Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ølgod kirke 10. april 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ølgod kirke 10. april 2011."— Præsentationens transcript:

1 Ølgod kirke 10. april 2011

2 Nådemidlerne Om dåben – døbt til Liv!

3 TROSBEKENDELSEN

4 TROSBEKENDELSEN

5 Om dåben - Døbt til liv!

6

7 Dåben – døbt til liv

8 Markus 10, 13-16 Jesus og de små børn
v13  Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, v14  men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. v15  Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« v16  Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

9 Jesu dåb.

10 Jesu død.

11 Jesu opstandelse.

12 Dåbens hovedperson er Jesus
Jesus blev døbt, døde og opstod for dig! Uden Jesus – ingen indhold i dåben.

13 Joh. 15,5: Bliv i mig, og jeg bliver i jer!
Dåbens indhold (Rom.6) Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden v. 4 For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse der ligner hans v.5 Vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham v.6 Joh. 15,5: Bliv i mig, og jeg bliver i jer!

14 Joh. 15,5: Bliv i mig, og jeg bliver i jer!
Dåbens indhold (Rom.6) Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden v. 4 For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse der ligner hans v.5 Vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham v.6 Joh. 15,5: Bliv i mig, og jeg bliver i jer!

15 Hvad gavner dåben? Dåben giver syndernes forladelse, befrier fra døden og Djævelen og giver alle, der tror det evigt liv, sådan som Guds ord og løfte lyder. (Martin Luther) Jesus Kristus siger: ”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den der ikke tror, skal dømmes” (Markus 16,16)

16 Hvordan få del i frelsen?
Nådemidler: Ordet, dåben og nadveren Midler som bringer nåden til mennesker Sakramenter: Dåben og Nadveren Sakramente betyder: synligt ord! Budskab som vi kan se, føle og smage.

17 Gud er en stor pædagog! Løftet følges af et tegn – noget synligt.
Noa fik regnbuen som tegn på løftet. Abraham fik omskærelsen som tegn. Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. (Esajas 7,14) Menighedens tegn: Vand, brød og vin.

18 Er jeg et Guds barn? Guds JA til mig står urokkeligt fast.
Pagten kan brydes fra vores side. Men Gud står fast ved sit JA! Vi er forskellige. Tro og tvivl. Frelsesvished. Gud bruger Nådens midler til at forkynde evangeliets budskab: ”Det ER fuldbragt”. Dåben skal ikke være en sovepude – men dåben må gerne være stedet hvor du hviler. Hviler i det som Jesus HAR gjort for dig.

19 Dåb = død. I dåben døde du fra synden!
Du døde med Kristus som betalte for din synd. => du er ikke længere syndens træl. Selvom du synder, så kan Djævelen ikke længere anklage dig – for der ER betalt. ”Den der er død, er jo frigjort fra synden” (Rom.6,7)

20 Dåb = liv Dåb er at blive iført Kristus. Vi skal leve med ham.
Som han opstod skal vi opstå. Vi har evigt LIV. Dåb betyder håb.

21 Dåben – Guds JA Barnedåb: Gud er grundled.
I Guds rige skal man ikke tro for at modtage. Vi må modtage og høre for at tro. Voksendåb: Lydighedshandling. Hvornår? Det der først og fremmest skiller i synet på dåben – er synet på arvesynden

22 Han frelste os Dåben forkynder:
ved det bad der, der genføder og fornyer ved Helligånden (Tit. 3,5)

23

24 Vi synger i hæftet fra C 9


Download ppt "Ølgod kirke 10. april 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google