rally > officials > løbsleder > retningslinier)"> rally > officials > løbsleder > retningslinier)">

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klubrally Kursus 2017.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klubrally Kursus 2017."— Præsentationens transcript:

1 Klubrally Kursus 2017

2 Rallysportens opdeling
Klubrally-light og klubrally er begynderdisciplinerne indenfor rallysporten og køres typisk på industriarealer og parkeringspladser med kegler som forhindringer. Kravene til udstyr er meget begrænsede og der er kun en bil på prøven ad gangen. I klubrally må man som hovedregel ikke modtage service eller fremmed hjælp. Kun det man medbringer i bilen (værktøj & reservedele) og selv kan reparere - er tilladt. Fortsættelsen er minirally, hvor der som en forberedelse til "rally" køres hurtigere hastighedsprøver, men stadig på industriarealer, parkeringspladser og enkelte veje, dog uden ret mange kegler. Næste trin på rallystigen hedder Rally og køres hovedsageligt på afspærrede offentlige veje og lignende. Rally er inddelt i to discipliner: Rally og danmarksmesterskabs-rally (DM), hvor kravene til deltagernes licens og bilernes sikkerhedsudstyr er meget forskellige fra kravene i klubrally. Der arrangeres også showlignende rallies, der afvikles på rundbaner, kaldet rallysprint. (komplet oversigt på dasu.dk > rally > officials > løbsleder > retningslinier)

3 Hvad er klubrally? Klubrally består i princippet af 2 dele
Hastighedsprøver & Transportetaper Baseret på DASU’s reglement 3 Kan findes på Kort fortælling om hvad reglement 3. Generelle bestemmerlser og klubrally

4 Hastighedsprøven Foregår typisk på lukkede områder.
Typisk industriområder eller P-pladser Her gælder det om: at køre rigtigt ifølge prøveskitsen at gøre det hurtigst muligt man må rette en ”fejl bane” En principskitse er ikke målfast ! Eksempel på prøveskitse kan ses på næste dias!

5 Hastighedsprøven Her er et eksempel på en hastigheds-prøve fra en rutebog. Bogstaverne viser hvordan prøven skal køres. Det er ikke altid hastighedsprøven er tegnet på et rigtig kort. Ofte er det streg tegninger. (se eksempel næste side)

6 Hastighedsprøven Bygninger Start/ mål

7

8 ”Vending efter pile” En af de svære

9 .

10 Hastighedsprøven Er opbygget af: Startfelt
Når man holder i startfelt afleveres kontrolkortet. Når holdet er klar, tælles der ned fra 5 kør - på ”kør” hæves startflaget og tiden startes. Hastighedsprøven er nu i gang. Startes der før dømmes der tyvstart, som straffes med 10 sekunder Fejl i Målfelt: Bilen skal bare være i feltet. Der er ikke nogen regl om forhjul eller noget andet. Bilen må kun være udenfor, der hvor du kører ind. Der er ikke nogen regl om at det er forenden, der skal først ind.

11 Hastighedsprøven Er opbygget af: Kegler/ spande der danner prøven
Disse skal passeres som vist på prøveskitsen. De skal blot berøres, før at det udløser de 5 strafsekunders straf. Man noteres for hver spand/kegle man berører (dvs. - at man kan straffes flere gange på den samme spand/kegle. Fejl i Målfelt: Bilen skal bare være i feltet. Der er ikke nogen regl om forhjul eller noget andet. Bilen må kun være udenfor, der hvor du kører ind. Der er ikke nogen regl om at det er forenden, der skal først ind. 11

12 Hastighedsprøven Er opbygget af: Målfelt
Består af 4 kegler, - de første 2 angiver målstregen, hvor tiden bliver stoppet. Bilen skal være stoppet inden man når de ”tænkte” linier mellem resten af keglerne (som en carport) Overskrides en af disse eller berøres en af keglerne, dømmes der ”Fejl i målfelt” som giver 10 strafsekunder. Man kan altså max. straffes med 10 sek. uanset man både vælter kegler og overskrider en af de 3 ”linier”. Fejl i Målfelt: Bilen skal bare være i feltet. Der er ikke nogen regl om forhjul eller noget andet. Bilen må kun være udenfor, der hvor du kører ind. Der er ikke nogen regl om at det er forenden, der skal først ind. 12

13 Hastighedsprøven Straffe Tyvstart 10 sekunder
Berørt kegle (ikke nødvendigvis væltet) 5 sekunder pr. stk. Fejl i målfelt sekunder Fejl bane Max. tid Ved fejl vending efter ”Pile” Max. tid Fejl vending efter afmærkning: Hele bilen skal have været bag flaget. Du må gerne begynde vendingen inden flagene.

14 Hvem har ansvaret for prøven?
Hastighedsprøven Hvem har ansvaret for prøven? Mandskabet / de officials der står for afvikling af prøven har disse opgaver: Opstilling af prøven. Tidtagningen. Sørger for den bliver rettet op, hvis påkørsler osv. skulle ændre den. Notere tid i kontrolkortet og eventuelle straffe. OBS: Vær venlig overfor prøvemandskab/ officials. Evt. uenigheder skal, hvis de ikke kan klares på prøven, tages op med løbsledelsen. Dårlig opførsel er uacceptabelt og kan straffes.

15 Transportetaper Det er ruten/etapen mellem hastighedsprøverne
Køres på offentlig vej – EFTER færdselsloven Ruten mellem prøverne er beskrevet i rutebogen - enten med et kort eller med ”tulipaner”. Ruten skal følges !!!

16 Transportetaper Rutebogen: Her forklares ruten i ”tulipaner” (pile)
med angivet afstand i kørte og resterende kilo-meter til næste kryds osv. Alle mål skal opgives i kilometer Eksempel: Opdateres med ny side fra rutebog.

17 1. kører og 2. kører Hvem gør hvad?
1. Køreren er den person der styrer bilen. 2. Kørerens opgave består i, at dirigere 1. køreren rundt på prøven. Samtidig er det den person, der sidder med rutebogen mellem prøverne, og sørger for at man kommer rigtigt rundt til dem. Det er vigtigt man kigger prøveskitserne godt igennem inden man påbegynder prøven. De fleste fejl sker p.g.a. man ikke har forberedt sig ordentligt. Holder I ved starten er det for sent. I bestemmer hvornår i kører frem til start. Ikke prøvemandskabet

18 1. kører og 2. kører Hvad skal I have med jer? 1. Kører skal have:
Gyldig licens (min. endagslicens med Scorekort/KR-licens(D/R3)) Gyldigt kørekort til bil 2. Kører skal have: Gyldig licens (min. endagslicens/KR-licens(D/R3) Som 2. kører skal man være fyldt 14 år.

19 Hvordan får man licens ? Meld dig ind i en motorklub via : på forsiden klikker man på ”Licensbestilling” og følg vejledningen for ”nye medlemmer” Når du er meldt ind, får du en mail retur med dit ID-nummer Derefter kontakter IMK dig og beder dig om at betale for medlemsskab Når beløbet er tilgået IMK, får du en mail om, at nu kan du bestille din licens hos DASU Du går igen på og klikker på ”Licensbestilling”, men denne gang skal du ikke trykke på ”registrer” men derimod logge ind med brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er begge steder dit tildelte ID-nummer. Når du er logget ind er der en ny fane der hedder ”Licensbestilling” og her bestiller du din ”Grundlicens-R3”, og i løbet af max 2 uger modtager du din licens med posten.

20 Bilen Krav til udstyr i bilen (se R.cirk, kap.18 – næste side)
Nødhjælpskasse & Advarselstrekant Godkendt (maksimalt 2 år gammel) 2 kg. Ildslukker Disse tre ting (og alt andet) skal være forsvarligt fastgjort til bilen, så de i tilfælde af uheld ikke gør skade! (de må gerne monteres i bagagerum klasse 1-3) Godkendte styrthjelme! (Se tillæg 10 i reglement 2) Bilens standard monterede 3-punkts sikkerhedsseler Seleknive skal kunne nås fra begge sæder Homogeringsattest i klasse 4 -7 (købes hos DASU) Bilens originale registreringsattest (skal kunne fremvises) Vognbog (købes hos DASU) - (gælder ikke klubrallykursus) Ildslukker: Klasse 1 og 2 ok at den er i begagerum. Øvrige klasser skal den sidde så begge kører kan nå den. Spændes fast så den kan modstå 25G.

21 Kap.18, uddrag

22 Fastgørelse af ildslukkere

23 Eksempel på hjemmelavet beslag:
. Eksempel på hjemmelavet beslag:

24 Hvilken klasse? Klasserne er grundlæggende opdelt efter 3 kategorier:
Standardbil eller ombygget/rallysynet bil – (se tillæg 20) Klassede dæk (en bestemt dæktype & mærke) eller frie dæk! ccm. inddeling Frie dæk i klasse 1 og 3 skal være godkendt til gadebrug. Dvs du kan ikke køre på sliks.

25 Det giver disse klasser:
Hvilken klasse? Det giver disse klasser: Som også benyttes i mesterskabsløb Kl. 1 Gadebil – max to år som begynder - frie dæk (E-/dot-mærkede) Kl. 2 Standard bil, over 1000 ccm – klassede dæk Kl. 3 Standard bil, over 1000 ccm – frie dæk (E-/dot-mærkede) Kl. 4 Rallybil 0 – 1600 ccm på klassede dæk Kl. 5 Rallybil 0 – 1600 ccm på frie dæk Kl. 6 Rallybil over 1600 ccm på klassede dæk Kl. 7 Rallybil over 1600 ccm på frie dæk Frie dæk i klasse 1 og 3 skal være godkendt til gadebrug. Dvs du kan ikke køre på sliks. 25

26 Tekniske regler for klubrally - ”kap.20”

27 Klassede dæk 2017 – R.cirk.kap.17:

28 Information om løb Tillægsregler:
Disse offentliggøres på – under ”Kalender” ca måneder før hvert løb. I tillægsreglerne står der hvad løbet tæller til, hvilke betingelser der evt. stilles fra arrangørernes side, herunder hvor og hvornår og pris. Der står også hvor og hvornår man senest skal tilmelde sig. Det er vigtigt at overholde dette, da man ellers vil blive nægtet start.

29 Anmeldelse til løb Anmeldelse (tilmelding):
Denne skal udfyldes korrekt. Eksempel på en skriftlig anmeldelsesblanket ses på næste side. Man skal oftest tilmelde sig online til løb. Mange løbstilmeldinger er lagt på , andre på mens nogle klubber har deres egen anmelselsesmåde Det fremgår af løbets tillægsregler hvor og hvordan tilmeldingen foretages. 29

30 Anmeldelse til løb Alle felter skal udfyldes, og der skal
skives tydeligt. Dette er et eksempel på en anmeldelse, som kan være udformet forskelligt fra klub til klub. Men det er altid de samme informationer man giver. For at anmeldelsen er bindende skal min. 1. kører skrive under. Når online tilmelding benyttes, underskrives den på dagen. En anmeldelse er altid bindende ! Opdater med Knagen

31 Slutinstruktionen indeholder:
Ca. 3-4 dage efter anmeldelsesfristen er udløbet modtager I en slutinstruktion. Slutinstruktionen indeholder: De sidste instrukser og evt. ændringer i forhold til tillægsreglerne. Kørselsinstruktioner til startsted. Deltagerliste med mødetid og starttid. Kontaktperson hvis man bliver forhindret i at deltage. Afbudsregler: 3 døgn før første bils starttid, så får man alle pengene retur. Senere kan man blive opkrævet startgebyr

32 Når I møder til start Her følger I instrukserne fra slutinstruktionen:
Hvor er startstedet. Hvor skal I evt. parkere en trailer. Hvor skal I møde til teknisk kontrol, som normalt er det første I skal gøre. Ved startbordet: Gennemgås Jeres anmeldelse for evt. fejl. Ved anmeldelse via online tilmelding, skal anmeldelsen underskrives, licenser mm kontrolleres Rutebogen udleveres. Læs den grundigt igennem: Er alle sider der, hvad er max. afviklingstid osv. Studér prøveskitserne og lav aftaler om hvordan I vil køre og hvordan 2. køreren skal sige tingene! Hvis der er noget I er i tvivl om hvordan skal køres, så henvend jer til løbsledelsen og få det afklaret.

33 Når I skal starte… På Jeres starttidspunkt, henvender I Jer til startbordet og får udleveret Jeres kontrolkort. Kontrolkortet bliver brugt, når: I skal have Jeres tider på de enkelte prøver skrevet op. (Kun officials må skrive på dette kort, men det er mandskabets ansvar at notaterne er korrekte – derfor skal eventuelle skrivefejl straks bedes rettet) Beregnerne skal gøre resultatet op. Eksempel på kontrolkort på næste side

34 Evt. fejl i forbindelse med prøven angives her!
Udskiftes med tidssvarende kontrolkort samt dias vedr. startkort Forbrugt tid! Evt. fejl i forbindelse med prøven angives her!

35 Efter løbet Protesttid
Protesttiden er den tid kørerne har til at gøre indsigelser overfor resultatlisten i tilfælde af fejl eller uretmæssigheder. Eller overfor konkurrenters biler. (Kan kun ske mod protest) Protestfristen for dette udløber 30 min. efter ankomst til mål. I samme tidsperiode skal bilen være parkeret i Park Fermé. Indtil 30 min. efter resultatlisten for den enkelte klasse er ophængt og underskrevet af løbsleder, kan man protestere over denne. Mangler dias vedr Parc ferme. Formål regler mm

36 Park Fermé Parc Fermé er et afspærret område, hvor bilen ikke må røres. Der er Parc Fermé i mesterskabstællende løb. Når I er kommer til pause eller mål og til protesttiden er udløbet, SKAL jeres bil være inden for området. Fjernes bilen inden protesttiden, kan mandskabet blive udelukket. Parc Fermé-bestemmelserne gælder i 30 min. efter sidste bil i klassens ankomst til mål (svarer til den tid der kan protesteres over bilen)

37 Efter løbet Resultatlisten
Denne fortæller hvordan man er placeret i forhold til hinanden i klassen. Samtidigt angiver den hvorvidt man har optjent mesterskabspoint, og hvor mange. Tidligere blev resultatlisten fremsendt med post til kørerne 2-3 dage efter løbsdato. I dag bliver den offentliggjort på DASU.dk eller klubbens hjemmeside. På DASU.dk opgøres også stillingen i mesterskaber under DASU.

38 Diverse Forsikring: Bil – deltager – 3.mands ejendom Skadeanmeldelse
Biler uden faste nummerplader Rallysyn Hvad koster det at køre klubrally: Medlemskab af klub incl. licens, startgebyr, benzin, dæk. Omkostningsfordeling Medlemskab af en motorklub/IMK: Engagement, hjælper/official ved andre typer løb, senere medarrangør af løb, socialt sammenhold, hjælp & vejledning fra andre kørere. Der er ingen ansatte i IMK – vi er kun os selv, så jo flere der vil tage del i opgaverne jo flere aktiviteter vil der være. Muligheder for at komme ud og køre: * Eendagslicens koster 200 kr. pr. dag * Prøvemedlemsskab (IMK, DASU og licens) i 3 mdr.: 150 kr. * Helårsmedlem, voksen (IMK, DASU og licens) hele 2017: 825 kr

39 Kør ikke hurtigere end I magter det
Kør ikke hurtigere end I magter det ! Det er sjovere at være med igen i det næste løb, end bruge tid og penge på at lave en ny bil. .

40 Fra tidligere kursusløb:
. Fra tidligere kursusløb:

41 .

42 Spørgsmål? 42

43


Download ppt "Klubrally Kursus 2017."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google