Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Forum for ledende sundhedsplejersker Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Mandag d. 20. september 2010 Bjarne Bruun Jensen Centerchef, professor Steno Center for Sundhedsfremme Slide no 1 • •

2 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 2 • •

3 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 3 • •

4 Slide no 4 • •

5 Projekt om madlavning med udviklingshæmmede
Søren Gericke, Metroxpress : Vi skal præge mennesker med noget glad mad. Ikke sund mad. Det lyder så ’salatbar, mand’, det gider vi ikke. Hvis mad er glad, er den også velsmagende, og så er den også sund, og så får man lyst til livet. Italesættelsen af sundhed er vigtig – eller hvad? Slide no 5 • •

6 Sundhedsbegrebet: udfordringen!
Italesættelsen af sundhed er vigtig Medicinsk sprogbrug kan ekskludere Et positivt og bredt sundhedsbegreb kan inkludere og bane vejen for dialog og ejerskab Slide no 6 • •

7 Det positive, brede og det handlingsorienterede sundhedsbegreb
Slide no 7 • •

8 Hvad er alternativet? ”Moraliserende” ”Sundhedspædagogisk”
Fravær af Sygdom Livsstil/adfærd Lukket sundhedsbegreb Mål: Adfærdsændring Individuel adfærd Moraliserende Slide no 8 • •

9 Sundhedspædagogik: En tredje vej mellem ”top down” og ”bottom up”
”Moraliserende” ”Sundhedspædagogisk” Fravær af Sygdom Livskvalitet og fravær af sygdom Livsstil/adfærd Levevilkår og livsstil Lukket sundhedsbegreb Åbent sundhedsbegreb Mål: Adfærdsændring Mål: Handlekompetence Individuel adfærd Handling individuelt og fælles Moraliserende Dialog og medbestemmelse Slide no 9 • •

10 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 10 • •

11 Komponenter af handlekompetence
Viden og indsigt Engagement Visioner Handle-erfaringer Kritisk sans ….. Men vi må endnu ”tættere” på Slide no 11 • •

12 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 12 • •

13 Viden – ja, men hvilken? Hvilken viden har man brug for?
Hvor lidt viden har man brug for? Slide no 13 • •

14 Fire dimensioner af sundhedsviden
Slide no 14 • •

15 Videnslandskaber Slide no 15 • •

16 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 16 • •

17 Deltagelse og involvering som sundhedspædagogiske nøglebegreber
Børnenes aktive deltagelse bidrager til udvikling af deres ejerskab, … … som er …. … en forudsætning for varig forandring Slide no 17 • •

18 Forskellige kategorier af deltagelse
Børnenes forslag - Fælles beslutninger Børnenes forslag - Børnenes beslutninger Sundhedsplejerskens forslag - Fælles beslutninger Sundhedsplejerskens forslag – ”take it - or leave it” Slide no 18 • •

19 Deltagelse - i forhold til forskellige faser
Med i projektet eller ej? Valg af tema? Undersøgelse af tema? Opstilling af mål og vision? Udvikling af handlemuligheder? Igangsættelse af handlinger? Opfølgning og evaluering? Slide no 19 • •

20 Deltagelse - i forhold til hvad – og hvordan?
Slide no 20 • •

21 Deltagelse - et komplekst begreb
I et projektforløb indgår typisk flere forskellige former for deltagelse Deltagelse varierer fra projekt til projekt, afhængig af emne, målgruppe, professionelles personlighed m.m. Det vigtige er ikke, hvem der får ideerne, men derimod den efterfølgende proces, der bygger på dialog Der er ikke evidens for at sætte faglighed og deltagelse (’rundkredspædagogik’) op som hinandens modsætninger – snarere tværtimod! Et deltagerorienteret arbejde forudsætter en høj faglighed hos den professionelle Slide no 21 • •

22 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 22 • •

23 Handling og ideologier: - tendenser inden for sundhedsområdet
Individualiserende ”Du er din egen sundhedssmed” ”Den pædagogiske apparat-fejl model” Handlinger på symptomniveauet Afspejler en bestemt demokratiopfattelse Slide no 23 • •

24 Den ”pædagogiske apparat-fejl-model”
Slide no 24 • •

25 Nuancering af handlebegrebet
Slide no 25 • •

26 Sundhedsfremmende handlinger
A. En handling er en aktivitet som: 1. målgruppen selv har været med til at beslutte at sætte i gang 2. retter som mod at skabe sundhedsfremmende forandring B. Handlinger kan enten være individuelle eller fælles C. Fælles handlinger dækker over at de deltagende individer har fælles forståelse og fælles mål (og ikke at nødvendigvis at de udføres på samme tid eller sted!) D. Individuelle og fælles handlinger kan rette sig mod forandringer af både livsstil og levevilkår E. Handlinger er både forudsætning for og produkt af udvikling af handlekompetence F. Handlekompetence kræver handlerum for at ”udløse” handling Slide no 26 • •

27 Sundhedspædagogiske metoder
Den motiverende samtale Guidet egenbeslutning (GEB) Du bestemmer Aktive vurderinger Fremtidsværksteder IVAC (Investigation, Vision, Action, Change) Stanford-modellen …. (Forebyggende Sundhedsarbejde (kap 15 og 22), Munksgaard, (Kamper-Jørgensen, Almind og Jensen (red.), 2009. Slide no 27 • •

28 Settingsperspektivet (arena, miljø, rammer, kontekst…)
Health Promotion = Health Education x Health Policy (Keith Tones) Fremme af sundhed = Pædagogik x Rammer x Organisering Slide no 28 • •

29 Behandling undervisning m.m. Kompetencer i sundhedsplejen
Socio-kulturelle miljø Fysiske miljø Handlekompetence Behandling undervisning m.m. Kompetencer i sundhedsplejen Samarbejde på skolen Samarbejde skole - lokalsamfund Slide no 29 • •

30 Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?
Sundhedsbegrebet Handlekompetence Viden Deltagelse Handling Forebyggelse, sundhedsfremme og behandling – forskellige paradigmer eller fælles værdigrundlag? Slide no 30 • •

31 To paradigmer? Arbejdet (med sundhedsfremme) er kort sagt baseret på mulighedstænkning, drevet af håb, domineret af et nedefra-og-op-perspektiv…... Arbejdet (med forebyggelse) er kort sagt baseret på risiko-tænkning, drevet af frygt, domineret af eksperter og et oppe-fra-og-ned perspektiv. (Jensen & Johnsen, 2000, s.7) Slide no 31 • •

32 To paradigmer? Det ”Nationale Begrebsråd”:
”Sundhedsfremmende indsatser er deltagerorienterede og dialogbaserede og kan være målrettet såvel enkeltpersoner som befolkningsgrupper” (Sundhedsstyrelsen 2005, s. 49). Til sammenligning nævnes der intet om deltagelse, dialog, brugerinvolvering o.l. i afsnittet om forebyggelse. Slide no 32 • •

33 Sundhedsplejen i København om sundhedsfremme/forebyggelse?
Forebyggelse marginaliseres i forhold til den dominerende sundhedspædagogiske diskurs - forebyggelse: ”Forebyggelse er et ’fy’-ord” ”Sundhedsfremme er finere” Slide no 33 • •

34 Sundhedsplejersker om sundhedsfremme/forebyggelse?
”Forebyggelse og sundhedsfremme er to forskellige ting, men hænger uløseligt sammen” ”I det daglige arbejde tænker jeg ikke så meget over forskellen, men fokuserer på deltagelsen” ”Hvis man vil have at det forebyggende arbejde skal bære frugt, er det nødvendigt med nogen deltagelse” Slide no 34 • •

35 Sundhedsplejersker om sundhedsfremme/forebyggelse?
”Jeg kan ikke se det umiddelbart giver nogen forskel, da det at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme griber ind i hinanden i sundhedsplejen, som forhåbentligt bygger på dialog” Slide no 35 • •

36 To forskellige paradigmer?
Sundhedsfremme versus forebyggelse? Nej – en falsk modstilling! I stedet en ”sundhedspædagogisk” versus en totalitær/moraliserende tilgang til både: Sundhedsfremme og forebyggelse og behandling Slide no 36 • •

37 Professionelle kompetencer
Afklaring i forhold til sundhedsbegrebet Handlings-orienteret indsigt i sundhedsmæssige forhold Fornemmelse for - og indsigt i - dialogiske processer med målgruppen Indsigt i målgruppens sundhedsopfattelser Indsigt i handlebegrebets facetter Slide no 37 • •

38 Steno Center for Sundhedsfremme - hvilken profil?
Tre felter i fokus: patientuddannelse, forebyggelse og sundhedsfremme Tre kriterier for forskning og udvikling: praksisorientering, tværfaglighed og samarbejde Fem principper for de metoder, vi vil udvikle: aktiv involvering af målgruppe (fx ”patienten”) positive og brede sundhedsbegreb kompetenceudvikling og ”empowerment” lighed i sundhed omgivelser og kontekst Slide no 38 • •

39 Litteratur om begreber og konkrete udviklingsarbejder
Jensen, B.B. (2009). Sundhedspædagogiske kernebegreber. I: Forebyggende Sundhedsarbejde Munksgaard, (Kamper-Jørgensen, Almind og Jensen (red.). København: Munksgaard. Jensen, B.B. Sundhedspædagogik og intervention. I: Forebyggende Sundhedsarbejde Munksgaard, (Kamper-Jørgensen, Almind og Jensen (red.). København: Munksgaard. Roesen, J.V., Andersen, J.L., Jensen, B.B. og De Vries, A. (2008). Ældre og sundhedsfremme – et spørgsmål om samarbejde. København: Videncenter for Sammenhængende forløb, UC Metropol. Roesen, J.V., Glismann, H., Jensen, B.B. og Wistoft, K. (2006). Skolesundhedsplejen ved en skillevej? København: Københavns Kommune, Sundhedsplejen. Slide no 39 • •


Download ppt "Sundhedspædagogiske kernebegreber - relevans for sundhedsplejen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google