Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frederikshavn, 24.-25. september, 2015.  Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning  FFM og matematiske kompetencer  FFM, læringsmålsstyring og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frederikshavn, 24.-25. september, 2015.  Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning  FFM og matematiske kompetencer  FFM, læringsmålsstyring og."— Præsentationens transcript:

1 Frederikshavn, 24.-25. september, 2015

2  Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning  FFM og matematiske kompetencer  FFM, læringsmålsstyring og matematiske kompetencer

3 Hvad betyder ”synlig læring”? ”Det ”synlige” aspekt refererer først og fremmest til at gøre elevernes læring synlig for lærerne… Det ”synlige” aspekt refererer også til at gøre undervisningen synlig for eleverne, så de lærer at blive deres egne lærere…” (Hattie (2013): Synlig læring, s. 23)

4 Hvorfor ”synlig læring”? ”… de største effekter på elevernes lærings forekommer, når lærerne lærer af deres egen undervisning, og når eleverne bliver deres egne lærere (dvs. udvikler selvregulerende egenskaber som selvovervågning, selvevaluering og selvundervisning) (…) Det er således synlig undervisning og læring af både lærere og elever, der gør forskellen.” (Hattie (2013): Synlig læring, s. 41)

5 Hvordan praktiseres ”synlig læring”? ”Synlig læring forekommer, når læring er det eksplicitte og tydelige mål, når det er behørigt udfordrende, og når læreren og eleven begge (på hver sin måde) søger at finde ud af, om og i hvilken grad målet er nået. Synlig undervisning og læring forekommer, når der er en bevidst praksis, som sigter mod at opnå mestring af målet, når der gives og søges feedback, og når der er aktive, passionerede og engagerede mennesker, som deltager i læringshandlingen. ” (Hattie (2013): Synlig læring, s. 41)

6  Største effekter på elevernes læring forekommer, når lærerne lærer af deres egen undervisning, og når eleverne bliver deres egne lærere.  ”Synlig læring” skal bruges til (populært sagt), at gøre læreren til den lærende og eleverne til deres egne lærere.  ”Synlig læring” omfatter derfor bl.a. læringsmål, der er tydelige for eleverne, og løbende evaluering samt feedback (læringsmålstyring).

7 En væsentlig begrundelse for at indføre Forenklede Fælles Mål var, at det skulle være lettere for lærere at styre deres undervisning efter læringsmål. (Master for forenkling af Fælles Mål)

8 Faser Færdigheds- og vidensområde Kompetence mål Kompetence- eller stofområde Fag 11f/v123 223344

9

10

11 Faserne følger ikke klassetrin og rækkefølgen er (kun) en anbefaling Målene ”bygger ovenpå” Færdighedsmålene er i fokus

12 Problembehandling Modellering Ræsonnement & tankegang Repræsentation & symbolbehandling Kommunikation Hjælpemiddel Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed

13 Problembehandling Modellering Ræsonnement & tankegang Repræsentation & symbolbehandling Kommunikation Hjælpemiddel Tal og algebra Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data. Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. Geometri og måling Statistik og sandsynlighed

14

15  Diagnosticere elevers læringsudbytte – hvad kan eleven?  Nedbryde Fælles Mål til mål for undervisningsforløb - hvilke konkrete mål skal nås hvornår?  Opstille tegn for målopnåelse– hvilke indikatorer gør det synligt, at eleven har nået et mål?  Undervisning rettet mod eksplicitte læringsmål og indikatorer, som er synlige for eleverne.  Evaluere om mål nås og give feedback - formativ evaluering  Tilrettelægge videre forløb på grundlag af den information formativ evaluering giver – planlægge den videre undervisning på baggrund af evaluering.

16

17 To eller tre små historier om læringsmålstyret, kompetenceorienteret matematikundervisning

18 Tid? Formulering af læringsmål og tegn på læring? Læringsmål og matematiske kompetencer? Synliggøre læringsmål? Synliggøre undervisning for eleverne og synliggøre læring for læreren? Give retning for både elever og lærere i undervisningen? Give mulighed for at arbejde målrettet? Formulering af læringsmål og tegn på læring?


Download ppt "Frederikshavn, 24.-25. september, 2015.  Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning  FFM og matematiske kompetencer  FFM, læringsmålsstyring og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google