Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kampagne 3 Tiltrække og anerkende frivillige Navn Navnesen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kampagne 3 Tiltrække og anerkende frivillige Navn Navnesen."— Præsentationens transcript:

1 Kampagne 3 Tiltrække og anerkende frivillige Navn Navnesen

2 Formål Navn Navnesen Formålet med kampagne 3 er at understøtte foreningernes arbejde med at tiltrække og anerkende frivillige gennem forenings- og aktivitetsudvikling Kampagnen skal fokusere på vores kontakt til og dialog med lokalforeningerne med henblik på at skabe udvikling lokalt. Kampagnen skal bruges som et redskab til i højere grad at rette DGI Østjyllands ressourcer og aktiviteter mod foreningsudvikling. Kampagnen skal synliggøre og profilere DGI Østjyllands styrker og kerneydelser i forhold til frivillighed og foreningsliv. Internt formål

3 Navn Navnesen Formålet er at understøtte foreningernes arbejde med at tiltrække og anerkende frivillige og sætte fokus på værdien af foreningen, som ramme for Østjydernes idrætsdeltagelse Det vi kommunikerer til omverdenen Formål

4 Navn Navnesen  1. fase fra dd. - 30. november - politisk proces og design af kampagnen. 30. november præsentation på ledelsesforum af oplæg til kampagnen  2. fase fra 1. december – 1. maj 2014– intern mobilisering og kompetenceudvikling af frivillige og medarbejdere, aftaler med foreningerne og evt. opstart af aktiviteter  3. fase 1. maj 2014 – 31 december 2014 - afholdelse af kampagnen  4. fase 2015 - forankring af indsatsen og fortsat arbejde med formålet Faseren i kampagnen

5 Navn Navnesen Kick Off for frivillige og medarbejdere i DGI Ø Skabe overblik og kendskab til DGI Ø produkter for frivillige, undervisere og medarbejdere. Fokus på foreningskontakt – hvordan skaber vi kontakten? Særlig fokus på ”styrk foreningen” kurser – herunder uddannelse og opbygning af task force Min. 20 foreninger deltager i længerevarende foreningsudviklingsforløb Kommunikation omkring foreningsguiden Kommunikationsstrategi og de gode historier Konference om foreningsliv og frivillighed Elementer i kampagnen

6 Navn Navnesen

7 Fredag d. 25. april kl. 16-22 Kick Off for frivillige og medarbejdere i DGI Ø Forkælelse og Anderkendelse Fagligt teoretisk indlæg Overblik over K3

8 Navn Navnesen Kommunikation Synlighed af produkter Gode historierForeningsguiden

9 Navn Navnesen Task force Frivillige/ undervisere Underviser kurser Afgrænsede opgaver Uddannes til at varetage udvalgte kurser Procesmagere/ Foreningsudviklere Afgrænsede foreningsudviklingsopgaver Skabe netværk og erfaringsudveksling i gruppen Aktivitetsgrupper/ politikere Ambassadører Salg Klædes på via ledelsesforum og kick off Konsulenter Tovholdere Kontaktperson Procesmager Tilrettelægger forløb og følger foreningen hele vejen gennem forløbet Skal kunne det indledende visions og målsætningsarbejde Kobler relevante undervisere og procesmagere på forløbene Uddannes via individuelle indsatser og sidemandsoplæring

10 Navn Navnesen Forskellige veje til et længerevarende forløb og forskellige veje gennem forløbet Dog fælles kendetegn: Udvikling over tid min. 4 måneder Arbejdet med min. 4 af 7 temaer (udgangspunkt i foreningstesten) 1.Ledelse 2.Frivillige 3.Medlemmer 4.Aktiviteter 5.Faciliteter 6.Kommunikation 7.Lokalsamfund Udarbejdelse af katalog med eksempler på gode historier DGI Østjyllands ”Køkkenkatalog” over mulige veje til foreningsudvikling Længerevarende udviklingsforløb

11 Navn Navnesen Forskel på ”kende til” og ”kunne” Værktøj Styrk foreningen Foreningstest Forenings- undersøgelse Procesorienteret mødeledelse ?? Procesguide til foreningsudvikling

12 Navn Navnesen Lørdag d. 29. november 2014 Målgruppe: Foreningsledere, DM foreningerne, årets foreninger, kommunale embedsmænd, medarbejdere og frivillige i DGI Østjylland Teoretisk fagligt indhold Frivillighed og foreningsliv Konference

13 Navn Navnesen Min. x (75) deltagere til Kick Off arrangement X (20) frivillige undervisere i task force X (20) længerevarende foreningsudviklingsforløb med fokus på rekruttering og anerkendelse af frivillige Klar formuleret strategi og handlingsplan for foreningskontakt for alle aktivitetsgrupper Dialog med x antal foreninger om frivillighed, rekruttering og anerkendelse X antal pressehits med fortælleringer om frivillighed Foreningsguiden præsenteret skrifteligt for alle foreninger og mundtligt for x antal foreninger X antal deltagere til foreningskonferencen Succeskriterier


Download ppt "Kampagne 3 Tiltrække og anerkende frivillige Navn Navnesen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google