Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturfagsprøven BS 2016-2017.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturfagsprøven BS 2016-2017."— Præsentationens transcript:

1 Naturfagsprøven BS

2 Prøvens forløb 2 timer i alt Ca. 1,5 time i prøvelokalet
0,5 timer til censor og lærer til at fastsætte karakter Max 6 elever inde ad gangen. Starter ud med at forklare problemstillingen til lærer og censor (gerne tekst, figurer og billeder) Sætter forsøg og modeller klar (I SKAL bruge modeller) Forbereder og undersøger uddybende spørgsmål Lærer og censor kommer rundt til grupperne løbende. (Eksaminatorerne udarbejder et antal (for eleverne) ukendte og uddybende spørgsmål.) Til slut voterer lærer og censor og eleverne får en individuel karakter.

3 4 fællesfaglige forløb Uden mad og drikke Fukushima Island Drikkevand

4 Hvad skal vi nu?

5 Problemstilling og arbejdspørgsmål
Inden for det trukne fællesfaglige fokusområde formulerer eleven/eleverne en naturfaglig problemstilling - med arbejdsspørgsmål fra både biologi, fysik/kemi og geografi til belysning af problemstillingen.

6 En god problemstilling
er årsagssøgende og fremadrettet kan ikke alene besvares med ja eller nej er begrundet i undren over eksisterende forhold udtrykker så præcist som muligt, hvad eleverne undrer sig over og vil søge at finde ud af / belyse kan rumme bud på hypoteser og lægge op til løsnings/handlingsforslag er hverken for bred eller snæver er et styringsværktøj i den efterfølgende arbejdsproces

7 Hjælpe til problemstilling… gode sætninger
Hvordan kan det være, at der opstår O2-svind i de indre danske farvande, når alt spildevand fra husholdninger og fabrikker renses? Og på hvilken måde kommer det os ved? Hvad er årsagen til en øget drivhuseffekt, når der gøres en stor indsats for at mindske udslip af CO2? Hvilke løsninger kan der udvikles? Hvordan hænger … sammen med … , hvis …? Hvorfor sker der …, når …?

8

9 Eksempel på en problemformulering
Hvordan sikrer landmanden sin jord/mark optimale forhold? Og hvilke konsekvenser kan det give samfundet, hvis han ikke opnår disse forhold? Arbejdsspørgsmål: Fysik/kemi Hvilke næringsstoffer er nødvendige for jorden? Hvordan tester man for forskellige næringsstoffer? Hvordan skaber man balance i sin jord? Biologi Hvilken indflydelse har nitrogenkredsløbet for jorden?Hvilke optimale vækstbetingelser er gældende for forskellige afgrøder? Geografi Hvilke forhold gør sig gældende ved forskellige jordtyper? Hvilke tiltag gør politikerne i forhold til at undgå unyttig forurening i forhold til landbrug? Mulige forsøg/modeller der kan inddrages: Forsøg (fysik/kemi): Test forskellige jordprøver for næringssalte. Undersøgelse (geografi): Undersøg forskellige jordbundstyper/lag. Model (fysik/kemi): Grafisk illustration af Minimumsloven. Model (biologi): Grafisk illustration af Nitrogenkredsløb. Undersøgelse/forsøg (biologi/fysik/kemi): Forskellige afgrøder med forskellige vækstbetingelser. Model (geografi): Forurening i landbruget gennem tiden i Danmark. Undersøgelse (geografi): Interview med en landmand. Både konventionel og økologisk.

10 Hvordan skal vi arbejde med problemstillingen?
Den NATURVIDENSKABLIGE arbejdsmetode. Vejledning Søg evt. ekspertviden (interview, besøg mm.) Undersøg bøger, nettet – vær kildekritisk

11 Hvad prøve vi i? Undersøgelses- kompetence Modellerings- Perspektiverings- Kommunikations-

12 Arbejde med problemstilling
Uge 16: Onsdag (90 min) - I trækker jeres prøveemne og starter på at lave problemstilling + arbejdsspørgsmål (1) Uge 17: Mandag (90 min) - I arbejder med jeres projekt (2) Uge 17: Tirsdag (90 min) med naturfag Uge 17: Onsdag (90 min) med naturfag Uge 18: Mandag (90 min) med naturfag Uge 19: Mandag (90 min) med naturfag Uge 19: Tirsdag (90 min) - I arbejder med eget projekt (3) Uge 19: Onsdag: Evt. udtræksprøver i bio, gro, fy/ke Uge 20: Mandag (90 min) - I arbejder med eget projekt (4) Uge 20: Tirsdag (90 min) med naturfag Uge 21: Mandag (90 min) - I arbejder med eget projekt (5) Uge 22: Mandag (90 min) - Sidste gang med eget projekt (6) Uge 22: Torsdag/Fredag: Prøve (Team B) Uge 23: Tirsdag/Onsdag: Prøve (Team A)


Download ppt "Naturfagsprøven BS 2016-2017."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google