlæggende instrument i forbindelsen mellem sansninger og virkeligheden. Analyser af sproglige udtryk afdækker ”det symbolske”. Inspiration fra lingvistikken: Ferdinand de Saussure, Louis Hjelmslev o.a. Sondre mellem langue (=sproget som system) og parole (=sproget som talesprog).

9

10 Syntagmiske og paradigmatiske relationer
Påstand: Vigtig sondring mellem syntagmiske og paradigmatiske relationer. Gælder for alle meningssystemer. Syntagmiske relationer = relationer mellem elementer af samme type - f.eks. ordene i en sætning = synkront perspektiv – kombinationsregler. Paradigmatiske relationer = relationer mellem elementer af samme type – f.eks. ord af samme klasse = diakront perspektiv – substitutionsregler. Strukturalismens metode: opdele et givet område i dets elementer og finde kombinations- og substitutionsregler, som gælder for området.

11 Strukturalismen som samfundsvidenskab: Claude Levi-Strauss
Finde frem til et krystalgitter som et billede på strukturen som krydsfelt af paradigmatiske og syntagmiske relationer. Analyse af bespisningssystemet: Paradigmatiske relationer: opdeling i forret, hovedret, dessert. Syntagmiske relationer: kombinationen af ”én af hver”. Ambition for strukturalisterne: Dét, der fremtræder som kontekstspecifikt, er det i virkeligheden ikke. Bidrog også til at nedbryde en række hierarkiske relationer mellem det primitive og det civiliserede (Levi-Strauss) eller mellem det normale og det patologiske (Laing).

12

13 Ranum Kros menukort – syntagmiske og paradigmatiske relationer
Vælg en forret, hovedret og dessert og sammensæt selv Deres 3 retters menu. Ud af huset kr. 165,- Natmad plus 42 kr. Forretter:  Indbagt laks med flødestuvet spinat  Lakserulle med krydderurter og dressing  Kyllingebryst med bacon, dressing, rødløg og flutes  2 tarteletter eller skal med høns i asparges  Tunmousse med rejer og flutes  Fransk landskinke på urtebund med melon og brød Hovedretter:  Gammeldags oksesteg med hvide kartofler, waldorfsalat, tyttebær, asier og sauce  Glaseret skinke med flødekartofler, ærter, majs, carot, svampe- eller paprikasauce  Svinekam stegt som vildt med brunede-, og hvide kartofler, waldorfsalat, tyttebær og sauce  Svinekam med brunede-, hvide kartofler, asier, halve æbler og sauce  Indbagt svinemørbrad med marineret grønsagssalat, svampe og hasselbach kartofler  Kalvesteg stegt som vildt, hvide kartofler, waldorfsalat, tyttebær, stegte grøntsager Oksefilet med tilbehør plus kr. 30,- pr. person Dessert:  Is eller islagkage  Fromage efter ønske  Nøddekurve med frugter  Pandekager med is og frugter  Kage, frugt og is Natmad:  Aspargessuppe med hjemmelavet brød  Klar suppe med kød- og melboller, hjemmelavet brød  Hjemmelavede boller med pålæg og ost  Pølser, som hotdog eller med kold kartoffelsalat  Æggekage med bacon, purløg, tomat og agurk

14 Ideologi og videnskab: Louis Althusser
Ideologi er forudsætningen for enhver form for identifikation, holdning og perception. Ideologien er indlejret i sproget og er aldrig vores. I ideologien går bevidsthed og samfundsmæssig realitet op i en harmonisk tilstand. Argumenter for ideologikritik. Bag om ideologierne og blotlægge de objektive samfundsstrukturer. Ikke tage udgangspunkt i intentioner og men fokusere på samfundsstrukturerne. Strukturmarxisme. Overgang til poststrukturalisme.

15

16 Poststrukturalismens karakteristika: Jacques Derrida
Strukturer ses som mere åbne og foranderlige end i strukturalismen. Skyldes at strukturer ikke er støbt i beton, men hele tiden skal konstrueres. Vi befinder os i et konstant ”spil” om mening, hvor der i sidste ende ikke gives nogen stabil mening. Afdækkes via diskursanalyse og dekonstruktion. Dekonstruktion: Vise at modsætninger som subjekt/objekt, civilisation/barbari, ven/fjende osv. er historiske konstruktioner, som udgrænser det, der er anderledes, og som ikke passer i modsætningen.

17

18 Magtens mange former: Michel Foucault
Metode: Arkæologi + genealogi. Arkæologi = man blotlægger den grundlæggende struktur i en given kontekst. Arkæologiske lag. F.eks. analyse af ”dispositiver” = italesættelse af magt- og vidensformer som genstand for empirisk analyse. Eksempler: disciplinære dispositiver + governmentality dispositiver. Genealogi = man analyserer den historiske tilblivelse af strukturen. En nutidshistorie, som kun er interesseret i at læse baglæns for at forstå den kontingens, som har gjort os til, hvad vi er. Problematisere nutiden.

19

20 Eksempel: Anvendelsen af Foucaults govermentality-begrebet
“By a ‘governmentality presidency’, we understand a ‘modern’, well-functioning presidency based on a ‘disciplined’ and ‘rational’ homo oeconomicus as far as means, procedures, instruments, tactics, technologies and vocabularies are concerned. This implies that what is essential for a ‘governmentality presidency’ is to influence the behaviour of the actors so that they can, by themselves, act in accordance with what constitutes a ‘governmentality presidency’. Hence, leadership and governance in this regard is less about direct control and more about moulding the ethics and moral of the actors of the involved bureaucrats. According to this model, self-leadership emerges from self-reflection.” Kilde: Mads Dagnis Jensen and Peter Nedergaard (2017). EU Presidencies between Politics and Administration - The governmentality of the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency in 2011–12. Routledge.

21 Kritik af poststrukturalismen
Er den udtryk for uvidenskabelighed? Dilettantisk vrøvl og skabagtigt sprog? Tilsidesættelse af oplysningstidens rationalitet? Venstreorienteret emancipatorisk? Svar: Sproget kunne været klarere hos poststrukturalisterne, men foregår ofte på et terræn, som ingen i forvejen kender. Der ER konflikt mellem mainstream videnskab og poststrukturalismen. Radikalisering af oplysningstanken? Er mainstream blevet venstreorienteret og kritikken højreorienteret emancipatorisk?


Download ppt "Peter Nedergaard: Strukturalisme og poststrukturalisme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google