Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den populærvidenskabelige artikel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den populærvidenskabelige artikel"— Præsentationens transcript:

1 Den populærvidenskabelige artikel
SRP Den populærvidenskabelige artikel

2 Naturvidenskabeligt eller matematisk Studieretningsfag i samspil med Dansk
Gunvor Severinsen 2016

3 FORM Treleddet struktur: Gunvor Severinsen 2016

4 Den populær viden-skabelige artikel
Er en journalistisk tekst, der formidler videnskabelig viden til ikke-fagfolk. Fx En universitetsforsker der formidler sine resultater til den brede befolkning i fx Viden om. En gymnasieelev der præsenterer et emne i en lokalavis eller i skolens webavis En fagekspert der formidler sin viden i et populærvidenskabeligt tidsskrift som fx Illustreret Videnskab, Helse, Samvirke, UD & SE, I Form; Natur og Miljø. Gunvor Severinsen 2016

5 Krav til en populærvidenskabelig artikel
En populærvidenskabelig artikel skal opfylde tre krav: Populærvidenskab skal være let at forstå. Svære begreber skal forklares, og komplicerede sammenhænge skal eksemplificeres (gerne med hverdagseksempler,) eller endnu bedre, illustreres. Den skal forholde sig ærligt til videnskabelig viden. Da det er et videnskabeligt emne, som skal formidles, ved man også, at der altid er usikkerheder forbundet med ens viden. Den tvivl skal også på banen, selvom det kan undergrave enkelte af ens pointer. I sidste ende får det artiklen til at fremstå mere troværdig, når man viser, man er opmærksom på egne svagheder Den skal være underholdende. (Efter Fagkonsulent Sune Weile) Gunvor Severinsen 2016

6 Krav, fortsat Layout: Opbygningen minder ofte om nyhedsartiklen, fx med rubrik, underrubrik og mellemrubrikker. Det gør den overskuelig for læseren, og interessante overskrifter kan vække interesse. Sprogligt: Brug journalistisk sprog, og undgå fx for mange svære begreber. Dem, man anvender, skal forklares. Modeller, illustrationer m.m.: Brug modeller og illustrationer til at forklare vanskelige pointer. Billedmateriale: Brug billedmateriale som illustration. Husk at forklare og inddrage billederne forklaringer. Billeder må aldrig stå ukommenteret. Gunvor Severinsen 2016

7 Lay-out og opbygningsideer
Anvend fx: ‐ Faktabokse ‐ Billeder - Illustrationer ‐ Tidslinjer ‐ Ordbøger: oplistning af vigtige begreber, personer etc ‐ Geografiske kort Forsøgsopstillinger Grafer Diagrammer Gunvor Severinsen 2016

8 Skriveøvelser til populærvidenskabelige artikler
Fag: Da- ke/biotek Skriv en brochure om alkohol til en 13-årig Lav en sagligt informerende brochure om alkohol. Brochuren skal forklare, hvad den fysiologiske virkning af alkohol er, hvordan afhængighed opstår, hvad den kan føre til, og hvorfor man får tømmermænd. Jeres modtagere er de årige, som står over for at skulle lære at klare sig i en ungdomskultur, hvor alkohol spiller en større og større rolle. (Balleby m.fl. Ny skriftlighed. Systime 2012) Gunvor Severinsen 2016

9 I biologi bliver I vurderet på, i hvilket omfang I giver en alsidig og saglig formidling af jeres faglige viden om alkohol og de problemer, der kan opstå ved misbrug af alkohol. I kemi bliver I vurderet på evnen til at formidle faglig viden om nedbrydningen af alkohol og de forskellige stoffers fysiologiske virkning. I dansk bliver I vurderet på, hvordan brochuren rammer jeres målgruppe med hensyn til virkemidler, sprog og abstraktionsniveau. Gunvor Severinsen 2016

10 Dansk – biologi Eksempel på SRP-opgaveformulering Kost, sundhed og fedme Gør rede for appetitreguleringen og forklar hvordan ændringer i appetitreguleringen kan føre til udvikling af overvægt hos mennesker. Forklar hvilken betydning kostens sammensætning og energiindhold har for kroppens sundhed, hvor du fokuserer på fedtstoffernes betydning; inddrag herunder egne eller andres kostundersøgelser. Med udgangspunkt i ovenstående biologiske arbejde skal du udarbejde en populært formidlende artikel på 3-4 sider. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Helse. Opgaven skal endelig indeholde en meta-opgavedel, hvor du – primært ud fra en danskfaglig vinkel – redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold og udformning. Gunvor Severinsen 2016

11 Ex 2: Kronisk myeloid leukæmi
Giv en redegørelse for hvad man forstår ved kronisk myeloid leukæmi, og de årsager, man kender til denne kræftform. Inddrag bilag A i en diskussion af knoglemarvstransplantation som behandling, og sammenlign denne behandling med en anden selvvalgt form for behandling Med udgangspunkt i ovenstående bioteknologiske arbejde skal du udarbejde en populærvidenskabelig artikel. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Helse. Redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold og udformning, idet du inddrager bilag B, i analysen af din artikel. Gunvor Severinsen 2016

12 Ex 3 Fibonaccital Gør rede for hvad Fibonaccital er og bevis at forholdet mellem to efterfølgende tal i Fibonaccifølgen konvergerer mod tallet Φ. Inddrag andre karakteristika for Fibonaccifølgen og bevis mindst én selvvalgt sætning om Fibonaccital. Med udgangspunkt i ovenstående skal du udarbejde en populærvidenskabelig artikel med fokus på Fibonaccital, og hvordan de kan genfindes i naturen. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Natur og Miljø. Redegør, idet du inddrager Bilag A, for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold og udformning. Gunvor Severinsen 2016

13 Links med faglig inspiration
Samfundsfag i SRP NU-serien Viby Gymnasiums SRP-side Skrivetoget EMU Kilder: Fagkonsulent Sune Weile, Haslev Gymnasium, Viby Gymnasium, EMU om SRP Gunvor Severinsen 2016


Download ppt "Den populærvidenskabelige artikel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google