Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer"— Præsentationens transcript:

1 Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer
Jordens opbygning og Pladetektonikken Udarbejdet af Otto

2 Kontinenternes kystlinjer
Observationer Hvad kan vi observere på det fysiske verdenskort? Bjergkæderne Vulkanske øbuer Kontinenternes kystlinjer Oceanernes højderygge Udarbejdet af Otto Dybdegrave

3 Observationer Alfred Wegener (1915) fremsætterteori om kontinentaldrift – kystlinjerne, fosiler, skurestriber mv. Men kan ikke forklare kræfterne bag 1950 ‘erne – nye observationer af oceanbunden Ikke en flad slette af sendimenter, men med højderygge og dybdegrave Oceanbundens alder : yngst langs højderyggen, ældst langs kontinenterne (max mio år) Men kontinenterne består af 2-3 mia år gamle bjergarter -> Nye spørgsmål ? Hvorfor er oceanerne langt yngre end kontinenterne ? Hvilke sammenhæng er der mellem observationerne af : hæjderygge, dybdegrave , vulkanske øbuer, bjergkæder, og kontinenternes kystlinjer ? Udarbejdet af Otto

4 Pladetektonikken Aktualitetsprincippet:
Wegeners ideer om kontinentaldrift genoptages I 1960’erne fremstår teorien om pladetektonik som den samlende teori der forklarer de nye observationer Pladetektonikken kan endvidere forklare under hvilke geologiske processer de forskellige bjergarter dannes Aktualitetsprincippet: Siden 1860’erne det grundlæggende princip i geologien: De geologiske kræfter der virker i dag ( vind, nedbør, jordskælv, vulkanisme ) er de samme kræfter som altid har virket – men over ufattelige lange tidsrum -> Ved hjælp af disse langsomt virkende kræfter er de geologiske fænomener dannet. Udarbejdet af Otto

5 Jordens opbygning Mod jordens kerne stiger:
Lithosfære (SiO2) Mod jordens kerne stiger: Astenosfære Tryk: fra 1 atmosfære til > 4 mio atmosfæres tryk Mesosfære Massefylden stiger fra ca 2.5 g til 12.5 g /cm3 Ydre kerne (Fe, Ni) Temperatur i kernen C° Indre kerne (Fe) Det er varmen fra jordens kerne som driver de indre geologiske processer : Vulkanisme , pladebevægelser og jordskælv Udarbejdet af Otto

6 Jordens skorpe Kontinentalskorpe (30-70 km) Oceanbundsskorpe (5-10km)
Lithosfæren km granitter Materialer: Basalt Silicium silikater Bemærk : det er lithosfære pladerne som bevæger sig Udarbejdet af Otto

7 Astenosfæren I astenosfæren er bjergarterne delvist op smeltede
Nogle steder stiger varmestrømme op -> hvorved lithosfærenpladen kan brydes op og trækkes fra hinanden -> nyt ocean dannes Andre steder mødes varme-strømme under lithosfæren -> kollision af plader -> subduktion mv Oceanbund (!) og kontinentalskorpe Lithosfæren Astenosfæren Konvektionscelle Udarbejdet af Otto

8 Lithosfære pladerne Konstruktiv pladerand eller spredningszone
Destruktiv pladerand med subduktionszoner Bevarende pladerand Kortet viser de plader som lithosfæren er opdelt i Samt tre typer af pladegrænser / - rande : Konstruktive , destruktive og bevarende pladerand tallene angiver bevægelseshastighed i cm pr år. Udarbejdet af Otto

9 Pladegrænser Identificer de enkelte lag i tegningerne!
Astenosfære, Lithosfære , oceanbund Konstruktiv pladerand 3 typer af destruktive pladerande: Oceanbund under oceanbund Oceanbund under kontinent Kontinent mod kontinent Bevarende pladerand Hvilke geologiske fænomener optræder i forbindelse med de enkelte typer af pladerande? Udarbejdet af Otto

10 Destruktive pladerande
Ja det bliver en gentagelse – men tegningerne her er bare lidt bedre end dem der er vist i geografibogen. Hvad tror du en ’trench’ betyder..? Ok – forklar lige igen hvad der sker på de tre figurer! Giv konkrete eksempler på hvor vi i dag kan iagttage de tre processer som vist på figurene! Udarbejdet af Otto

11 Udvikling af konstruktiv pladerand
Magma strømmer op fra astenosfæren - kontinentalskorpen hæves og begynder at sprække op Konvektionsstørmme i astenosfæren begynder nu at trække kontinentet fra hinanden -> der skabes en gravsænkning Se f.eks Rift Valley i Kenya / Østafrika Fuldt udviklet ocean med oceanhøjderyg / konstruktiv pladerand / spredningszone Se f.eks Atlanterhavet Vand strømmer ind i gravsænkningen Og et hav er under dannelse – se f.eks Det Røde Hav Udarbejdet af Otto

12 Opsummering Linje signaturen viser
Konstruktive - og destruktive Pladegrænser og pladernes bevægelsesretning Forkastninger (begyndende opsplitning af kontinent) Opsummering Fladesignaturen på kortet viser Kontinenternes geologiske alder: Gamle kontinenter (grundfjeldsskjolde og sedimentdækket grundfjæld, Prækambrinsk = ældre end 500 mio år) Modne kontinenter (kaledoniske og hercyniske foldninger)og Unge bjergkæder (Alpine foldning) Dybdegrave langs de destruktive pladerande Udarbejdet af Otto

13 Opsummering Hvilke bjerge er højest ? De gamle eller de unge ? Begrund svaret..! Hvilke steder er de mest geologisk aktive steder..? Og hvordan kan man egentlig observere det ? Svar: de unge bjerge er højest de destruktive pladegrænser er mest geologisk aktive Det kan ses på hastigheden af pladebevægelserne Og udbredelse af jordskælv og vulkanisme Udarbejdet af Otto

14 Hotspots Fra astenosfæren strømmer magma op i et afgrænset område -> Der dannes en vulkan – f.eks Hawaii Med tiden driver vulkanen væk fra Hotspot’et pga lithosfærepladens bevægelse Vulkanerne er nu ikke længere aktive – og med tidens tand nedbrydes de af vind og vejr. F.eks Kejser Øerne nordvest for Hawaii. Udarbejdet af Otto

15 Jordskælv Kortet viser udbredelsen af jordskælv og vulkanisme
Ja - hvad er så forklaringen på udbredelsen af jordskælv og vulkanisme? Udarbejdet af Otto

16 Fysisk verdenskort Bedste fysiske kort på www
Det er selvfølgelig vigtigt at du kan udpege oceaner, bjergkæder, vulkanske ø-buer mv. som er relevante i f.h.t. pladetektonikken ! Kig nu på et fysisk verdenskort – og prøv at se hvilke geologiske /fysiske fænomener som optræder langs de forskellige pladegrænser. Brug hellere et vægkortet eller et Atlas. Udarbejdet af Otto

17 Webgeologi Se webanimation af pladeteknologien på Udarbejdet af Otto


Download ppt "Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google