Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 3 Domstole og retssager Magtens tredeling – se fig. 3.1 – Lovgivende magt – Dømmende magt – Udøvende magt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 3 Domstole og retssager Magtens tredeling – se fig. 3.1 – Lovgivende magt – Dømmende magt – Udøvende magt."— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 3 Domstole og retssager Magtens tredeling – se fig. 3.1 – Lovgivende magt – Dømmende magt – Udøvende magt

2 1. De danske domstole Byretten – 24 placeret over hele landet Landsretten – Østre Landsret og Vestre Landsret Højesteret 2-instansprincippet: Sager kan afgøres ved 2 instanser og de fleste sager starter i Byretten Skal sagen prøves en tredje gang kræves der en særlig tilladelse - tredjeinstansbevilling

3 1.1 Domstolene: Opbygning og opgaver De almindelige domstole: Højesteret, Landsretten, Byretten, Sø- og Handelsretten De særlige domstole: fx Boligretten, Den særlige Klageret, Rigsretten

4 1.1 Domstolene: Opbygning og opgaver Byrettens har forskellige afdelinger, fx: – Civilretten – Kriminalretten – Fogedretten – Skifteretten – Boligretten Sø- og Handelsretten: Behandler særligt sager om varemærker, design, patent, internationale erhvervsforhold, markedsføringsloven, konkurrenceloven

5 1.2 Alternativ til domstolene Klagenævn Retsmægling Voldgift

6 2. Internationale domstole EU-domstolen i Luxembourg – Sikre og fastsætte hvordan traktaten skal forstås og anvendes i EU’s medlemsstater Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – Behandler sager om overtrædelse af EMRK

7 3. Civile retssager Forskel på civile sager og straffesager Parterne: Sagsøger og sagsøgte Begreber – se fig. 3.4: – Bevisbyrde – Bevisumiddelbarhedsprincippet – Forhandlingsprincippet – Den frie bevisbedømmelse

8 3.1 Værneting – hvor skal sagen føres? Stedlig kompetence – Hovedregel: Sagsøgtes hjemting, dvs. der hvor sagsøgte bor eller har sin virksomhed – Undtagelse: Supplerende værneting – se fig. 3.5 Værneting kan aftales

9 3.3 Sådan forløber en civil retssag Se fig. 3.6 Sagens forberedelse – Stævning og forkyndelse – Svarskrift – Forberedende retsmøde – Syn og skøn – Replik og duplik Hovedforhandling – sagens afgørelse – Forlig ? Omkostninger – Fri proces – Retshjælpsforsikring Småsagsprocessen – sager under 100.000 kr.


Download ppt "Kapitel 3 Domstole og retssager Magtens tredeling – se fig. 3.1 – Lovgivende magt – Dømmende magt – Udøvende magt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google