Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OPLÆG TIL PRAKTIKVEJLEDERTRÆF SOSU NORD, EFTERÅR 2016.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OPLÆG TIL PRAKTIKVEJLEDERTRÆF SOSU NORD, EFTERÅR 2016."— Præsentationens transcript:

1 OPLÆG TIL PRAKTIKVEJLEDERTRÆF SOSU NORD, EFTERÅR 2016

2 PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSER NYE VEJE, MED FORSKELLIGE SPOR

3 PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSEN EN BASISUDDANNELSE MED MULIGHEDER!

4 VARIGHED: 11 DAGE 3 SPLITFORLØB – Á 4 DAGE, 4 DAGE OG 3 DAGE 'GRUNDUDDANNELSEN' SOM PRAKTIKVEJLEDER – ”UDKOMMET” DECEMBER 2015 BLEVET TIL PÅ BAGGRUND AF EN RÆKKE TEMADAGE HVOR REPRÆSENTANTER FRA PRAKTIKKEN OG SKOLERNE HAR BIDRAGET MED GODE IDEER OG INPUT, DER HAR KVALIFICERET UDDANNELSENS MÅL OG INSPIRATIONSMATERIALE EN STYRKET UDDANNELSE MED EN DEL ÆNDRINGER OG TONINGER, DER AFSPEJLES I NYE JOBKRAV OG KOMPETENCEBEHOV PÅ ARBEJDSMARKEDET. FORMÅLET ER: UNDERSTØTTE PRAKTIKVEJLEDEREN I EN KVALIFICERET VEJLEDNING I FORHOLD TIL OVENSTÅENDE IMØDEGÅ DE ÆNDRINGER, DER ER SKET I GRUNDUDDANNELSERNE EFTER REFORMEN.

5 BASISUDDANNELSENS OPBYGNING

6 6 Transfer – skabe sammenhæng, mening og overførbarhed for eleven Mange samarbejdspartnere om elevens forløb Den overordnet uddannelsestænkning EN EUD uddannelse Det særlige!!! Mål 1

7 7 Politikker Organisations- og sektorkendskab Velfærdsopgave System og sektorforståelse Kerneopgaven Borgersamarbejde Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde Mål 2 og 3

8 PRAKTIKVEJLEDERENS PROFESSIONELLE ROLLE 8 Hold- ninger Viden Handlinger Mål 5 er det faglige styrke som man har – og som kvalificerer det faglige indhold i vejledningen Mål 4 er ‘tilgangen’ til eleven/ måden man forholder sig på - at være den der hjælper andre til læring (skaber grundlaget). Fagprofessionel Mål 4, 5 og 6

9 PRAKTIKVEJLEDERENS PROFESSIONELLE ROLLE FOKUS ER ALLE DE LÆRINGSMULIGHEDER, DER ‘LIGGER LIGE FOR’ I DEN HELT KONKRETE SITUATION – AT GØRE DEM BEVIDSTE OG MÅLRETTEDE I FORHOLD TIL PRAKTIKMÅLENE - I SAMSPIL MED ELEVEN. SIKRE ELEVENS PROGRESSION – IFT. ERHVERVSFAGLIG KOMPETENCE Mål 4, 5 og 6

10 LÆRINGSMILJØ, PRAKSISFÆLLESKABER, LÆRINGSRUM BEGGE MÅL HAR FOKUS PÅ RAMMEN FOR LÆRING – OG HER DEN SÆRLIGE, UNIKKE LÆRING, DER UDSPILLER SIG I PRAKSIS! DE SÆRLIGE LÆRINGSRESSOURCER (KULTUREN, STRUKTUREN, RELATIONERNE) OG DEN SOCIALE LÆRING. Mål 7 og 8

11 DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FACILITERE LÆRING 11 Planlægge og strukturere lærings-forløb Formelle samtaler vejledning, evaluering Lærings-metoder og redskaber Hvilke? Hvornår? Hvordan? Mål 9,10,11

12 EVALUERING FRA HOLD 1 (FORÅR 2016) CITATER FRA EVALUERINGERNE: ”RIGTIG GODT FAGLIGT TILRETTELAGT KURSUS INDHOLD, MED GOD VARIATION I UNDERVISNING FRA LÆRENS SIDE, OG GRUPPE ARBEJDE ELLER WALK & TALK, SAMT ANDRE VARIATIONER. INDHOLDET ER BRUGBART, OG GIVER MENING I MIT ARBEJDE MED ELEVERNE, SELV OM JEG ER ERFAREN VEJLEDER.” ”RIGTIG GODT KURSUSFORLØB! BRUGBART I FORHOLD TIL DET JEG I PRAKSIS STÅR I, EN FORNEMMELSE AF AT MATERIALET ER GÅET OP I EN HØJERE ENHED! POSITIVE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE! TAK FOR EN RIGTIG GOD OPLEVELSE OG FORNYET ENERGI OG LYST TIL AT GÅ TIL OPGAVERNE!” ”I STARTEN AT AF KURSET FØLTE JEG IKKE, AT DER VAR TAGET HØJDE FOR AT DER VAR NOGLE KURSISTER DER IKKE HAR VÆRET VEJLEDERE FØR, OG AT UNDERVISNINGEN IKKE VAR RETTET TIL NYE VEJLEDERE.”

13 OVERBYGNING : VARIGHED 12 DAGE FOR SÆRLIGE VEJLEDERE MED YDERLIGERE ANSVARSOMRÅDER FOR AT KVALITETSSIKRE UDDANNELSESOPGAVEN DE FIRE TEMAOMRÅDER FRA BASISUDDANNELSEN ER VIDEREFØRT OG UDBYGGET I UDDANNELSEN SOM EN FORTSAT VIGTIG DEL AF PRAKTIKVEJLEDERENS PROFIL. UDDANNELSEN BESKREVET TIL KOMPETENCENIVEAU 5, MED FORVENTNING OM AT DELTAGERNE EFTERFØLGENDE VIL KUNNE VARIERE OG KVALIFICERE EGEN PRAKTIKVEJLEDERPRAKSIS UD FRA ET STØRRE KENDSKAB TIL PÆDAGOGISK TEORI OG METODER. 3 SPLITFORLØB A´ 4 DAGE MEDTÆNKT MULIGHEDER FOR AT HJÆLPE PRAKTIKVEJLEDEREN TIL EFTERFØLGENDE YDERLIGERE EFTER/VIDEREUDDANNELSE, HVORFOR DER ER LAGT VÆGT PÅ AT UNDERSTØTTE UDVIKLING AF ANALYTISKE KOMPETENCER GENNEM ET SKRIFTLIGT PROJEKT, MED AFSÆT I EGEN VEJLEDERPRAKSIS.

14

15 REFLEKSIONER I GRUPPER HVORDAN MATCHER DEN NYE OPBYGNING AF PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSERNE JERES BEHOV? HVORDAN SER I, AT DEN NYE OPBYGNING AF PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSERNE KAN VÆRE MED TIL AT FORBEDRE JERES VEJLEDERPRAKSIS? HVILKE FORSLAG HAR I TIL, HVAD DER KAN INDGÅ I ET SPECIALMODUL?

16 BESVARELSER BESVARELSERNE INDTASTES I PADLET – SE QR-KODEN ”PRAKTIKEJLEDERUDDANNELSERNE” I HAR 30 MIN TIL REFLEKSION I GRUPPER

17 LINK TIL PADLET AALBORG HTTPS://PADLET.COM/LOBA/PRAKTIKVEJLEDERKURSUS?UTM_SOURCE=STARTED_A_PADLET&UT M_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=BUTTON&UTM_CONTENT=VIEW_PADLET&UTM_CAMPAIGN=S TARTED_A_PADLET HTTPS://PADLET.COM/LOBA/PRAKTIKVEJLEDERKURSUS?UTM_SOURCE=STARTED_A_PADLET&UT M_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=BUTTON&UTM_CONTENT=VIEW_PADLET&UTM_CAMPAIGN=S TARTED_A_PADLET HJØRRING HTTPS://PADLET.COM/LOBA/PRAKTIKVEJLEDER_2016?UTM_SOURCE=STARTED_A_PADLET&UT M_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=BUTTON&UTM_CONTENT=VIEW_PADLET&UTM_CAMPAIGN=S TARTED_A_PADLET HTTPS://PADLET.COM/LOBA/PRAKTIKVEJLEDER_2016?UTM_SOURCE=STARTED_A_PADLET&UT M_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=BUTTON&UTM_CONTENT=VIEW_PADLET&UTM_CAMPAIGN=S TARTED_A_PADLET


Download ppt "OPLÆG TIL PRAKTIKVEJLEDERTRÆF SOSU NORD, EFTERÅR 2016."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google