Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sterile teknikker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sterile teknikker."— Præsentationens transcript:

1 Sterile teknikker

2 Hvad betyder steril /aseptik -antiseptik
Tal med sidemand…. Hvad betyder steril /aseptik -antiseptik I hvilke sammenhænge bruger man disse ord Steril = aseptik Desinfektion = antiseptik

3 Lidt tilbageblik -Historie
Infektion/ epidemier årsag til mere død end krig Hvordan opstår infektion? Guds straf! Hvordan begrænses infektion? - samfundsmæssigt - Rent drikkevand, Kloakering, mindre tæt befolkede boliger, oplysning Semmelweis Lister

4 Særlige smitteindgange
Program Smittekæden Hvordan bryder vi den? Sterile teknikker Steril Non touch teknik Særlige smitteindgange

5 Hospitalsinfektioner
Nedre luftvejsinfektioner Urinvejsinfektioner Dybe sårinfektioner postoperativt Bakterier i blodet ( Sepsis)

6 Smitteveje Kontaktsmitte direkte - indirekte Dråbesmitte
Luftbåren smitte Vehikelbåren smitte via blod, fødemidler og vand. søg på : Nationale infektionshygiejniske retningslinier

7 Fig. 20.1

8 Smittekæden – opgave 2-og-2
Hvor og hvordan kan I medvirke til at bryde smittekæden?

9 At bryde smittekæden Mindske antallet af mikroorganismer
God hygiejne ifm opkast, host, blod osv. Bryde smitteveje Beskytte smitteindgange

10 At bryde smittekæden Følge instrukser Håndhygiejne
Rengøring af udstyr ( rent fra urent) Bruge personlige værnemidler Handsker Plastikforklæde

11 Håndhygiejne – hvornår & hvordan?
Før rene procedure Efter urene procedure Efter brug af handsker Håndvask ved synlig / våd forurening Håndsprit ved usynlig forurening SSI – værd at vide om håndhygiejne: 0

12 Fig. 1.9

13 Sterilteknik (aseptik)- Formål
At forhindre mikroorganismer i at ”forurene” indgangsporte Ved sterilisering må der højest findes en levende mikroorganismer pr 1 million steriliseret genstande.

14 Steril teknik - hvornår
Når der er brud på hud, slimhinder Kirurgiske sår Anlæggelse af KAD Anlæggelse og hygiejne ved af PVK Medicingivning i PVK

15 Steril teknik - hvordan
Sterile procedure Sterile redskaber og materialer Non-touch Undgå berøring af sterile dele

16 Steril teknik og handsker
1. Åben pakningen og placer den på et rent, tørt og vandret underlag. 2. Åben den inderste pakke. 3. Brug den ikke dominante hånd og tag fat i indersiden af den anden hånds handske svarende til omslagsfolden. 4. Påfør handsken på den dominante hånd. 5. Tag nu modsatte handske op. Benyt 2. og 3. finger på dominante hånd og lad dem glide ind under omslagsfolden. 4. Før ikke dominante hånd ind i handsken. 5. Træk handsken helt op og gentag dette på dominante side.

17 Øv dig i non touch teknik
Næste gang du skal pakke noget ud fx madvarer Rør kun på ydersiden af indpakningen Sørg for ikke at række ind over indholdet Tag det ud med ”sterilt” bestik

18 Særlige smitteindgange…
Venekateter (PVK/CVK) Kateter a demeure Sår fx cikatricer

19

20 Hygiejne ved PVK Må max ligge i 72 timer
Non touch / sterile handsker ved skift af forbinding Non touch ved injektion Obs infektionstegn / feber Tegn på infektion ved indstiksstedet Droppet er løbet subcutant: dvs. at venflonen er gledet ud af venen og ligger i underhuden.( Der ses en bule ved venflonen, armen kan være hævet, bleg og kold)

21 Intravenøse adgange Perifert venekateter PVK (venflon)

22 Hygiejne ved Kad Steril teknik ved anlæggelse
Non touch teknik + sprit ved ”brud” på systemet. God nedre hygiejne

23 Sterilt katetersæt (kapsel, afdækningsstykke, vattamponer, pincet, sterilt vand til kateterballon, lidocain/klorhexidingel, sterile handsker) samt kateter. Katetersæt og kateter udpakkes og opdækkes iflg. steril teknik. Steril vand hældes over vattamponerne og halvdelen af den bedøvende gel sprøjtes over kateteret. Omkring urinrøret afvaskes med sterilt vand ved hjælp af vatkugler og pincet. Den sidste halvdel af den bedøvende gel sprøjtes ind i urinrørsåbningen. Kateteret lægges forsigtigt. Den nederste del af kateteret ligger i kapslen. Når der komme urin ud i kapsel, er kateteret i blæren. 6-8 ml af det sterile vand med glyceron, sprøjtet i ballonen via den lille sidestuds Kateteret trækkes forsigtigt tilbage, indtil der mærkes modstand. Kateteret tilsluttes kateterpose

24 Sårpleje – kirurgiske sår
Steril forbinding i min. 24 timer Sterile redskaber og vand Evt. non touch teknik Observationer: rødme, hævelse, smerter, varme evt. feber

25 At passe på dig selv og andre 
Overhold de hygiejniske principper Tænk aldrig: ”Det har jeg ikke tid til”

26 Vil du vide mere… Viden og test om kateter og UVI
prim/lm_data/lm_2929/index.html KAD på mand:


Download ppt "Sterile teknikker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google