Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Muligheder og perspektiver1 Indledning. Muligheder og perspektiver2 Processen – formål # 1 Den forestående 2-årige proces har som mål: 1. At brancheskolerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Muligheder og perspektiver1 Indledning. Muligheder og perspektiver2 Processen – formål # 1 Den forestående 2-årige proces har som mål: 1. At brancheskolerne."— Præsentationens transcript:

1 Muligheder og perspektiver1 Indledning

2 Muligheder og perspektiver2 Processen – formål # 1 Den forestående 2-årige proces har som mål: 1. At brancheskolerne skal have en ny styrelsesordning med større frihedsgrader og mere ansvar for udvikling af uddannelserne, fastholdelse af elever og økonomistyring end tilfældet er i dag

3 Muligheder og perspektiver3 Processen – formål # 2 2. At erhvervslivet skal have større indflydelse på uddannelserne og på skolernes drift og udvikling

4 Muligheder og perspektiver4 Processen – formål # 3 3. At forandringerne skal ske i en proces præget af involvering, gennemsigtighed og et højt informationsniveau

5 Muligheder og perspektiver5 Processen – formål # 4 4. At processen hovedsageligt omhandler Brancheskolernes styrelsesordning og derfor ikke i væsentligt omfang inkluderer eventuelle ønsker om ændringer i uddannelserne.

6 Muligheder og perspektiver6 Processen – temaer Styringssystemer JuraFrihed Modeller Mulighed Aktører Begrænsning Økonomi & administration Organisering & ledelse Kvalitet & udbud Fundament Kultur & historikFaktuelle informationer 1) 2) 3)4) 5)

7 Muligheder og perspektiver7 Processen – faseopdeling  Planlægningsfasen  Afklarings- og idéfasen  Bearbejdnings- og forslagsfasen  Handlingsplan og udmøntningsfasen  Afprøvnings og overgangsfasen  Implementeringsfasen  Evalueringsfasen

8 Muligheder og perspektiver8 Processen – aktiviteter # 1 KONFERENCE 1: 31.marts – 1.april 2007, Svendborg MULIGHEDER OG PERSPEKTIVER Denne konferences primære mål er, at deltagerne skal udvikle og kende til hinandens forestillinger om øget frihed og mere ansvar til brancheskolerne. Vi vil arbejde med at få et fælles billede af de muligheder, der er for styring af erhvervsuddannelserne gennem ændringer i styrelsesformen og principper for tildeling af økonomiske ressourcer forskellige modeller for tilsyn/bevilling og krav til skolerne, forestillinger om involvering af erhvervslivet og det omgivende samfund ændringer i organiseringen af skolernes ledelse og SIIPs tilsyn Vi folder forskellige muligheder og scenarier ud, ser nærmere på aktørerne og deres roller i forskellige styrelsesmodeller, drøfter perspektiverne for erhvervsuddannelserne og skolernes behov for frihed overfor SIIPs behov som myndighed for gennemsigtighed og tilsyn.

9 Muligheder og perspektiver9 Processen – aktiviteter # 2 KONFERENCE 2: 29.-31. maj 2007, Grønland FORSLAG OG KONSEKVENS Den anden konferences primære mål er at fokusere på, hvilke konsekvenser har mere konkrete forslag og ønsker for skolernes drift og udvikling, når de skal omsættes til dagligdag både på skolerne og i SIIP Vi vil især arbejde med hvilke krav, der stilles til den økonomiske, ledelsesmæssige og administrative praksis, Vi fokuserer på behovet for forandringsprocesser både i skolernes og SIIPs praksis. Konferencen slutter forhåbentlig med en skitse til en ny styrelsesordning, samt en involveringsplan for skolerne i forberedelsen til afprøvningsåret 2008.

10 Muligheder og perspektiver10 Processen – aktiviteter # 3 KONFERENCE 3: 11.-13.september 2007, Grønland HANDLING OG PLAN Den tredje konferences afsæt er de gennemarbejdede forslag fra SIIP m.fl.. Her drøftes mere detaljerede konsekvenser af et forslag om selveje og ny styrelsesordning, for skolernes ledelse og økonomi, for udbud og samarbejde, for elever og interessenter og for SIIPs varetagelse af tilsyn og ansvar for de politiske måls opfyldelse. Konferencen sætter fokus på hvem, der skal gøre hvad, for at målene nås bedst muligt for de involverede parter hvordan kan en plan for afprøvnings- og udmøntningsåret udarbejdes, så resultatet bliver så realistisk og samtidigt åbent som muligt hvordan gennemføres en intern ”forandringskampagne”, der ruster deltagerne til forandringerne og afprøvningsåret

11 Muligheder og perspektiver11 Processen – dialogforum  Weblogen er et dialogværktøj der skal bruges i den igangsatte proces, hvis formål er at etablere en ny og moderniseret styrelsesordning for de grønlandske brancheskoler.  Blogen vil desuden være det sted hvor skolerne, SIIP og øvrige interessenter kan finde relevante informationer om såvel processens forløb og resultater som udgivelser, rapporter, love, cirkulærer, eksempler m.m.  www.wm-online.dk www.wm-online.dk

12 Muligheder og perspektiver12 Konferenceprocessen KONSULENT TILGANG:  Vi kan facilitere og støtte jeres proces  Vi ved IKKE hvad der er bedst for jer  Vi ved en masse om styring i forskellige modeller  Vi har erfaring med selvstyrets forskellige muligheder og begrænsninger Konsekvensen for konferenceprocessen: Vi rammesætter jeres samtaler med hinanden – I vurderer relevans Vi stiller spørgsmål til jeres ”multivers” - I følger svarene med nysgerrighed Vi samler op og konkluderer - I vurderer betydning og konsekvens Vi stiller krav om et produkt som en del af processen - I leverer dokumentationen

13 Muligheder og perspektiver13 Konferenceprocessen Samtaledomænerne Produktionsdomæne Personligt domæne Refleksionens domæne Produktionen Handling Regler Love Nysgerrighed Neutralitet Tanke Multivers Værdier Etik ”Synsninger” Kultur Mening


Download ppt "Muligheder og perspektiver1 Indledning. Muligheder og perspektiver2 Processen – formål # 1 Den forestående 2-årige proces har som mål: 1. At brancheskolerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google