Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse. 1. Virksomheden Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse. 1. Virksomheden Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder."— Præsentationens transcript:

1 1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse

2 1. Virksomheden Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder

3 1. Virksomheden Produktionsvirksomhed - Fremstiller selv de varer, den sælger - Markedsopgaver Udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne - Tre former for varelagre

4 1. Virksomheden Handelsvirksomhed - Indkøber og videresælger færdigvarer - Markedsopgaver - Sammensætte produktsortiment og levere produkter til kunderne - Opdeles i to grupper: - Engrosvirksomheder (grossister) Sælger videre til detailleddet - Detailvirksomheder (detaillister) Sælger direkte til almindelige forbrugere

5 1. Virksomheden Servicevirksomhed - Fremstiller og sælger serviceydelser Blandede virksomheder - Aktiviteter inden for flere områder

6 1. Virksomheden Virksomhedens ejerformer - Offentlige virksomheder Ejet af staten, regionerne eller kommunerne - Private virksomheder Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Aktieselskab Anpartsselskab

7 Ejerform Antal ejere Krav til indskudHæftelseFordeleUlemper Enkeltmands- virksomhed Interessent- skab Aktieselskab Anpartssel- skab Mindst 1 Mindst 1 Mindst 2 Ingen Mindst kr. 500.000 Ingen Mindst kr. 80.000 Personligt solidarisk Begrænset Få formelle krav Lettere at låne Få formelle krav Lettere at låne Flere til at indskyde kapital Hæftelsesform Evt. flere til at indskyde kapital Hæftelsesform Kun en til at indskyde kapital Hæftelsesform Evt. uenighed mellem ejere Krav om indskud Formelle krav Sværere at låne 1. Virksomheden Mindst 1

8 1. Virksomheden Virksomhedens idegrundlag og ide -Virksomhedens idégrundlag - Strategisk grundlag for driften over en længere periode - Virksomhedens ide udtrykker Hvilke behov virksomheden vil dække og hvordan Hvilke kunder (målgruppe) virksomheden vil henvende sig til

9 1. Virksomheden Virksomhedens mål og strategi - Virksomhedens mål - Et mål er udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand Konkrete, målbare, realistiske forenelige og tidsbestemte - Virksomhedens strategi - Strategier er overordnede planer for, hvordan man vil nå de opstillede mål.

10 1. Virksomheden Virksomhedens værdikæde - Består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som dermed giver virksomheden konkurrencemæssige fordele - En værdikæden for en produktionsvirksomhed kan således omfatte:


Download ppt "1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse. 1. Virksomheden Virksomhedstyper - Produktionsvirksomheder - Handelsvirksomheder - Servicevirksomheder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google