Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Sagens opståen, proces, beslutning, indhold og konsekvenser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Sagens opståen, proces, beslutning, indhold og konsekvenser"— Præsentationens transcript:

1 - Sagens opståen, proces, beslutning, indhold og konsekvenser
Fødestedskriteriet - Sagens opståen, proces, beslutning, indhold og konsekvenser April 2017 Jakob Janussen

2 Fødestedskriteriet kort
Forskellige løn- og andre ansættelsesvilkår afhængigt af fødested JaJa 2017

3 Sagens opståen Landsrådet besluttede på efterårssamlingen 1959, at Grønlands grundlovsmæssige ligestilling med resten af det danske rige - ”hverken mere eller mindre” – bør præciseres og følges. – Dette førte til henvendelse til Ministeriet for Grønland, og følgen blev, at den danske regering nedsatte G-60. JaJa 2017

4 G-60 G-60-s opgaver: Udarbejdelse af planer for fornyelse og modernisering af det grønlandske erhvervsliv G-60-s medlemmer: - Politikere fra Grønland og Danmark - Interesseorganisationer, fx GAS og KNAPP - embedsmænd Økonomisk konsulent: Mogens Boserup JaJa 2017

5 Lønvilkår for uddannede grønlændere før G-60
Almindelige lønninger, men markant lavere end for ansatte udefra Grønlændere uddannet i Danmark og som har haft ophold der i mindst 10 år, havde danske lønninger G-60 skønnede, at antallet af grønlændere med danske lønninger – betegnet som en lille intellektuel elite af Alibak Josefsen – var 66 JaJa 2017

6 To hovedprincipper for lønninger foreslået af G-60
Grønlands økonomi skal være baseret på, at grønlandske produkter skal være konkurrencedygtige med priser på verdensmarkedet, og at dette skal opnås ved at operere med forholdsvis lave lønstigninger At tiltrække nødvendig arbejdskraft uden for Grønland ved at tilbyde den gunstige løn- og andre ansættelsesvilkår JaJa 2017

7 Hvad mente G-60-s medlemmer om de målsætninger og midler der er vist i slide 5?
Enige i det fremsatte lønforslag: alle medlemmer fra Danmark, GAS’ formand Lars Svendsen, KNAPPs formand Alibak Josefsen og grønlandske medlemmer af Folketinget, Rink Kleist og Nikolaj Rosing Modstandere: landsrådets repræsentanter, Peter K. S. Heilmann, Erling Høegh og Jørgen C. F. Olsen JaJa 2017

8 Landsrådets debat og beslutning:
1. Et åbent møde hvor formændene for GAS og KNAPP deltog 2. På et lukket møde besluttede landsrådet at tiltræde forslaget JaJa 2017

9 Antallet af uddannet arbejdskraft
lokal arbejdskraft 800 arbejdskraft udefra 2200 JaJa 2017

10 Fordele og ulemper ved det fremsatte lovforslag
Grønlændere vil ikke længere have tilskyndelse til at udsætte deres hjemrejse Større grønlandsk solidaritet Lige løn for grønlændere uddannet i Grønland og i Danmark Ordningen vil være let at administrere Ulemper: Kan betragtes som racisme Begrebet ”forskelsbehandling” skurrer i ens ører JaJa 2017

11 Lovgrundlaget Tjenestemandslov nr. 168 af 27/5 1964
Bestemmelser for personer født i Grønland: Enhver tjenestemand skal ansættes på ikke-udsendte vilkår, hvis pågældende er født i Grønland, har haft fast bopæl i Grønland inden de fyldte 5. år, og hvis pgl. på ansættelsestidspunktet har fast bopæl i Grønland En person, der er født i Grønland, kan dog ansættes på udsendte vilkår, hvis pågældende efter ansøgning til et dispensationsnævn opfylder helt ekstraordinære krav for at være ansat på udsendte vilkår JaJa 2017

12 Goder til udsendte (ændret løbende gennem årene)
Har krav på en bolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren Boligbidrag væsentlig lavere end almindelig husleje Grønlandstillæg ud over grundlønnen varierende gennem årene (fx 25 – 38%) Forskellig ferielængde Feriefrirejse for udsendte hvert andet år og efter 5 år for ikke-udsendte Tjenestemænd ansat på udsendte vilkår har dobbelt optjening af pensionsanciennitet imellen det 45. til 55. år, således at de kan gå pension med fuld pension som 55-årige Uddannelsestilskud til børn Optjening af fratrædelsesgodtgørelse på kr. pr. år i op til 8 år (gældende for tjenestemand ansat fra – ) Ret til fri til- og fratrædelsesrejse og fri bohavefllytning Nedsættelse af opvarmningsudgifter, kaldet ”kultillæg” JaJa 2017

13 Spørgeskemaundersøgelse
19 respondenter, som næsten allesammen har været ansat på ikke-udsendte/ hjemmehørende vilkår JaJa 2017

14 Spørgeskemaundersøgelse (fortsat)
Født i Grønland : Forskellig uddannelsesmæssig baggrund Næsten alle utilfredse med, at der var forskellige løn- og andre ansættelsesvilkår En enkelt anfører, at ordningen betragtedes som normal, idet grønlandske politikere havde tiltrådt den En enkelt har været ansat på udsendte vilkår JaJa 2017

15 Spørgeskemaundersøgelse (fortsat)
Født uden for Grønland, dog ansat på ikke-udsendte vilkår: En utilfreds med at være anset for at være ansat på udsendte vilkår, alene begrundet i sin etnicitet En har valgt at overgå til ikke-udsendte vilkår for at dele vilkår med størstedelen af dem, der bor i landet, og fordi vedkommende regnede med at arbejde i landet resten af sit arbejdsliv JaJa 2017

16 Ophør af loven Tjenestemandsloven, der dannede hjemmel for fødestedskriteriet, blev ophævet i 1990; men forskelle i løn- og andre ansættelsesvilkår baseret på fødested blev typisk afviklet over en 4-6-årig periode. JaJa 2017

17 Samfundsdebatten om fødestedskriteriet
Under G-60-s arbejde, frem til knæsættelse ved lov, i perioden derefter og selv frem til vore dage Debatten var meget omfattende og til tider skarp JaJa 2017

18 Fødestedskriteriets væsentligste konsekvenser for offentlige arbejdspladser
Belastning af samarbejdet på visse arbejdspladser Adskillige mennesker ramt af fødestedskriteriet har anført, at de føler sig degraderet som mennesker Har skabt skel og disharmoni i samfundet Skabte grundlaget for et af de første politiske partier i Grønland, nemlig Inuit partiet. Ved folketingsvalget i efteråret 1964 opnåede partiet næsten 1/3 af de afgivne stemmer Da tjenestemandsloven af 1964 blev gældende i 1964, blev bekymringen for racisme næsten selvopfyldende, idet flere har tilkendegivet, at dette er tilfældet JaJa 2017

19 Er de væsentligste mål med fødestedskriteriet blevet opfyldt?
Målsætningerne med at gøre produktionen i Grønland selvbærende og at gøre grønlandske produkter konkurrencedygtige med priser på verdensmarkedet ved at udvise løntilbageholdenhed blev delvist opnået efter lang tids komplicerede forløb Rekruttering af arbejdskraft udefra er til dels lykkedes, specielt i de første år JaJa 2017

20 Samlet konklusion Løntilbageholdenhed via fødestedskriteriet har ført til, 1) at grønlandske produkter er blevet konkurrencedygtige med priser på verdensmarkedet og 2) at rekruttering af arbejdskraft udefra - ved at tilbyde gunstige løn- og ansættelsesvilkår - er blevet opfyldt, til dels efter lang tids forløb og efter at have overstået vanskelige passager I billedsprog: Den ordinerede medicin har virket, men bivirkningerne har været store og alvorlige Med andre ord: ”Patienten overlevede, men måtte igennem en voldsom krise” JaJa 2017


Download ppt "- Sagens opståen, proces, beslutning, indhold og konsekvenser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google