Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Farmakologi og medicinhåndtering 1608

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Farmakologi og medicinhåndtering 1608"— Præsentationens transcript:

1 Farmakologi og medicinhåndtering 1608

2 Fagmål 1. Farmakologi og medicinhåndtering
Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering.

3 Plan for oplægget 1.Lovgivning og retningslinjer
2. Administration, dispensering, observationer og dokumentation 3. Medicin håndtering i praksis 4. Sundhedspædagogiske udfordringer

4 SSA ansvar i forbindelse med dispensering og administration af medicin
journalføringspligt

5 VEJLEDING OM ORDINATION OG HÅNDTERING AF LÆGEMIDLER
Vejledningen uddyber de regler, der gælder for personale, der medvirker til medicinhåndtering og er således rettet både mod sundhedspersoner og mod ikke sundhedsuddannet personale, der medvirker til medicingivning mv. Vejledningen beskriver forhold af generel karakter og forhold, der er særligt relevante for henholdsvis sygehuse og plejeboliger/hjemmepleje, samt andre institutioner, herunder daginstitutioner(sundhedsstyrelsen 2015). Vejledning nr af 13. december om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

6 Regionale og lokale retningslinjer for medicin administration
Vi elsker vip.regionh.dk (vejledninger, instrukser og politikker) Det er vigtigt, at i orientere jer i fht. de gældende retningslinjer på afdelingen

7 SSA opgaver i forbindelse med medicin administration

8 Hvad er SSA opgaver i forbindelse med ordinationen?
Observere og indsamle relevant oplysninger omkring patienten tilstand Videregive oplysninger til lægen mhp. eventuelle ændringer i medicin præparater og dosis Sikre sig, at I forstår ordinationen : tidspunkt, administrationsform, dosis og præparatet, hyppighed Kender retningslinjerne for jeres ansvarsområde på afdelingen (f.eks. må i give iv. S.c. i.m osv.

9 Hvad er SSA opgaver i forbindelse med dispensering af medicin?
Sikre det er den rigtige ptt. Sikre at der ikke er CAVE for medicinen (CAVE er latin og betyde vogt dig/pas på) At der ikke er kontra indikationer eller interaktioner ved medicinen At tidspunktet er det bedste tidspunkt i fht. ptt. dgn. rytme, opr, undersøgelser o.l. Sikre at det er den rigtige medicin i rigtige dosis du hælder op (dispenserer) – kig på glasset når du tager det ned, når du hælder det op og når du stiller det tilbage på hylden. Sikre korrekt hygiejne (for dig og ptt.) At medicinen ikke er for gammel Kan medicinen administreres som lægen ordinerede det?

10 Virkning: måden medicinen virker på
Tjek på f.eks. medicin.dk følgende Indikation: helbredsmæssig grund/årsag til at give en patient en bestemt behandling Virkning: måden medicinen virker på Bivirkninger: skadelig virkning af medicinen Interaktion: at to lægemidler enten forøger eller formindsker hinandens virkning. (det kan også være imellem et lægemiddel og alkohol eller fødevare) Kontraindikation: Grund/årsag til at lægemidlet ikke må gives f.eks. nedsat leverfunktion

11

12 SSA opgaver i forbindelse med observationer og dokumentation
Virker medicinen efter hensigten? Er der tegn på bivirkninger? Observationer skal gives videre til lægen eller sygeplejerske og så skal der dokumenteres i: Journalen ved observationer af ændringer eller utilsigtede hændelser I medicin skemaet, at medicinen er givet Indberettes ved UTH

13 Latinske betegnelser

14 København d /15

15

16 København d /15

17 Sundhedspædagogiske opgaver i forbindelse med medicin administration
1/3 tages forkert 1/3 tages korrekt 1/3 smides ud 2/3 tager ikke medicinen på de tidspunkter lægen har anvist. 3/4 følger ikke lægens dosering (kilde: lægehåndbogen) HVORFOR???????

18 Hvad betyder compliance?
efterlevelse af de anbefalinger vedr. medicinindtagelse, diæt eller livsstilsændringer som et foreskrevet behandlingsforløb indebærer Årsager til manglende compliance: Højt antal af piller, som skal tages dagligt( Polyfarmaci) Glemsomhed eller forvirring om dosering Manglende information Pris Bivirkninger Øget følsomhed overfor præparaterne

19 Kommunikation er Vigtigt!
Ptt.: Min.medicin.dk LUP viser, at ptt. oplever mangelfuld kommunikation – det gør dem utrygge Mange medicinerings fejl skyldes dårlig kommunikation. Kollegaer: Op mod 70% af alle alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist problemer i kommunikationen. Erfaringer fra sundhedsvæsenet viser, at når man fokuserer på kommunikationen øges sikkerheden og arbejdsmiljøet bliver forbedret. (kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Læringssæt: Sikker Mundtlig Kommunikation, 2008)

20 En case fra den virkelige verden
Resumé En 75-årig beboer på et psykiatrisk plejehjem fik en anden beboers medicin. Ca. 10 min. senere opdagede sygeplejersken fejlen, og patienten blev set på skadestuen. Kort efter blev han kørt tilbage til plejehjemmet. På plejehjemmet blev han tilset regelmæssigt. Han blev fundet livløs i sin seng kl Den tilkaldte læge konstaterede patientens død den 29. oktober 2002 kl Sundhedsstyrelsen indberettede, at sygeplejersken har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved medicineringen af patienten den 28. oktober 2002, samt at social- og sundhedsassistenten ikke havde handlet fagligt korrekt ved sin medicingivning af patienten samme dag. Det blev endvidere indberettet, at instruksen for medicinhåndtering, som afdelingslederen, en sygeplejerske var ansvarlig for, var kritisabel. (kilde:

21 Retningslinjer for Praktik 1
Eleven kan under vejledning, i samarbejde med andre relevante parter varetage sygeplejemæssige. Opgaver vedrørende medicinindgift og administration, herunder Observation og handling i forhold til præparaters effekt hos egen patient Observation af almindeligt forekommende bivirkninger hos egen patient Identifikation af egen patient Hjælp til indtagelse pr. os hos egen patient Evt. hjælp til subkutan injektion hos egen patient Evt. introduceres til: Opbevaring af medicin, medicinskab, køleskab, stinkskab m.m., Hygiejne, Orden, Arbejdsmiljø i forbindelse med medicinadministration Senere under 1. praktik dosere medicin til 1-2 patienter og skrive en farmakologiopgave.

22 Tjek www.retsinformation.dk www.sundhed.dk
(opslagsværk i fht. Interaktioner) (medicin fejl) fagfolk/Sundhed/Patientsikkerhed/Sider/default.aspx (ptt. Sikkerhed regionh) (indberetning af UTH) Tjek

23


Download ppt "Farmakologi og medicinhåndtering 1608"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google