Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL MELLEMTRINNET 4. KLASSE, 5. KLASSE OG 6. KLASSE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL MELLEMTRINNET 4. KLASSE, 5. KLASSE OG 6. KLASSE."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL MELLEMTRINNET 4. KLASSE, 5. KLASSE OG 6. KLASSE

2 MELLEMTRINNET At gå i skole på mellemtrinnet er en forandring i forhold til den dagligdag og de rutiner I og jeres barn har kendt til i indskolingen Jeres barn vil opleve udskiftning af næsten alle lærere og nye fag. (Svømning, håndværk og design, tysk og madkundskab) Skolens døre åbnes kl. 7.50, hvor der vil være gangvagter tilstede. Man opholder sig i egen klasse eller udenfor til klokken ringer.

3 MELLEMTRINNET I pauserne er alle eleverne ude ved boldbanerne og skoven. Lufteture mellem dobbelt lektioner er ikke en rutine på mellemtrinnet, dette bruges efter behov. Ved sygdom skal der skrives en besked på intra i beskedsystemet. Vi vil gerne have en sygemelding fra morgenstunden.

4 MELLEMTRINNET Eleverne er en del af skolens elevråd og vælger derfor 2 repræsentanter efter sommerferien. Jeres barn må gerne have mobiltelefon med i skole. Mobilen skal som udgangspunkt være slukket i timerne, medmindre andet aftales med en lærer. Der må ikke tages billeder, lyd eller optages video med telefonerne, medmindre dette indgår i undervisningen. De må heller ikke ringe eller skrive til andre i skoletiden. Der er opstillet en koldvandsautomat til opfyldning af drikkedunke. De skal være fyldte hjemmefra.

5 MELLEMTRINNET Det er vigtigt, at I som forældre forbereder jeres barn på, at de selv skal lave legeaftaler efter skoletid. Jeres barn forventes generelt at klare flere ting selv. Lyt til jeres barn og hjælp til i denne overgangsperiode. Lektiecaféen er en hjælp til lektier, der kan forventes lektier derhjemme.

6 I KAN SOM FORÆLDRE GIVE JERES BARN EN GOD SKOLEGANG VED AT: I respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere, og I husker som forældre, at lærernes udgangspunkt altid er, hvad vi tror tjener jeres barn bedst. I sørger for, at jeres barn møder undervisningsparat. Det vil sige: Jeres barn er udhvilet, mæt, kommer til tiden, er velforberedt og medbringer madpakke samt relevante bøger, redskaber og materialer. I husker jeres barn på at tjekke tasken jævnligt, så penalhus, idræts og svømmetøj, lektiebog, lineal, lommeregner osv. er i orden.

7 I KAN SOM FORÆLDRE GIVE JERES BARN EN GOD SKOLEGANG VED AT: I lærer jeres barn regler for almindelig god omgangstone og opførsel, samt at have respekt for andre og for forskelligheder. I omtaler andre elever/ forældre /lærere / skolen loyalt i jeres barns nærvær. I bidrager positivt til klassens trivsel ved at deltage i arrangementer, der vedrører klassen eller skolen som helhed. I bakker op om de fælles regler for skolen/klassen, og at klassens sociale liv er et fælles ansvar. I kontakter skolen, hvis der indtræffer begivenheder, der kan have betydning for jeres barns trivsel, såsom skilsmisse, dødsfald etc.

8 VI KAN SOM SKOLE GIVE JERES BARN EN GOD SKOLEGANG VED AT: Jeres barn møder beslutsomme lærere med overblik, som er engagerede, tålmodige og vægter et positivt og konstruktivt forældresamarbejde omkring den enkelte elev. Vi sørger for bred pædagogisk viden, anerkendende tilgang til eleverne og faglige udfordringer i undervisningen. Vi arbejder med det sociale klima i klasserne og elevernes individuelle sociale kompetencer, da trivsel er en forudsætning for at kunne indlære. Hver måned kan I forvente at høre nyt fra klassens team med fagligt og socialt indhold.

9 VI KAN SOM SKOLE GIVE JERES BARN EN GOD SKOLEGANG VED AT: Adfærd, Kontakt og Trivsel. Mellemtrinnets lærere kan søge råd, vejledning og anden assistance hos skolens AKT. Teamets primære opgave er at konfliktløse og støtte elever, der har vanskeligheder. AKT-teamet yder supervision til lærere, foretager klasseobservationer, gennemfører samtaler med elever og undervisningsforløb i klasserne.


Download ppt "VELKOMMEN TIL MELLEMTRINNET 4. KLASSE, 5. KLASSE OG 6. KLASSE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google