Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn og Unge Århus Kommune 1 Børn /unge med særlige behov Oplæg d til Projekt KRUT Alice Klinge,psykolog.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn og Unge Århus Kommune 1 Børn /unge med særlige behov Oplæg d til Projekt KRUT Alice Klinge,psykolog."— Præsentationens transcript:

1 Børn og Unge Århus Kommune 1 Børn /unge med særlige behov Oplæg d. 27.01.2011 til Projekt KRUT Alice Klinge,psykolog

2 Børn og Unge Århus Kommune 2 I begyndelsen var ytringen… bevægelsen – relationen kommunikation

3 Børn og Unge Århus Kommune 3 At møde/undervise børn/unge/mennesker med særlige behov/forudsætninger er som alle ’møder’… et ”mulighedsrum”, hvor man må bygge på det ”fælles” -og tage afsæt her ud fra.

4 Børn og Unge Århus Kommune 4 Særlige behov – og det kreativt-musiske? Viden om… Erfaringer med… Dialog Kreativitet ” Den kreative begivenhed kan beskrives som en ny konkret sammenvævning af udtryk i praksis….på dette sted og i denne tid – gennem deltagelse.” (Cand. psyk. Ole V. Rasmussen, 2010)

5 Børn og Unge Århus Kommune 5 Det ”særlige” – og det ”almindelige” Ud fra praksis: Eksistentielt / anerkendende: ”Det der er..” Udviklingspsykologisk / pædagogisk udgangspunkt: ” Barnet lærer…” Indsigt og empati Relationer

6 Børn og Unge Århus Kommune 6 Viden om…..diagnoser Alle psykiatriske diagnoser er en registrering af en bestemt adfærd, som er tilstede i en grad, så det i markant og afgørende grad generer personens daglige gøremål, udvikling eller samvær med andre mennesker.

7 Børn og Unge Århus Kommune 7 Forskellige former for ’særlige behov’ FYSISK/MOTORISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (bevægehandicaps, spasticitet mm.) SANSETAB (tab af f.eks. syn, høre, følesans) **************************************************************** ADHD: Opmærksomheds og Hyperaktivitetsforstyrrelse ASF: Gennemgribende vanskeligheder ved kommunikation, social leg og forestillingsevne OCD: Tvangsadfærd eller tanker om, at man skal lave rituelle handlinger, for at undgå bestemte katastrofer

8 Børn og Unge Århus Kommune 8 Patogenese - Salutogenese Sygdom – Sundhed Fejl – undersøgelse - reparation – nyt barn? Ressourcer – undersøgelse – fokuspunkter - nyt barn?

9 Børn og Unge Århus Kommune 9 Hvad skal man vide og kunne for at undervise børn med særlige behov? T ydelighed –rammesætning, agenda / dagsorden, ”Less is more” – enkle ’regler’, tydeligt sprog Lærer-personligheden – evnen til at se/ lytte/ forstå Nysgerrighed - i forhold til det enkelte barn og generelt Intuition og kreativitet – ”go with the Flow”/ improviser, følg de positive initiativer T ydelighed – her-og-nu tilbagemelding / feed back / belønning T ydelighed – forberedelse af børnene til næste gang / møde

10 Børn og Unge Århus Kommune 10 En arbejdsmodel 4D

11 Børn og Unge Århus Kommune 11 Hvem ser hvad? Barnet Socialrådgiver Pædagog Lærer Læge Psykolog Støtteperson

12 Børn og Unge Århus Kommune 12 Hvad ser jeg? Discovery Hvilken position/rolle ser jeg barnet ud fra? Hvad er min intention? Hvad opstår i mødet med barnet/den anden? Hvordan…? (Åbne hv- spørgsmål – ikke hvorfor) STOP!

13 Børn og Unge Århus Kommune 13 Hvad gør vi? Dream Tanker Ideer Forslag Stop

14 Børn og Unge Århus Kommune 14 Stop Design Ud fra hvad barnet allerede kan: Hvad gør vi? Hvem gør hvad? Hvordan? Hvor længe?

15 Børn og Unge Århus Kommune 15 Opsamling Discovery Dream Design …. Er OK Destiny Hvad skete der? Hvad gik godt? Hvad vil jeg/vi arbejde videre med? Opsamling.

16 Børn og Unge Århus Kommune 16 Dato: Navn: Fokus område: Hvad kan barnet allerede nu indenfor området? Hvad vil vi gerne udvikle? Hvilket tiltag? Hvem gør hvad? Hvornår? Hvor længe? Tegn på at vi går i den rigtige retning: Opsam- ling: Hvad gik godt? Hvad er næste skridt?

17 Børn og Unge Århus Kommune 17 Afslutning Fokusér på ting / refleksion du tager med herfra oplægget Rejs dig op – og gå hen og sig denne ene ting / refleksion, du tager med herfra til en person du aldrig – eller sjældent har talt med – og lyt til, hvad han / hun tager med herfra. Tak.


Download ppt "Børn og Unge Århus Kommune 1 Børn /unge med særlige behov Oplæg d til Projekt KRUT Alice Klinge,psykolog."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google