Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældre er en aktiv ressource i inklusionsopgaven i børnehuse og skoler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældre er en aktiv ressource i inklusionsopgaven i børnehuse og skoler."— Præsentationens transcript:

1 Forældre er en aktiv ressource i inklusionsopgaven i børnehuse og skoler.

2 Salamancaerklæringen – international Ny lov om inklusion – national / uvm. Børn – og Ungepolitikken / Sammen på spring Det sammenhængende børn – og ungeliv Børn – og ungemiljøer Sundhedsstrategi Strategi for udsatte børn og unge Inklusionsstrategi – vedtaget okt. 2013.

3

4 Kommunens inklusionsstrategi: Alle børn og unge oplever at være betydningsfulde, værdsatte og forpligtende deltagere i udviklende fællesskaber. Alle børn og unge indgår i udviklingsmiljøer, der fremmer deres sundhed, trivsel og læring. Flere børn og unge kan udvikle sig fagligt og socialt i de almene tilbud i kommunen. Vi skal ruste alle til at blive kompetente og aktive medborgere.

5 Inklusionsstrategien To inklusionsaspekter: Hvornår er barnet eller den unge inkluderet i læringsmiljøet? Hvornår er et læringsmiljø inkluderende?

6 Inklusionsstrategi Fem temaer udgør strategiens arbejdsområde: Afsæt i børn og unges styrker Børn og unge føler sig anerkendt og uundværlige i udviklende fællesskaber Forældre er en aktiv ressource De professionelle samarbejder om opgaven Ledelsen er nøglen til inklusionsopgaven

7 Forældre som ressource Forældrene er vigtige medskabere af en inklusionskultur. Forældre er bidragydere til fællesskaber, hvor alle børn og unge deltager. Forældre er med til, i samarbejde med skoler, dagtilbud og hinanden, at lære børn og unge at anderkende forskellighed. Vigtigt at medarbejdere i dagtilbud og skole har et højt informationsniveau om iværksatte inklusionsprocesser. Løbende og tæt dialog med forældre er vigtig.

8 Hvornår er forældre en ressource? Ved konstruktiv og positiv dialog om egne og andres børn og forældre. Når forældre hjælper hinanden Når forældre er medarrangører af arrangementer både i og udenfor skoletid/ dagtilbudstid

9 Drøftelser i grupper. Hvad taler I om, når I taler om fællesskaber i jeres lokalområde? Hvilke temaer skal et møde indeholde, når forældre og professionelle skal drøfte inklusionsopgaven? Giv hinanden eksempler på samarbejde, hvor der er fokus på forældre som ressource i inklusionsopgaven.

10 Fællesskaber Hvad skal kendetegne vores klasse/stue, når vi som forældre vil have fokus på gode fællesskaber? Hvad ser jeg? Hvad får jeg øje på? Hvilke drøftelser skal vi som forældre have for at nå dertil? Hvilke konkrete handlinger skal udspille sig?

11 Inklusionstiltag Forældre kan støtte inklusionsopgaven bl.a. ved: At støtte op om arrangementer At bidrage til den gode tone At sætte fokus på det positive At tale om forskelle på børn og unge At tage ansvar for hinandens børn

12 Forældre som ressource Hvad er det vigtigste, du tager med her fra i dag? Er der noget, som du fremadrettet vil gøre anderledes? Er der tanker, som du vil dele med andre?


Download ppt "Forældre er en aktiv ressource i inklusionsopgaven i børnehuse og skoler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google