Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visioner for og krav til nye boliger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visioner for og krav til nye boliger"— Præsentationens transcript:

1 Visioner for og krav til nye boliger
Fremtidens boligbyggeri i bygderne og yderdistrikterne Visioner for og krav til nye boliger

2 FORHISTORIE - TYPEHUSE
I midten af 1950 – under det ny oprettede GTO (Grønlands tekniske organisation) startede udvikling af typehuse opført som træhuse i en serie af boligstøttehuse Af de mest kendte kan nævnes typerne 1, 14, 16 – og type 25, der også opførtes som dobbelthuse, og senere typerne 67/12 og 67/14

3 Illorput 2000 Særlig fokus på brugerens behov og anvendelse af boligen
Særlig fokus på totaløkonomiske løsninger ved design af boligerne og valg af materialer Beton- eller stålkonstruktioner Uorganisk klimaskærm God isolering og solceller = længere levetid og minimal drift og vedligehold Særlig fokus på udførelsesmetoder tilpasset grønlandske forhold Metoder der giver god lokal beskæftigelse Opsætning af betonelementer fremfor støbt på stedet Sammensætning og opsætning af stålskeletter = evt. lokal elementproduktion i fremtiden Illorput 2000 Efter hjemmestyret indførelse i 1996 blev Illorput 2000 udviklet, med opførelse at et prøvehus i Sisimiut Udvikling igennem årene, med flere forskellige tiltag Ny vådrumskonstruktion i gulv Yderlige isolering Udviklet til Illorput 2100, i samarbejde mellem Selvstyret og 2S

4 ILLORPUT 2100 Byggesystem i KERTO rammer og dæk
For at lette arbejdsgangen og forkorte byggetiden, leveres KERTO materialerne til dæk og rammer færdigskåret fra fabrik klar til samling på stedet Der er opført et prøvehus i Sisimiut af elever på Bygge-og anlægsskolen 9. arbejdsdag, råhus lukket, tag isoleret, tagplader strimlet

5 Anguniakkat – Illorput Visioner - Illorput
Særlig fokus på indretning og energirigtige løsninger Brugerens behov og anvendelse af boligen Særlig fokus på materialevalg og indeklima Uorganiske materialer God isolering God og optimal udluftning = Længere levetid og minimalt drift og vedligehold Særlig fokus på udførelsesmetoder tilpasset medbygger Overskuelig og nem levering – flytning af materialer kan ske uden maskiner Hurtig opsætning og lukning af hus Energioptimering Projektering af Illoq Nutaaq – stålkonstruktion Projektering af Systemhus - skumelementer

6 RENOVERING, VEDLIGEHOLD OG NYBYGGERI
VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND VISIONER OG KRAV TIL RENOVERING, VEDLIGEHOLD OG NYBYGGERI

7 SELVSTYRETS BOLIGER – HVAD HAR VI? = BEHOV FOR FORNYELSE
Nedslidte boliger Dårlig konstruktion – højere risiko for skimmelvækst Forældet indretningsmønster Stort vedligeholdelsesefterslæb Materialerne utidssvarende og levetid overskredet Behov for stabil husleje Behov for beskæftigelse og jævn byggetakt Henholdsvis renovering/vedligeholdelsesopgaver og nybyggeri Behov for flere boliger visse steder Behov for midler til opgaverne = BEHOV FOR FORNYELSE

8 SELVSTYRETS BOLIGER – HVAD GØR VI?
Sektorplaner for Selvstyrets boligmasse Sikre at nuværende og fremtidige bevillinger til boligrenovering/sanering anvendes bedst muligt Sikre et bedre grundlag for boligafdelingernes økonomi Tilpasse Selvstyrets boligafdelinger til befolkningsudviklingen i byen = danner baggrund for fremtidige beslutninger inden for boligområdet - indeholder vurdering af det fremtidige behov - konkrete anbefalinger hvilke boliger skal vedligeholdes, renoveres, levetidsforlænges og saneres Særlige tiltag til skimmelbekæmpelse Smilende boliger

9 VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND
HVORDAN? VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND Særlig fokus på brugerens behov og anvendelse af boligen Familier med lavindkomst, studerende, unge familier, pensionister Særlig fokus på totaløkonomiske løsninger ved valg af renoveringskoncepter og design af nye boliger, samt ved valg af materialer Materialer med lang levetid Materialer der kræver minimalt drift og vedligehold Særlig fokus på energirigtige og miljøvenlige løsninger Bidrag til lavere samlede udgifter for en bolig Særlig fokus på udførelsesmetoder tilpasset grønlandske forhold Yderlige lokal beskæftigelse, mulighed for udvikling af branchen

10 VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND
48 Alsidige Boliger i Ivissuaateralaa 4 punkthuse opføres. Hvert punkt-hus indeholder 12 lejligheder: 3 stk. 2-rums 6 stk. 3-rums 3 stk. 4-rums Etape 1 – april 2016 til primo 2018 Etape 2 – primo 2018 til primo 2020 Huslejen forventes at være: 3.330 kr. for en 2-rums på 53,1 m² 4.350 kr. for en 3-rums på 61,8 m² 5.230 kr. for en 4-rums på 83,0 m²

11 NYBYGGERI – Alsidige Boliger

12 NYBYGGERI – Alsidige Boliger

13 NYBYGGERI – Alsidige Boliger
Særlig fokus på brugerens behov og anvendelse af boligen; familier med lavindkomst, studerende, unge familier, pensionister Særlig fokus på totaløkonomiske løsninger ved design af boligerne og valg af materialer Særlig fokus på energirigtige og miljøvenlige løsninger Betonkonstruktion, beklædt med klimaskærm af alu og miljøvenlige fiber-cementplader som kræver minimal vedligehold Boligerne er velisolerede og det uopvarmede trapperum forsynes med ventilation drevet af solceller

14 ALSIDIGE BOLIGER - QAQORTOQ

15 ALSIDIGE BOLIGER - QAQORTOQ

16 VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND
HVORDAN? VISIONER – BYGGERI I GRØNLAND HVAD HAR VI BEHOV FOR FRA BRANCHEN? Udvidelse af staben i takt med øgede opgaver Udvikling af staben i takt med implementering af nye koncepter, materialer og metoder Betonelementmontør Beklædningsmontør Klinke/Flise lægger Inventar montør IT færdigheder Affaldssortering ved saneringsopgaver HVAD HAR BRANCHEN BEHOV FOR FRA OS?

17 TAK!


Download ppt "Visioner for og krav til nye boliger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google