Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Konkrete feedback redskaber  Refleksionscirklen  Sandwichmodellen  Dialogisk feedback 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Refleksionscirkel 1. Konkret erfaring: Hvordan oplevede du situationen? 2. Aktiv refleksion: Hvad gjorde du - og hvordan kan det være? 3. Analyse: Hvilke konsekvenser fik dine handlinger – og hvordan kan det være? 4. Konklusion: Hvad kunne du ellers have gjort? 5. Ny forståelse: Hvis det sker igen – hvad vil du så gøre? 3

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Sandwichmodellen Positivt: 1.Jeg så, jeg hørte, jeg oplevede... og 2.Forslag til ændring / anbefaling Positivt 3.Generelt var det.... (ros, ris, ros…) 4

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 1.Ros, 2.Tilføj små opgaver/ændringer 3.Ros, 4.Tilføj kødet og kritikken, 5.Ros, 6.Tilføj små opgaver/ændringer 7.Afslut med ros. Husk altid ”fordi” 5

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 3 specifikke positive ting Du fik rigtig fint informeret Hr. Jensen om, hvad din rolle var Jeg så, at du var rigtig god til at holde ”hænderne på ryggen” og selv lade hr. Jensen gøre så meget som muligt Jeg oplevede at du fik skabt en tryghed, så Hr. Jensen turde selv OG 1 – 2 anbefalinger / gode råd / opmærksomhedspunkter Næste gang kan du overveje om hr. Jensen også kan børste tænderne selv Generelt Overordnet set synes jeg at din måde at håndtere Hr. Jensen på var meget anerkendende og aktiverende 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dialogisk feedback – en feedbackmetode 1. Iagttagelse 2.Oplevelse 3.Fortolkning 4.Vurdering 5.Dialog Kilde: Helle Alrø og Marianne Kristiansen. 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Iagttagelse: ”Jeg så…”, ”jeg hørte…” Her er tale om neutrale observationer Ex: Da du satte Hr. Jensen på sengekanten, bad du ham om ”selv at smide stængerne op i sengen”… Oplevelse ”Jeg følte…”, ”jeg oplevede…” …oplevede jeg, at han blev rigtig vred Fortolkning ”Du er…” eller ”Det var på grund af…” Her er tale om domme, der kan virke stemplende, især hvis de ikke ledsages af 1 og 2. Jeg fik den tanke, at det kan være, du var usikker på, hvordan du skulle få sagt til ham, at han selv skulle være aktiv. 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vurdering: ”Jeg synes du skulle…” Her er tale om råd, der kan virke bedrevidende, hvis de ikke udspringer af en samtale, hvor den anden selv beder om forslag. Jeg synes at du skal sige tingene til ham på en måde, der bedre matcher hans sprog – han er jo tidligere direktør Dialog Lad os tage en snak om, hvad man kan sige til Hr. Jensen for at få ham aktiveret bedst mulig i en forflytningssituation”.  Det er en god idé selv at blive klar over, hvilken form for feedback du især er tilbøjelig til at bruge.  Det kan næppe anbefales at bruge domme og gode råd uden at inddrage iagttagelser og oplevelser. 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Når du giver feedback Start med det positive Vær specifik/konkret Vær personlig Efterlad den anden med et valg. –OBS: du gør det for den anden! 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvordan er dit/din elevs kropssprog, når du giver feedback? 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvordan modtager man så feedback?? Hvor mange ben har denne elefant?Hvor mange personer er der? http://www.omaroo.dk/optic/optic_c.html 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Når du modtager feedback Lyt Check din forståelse af hvad der bliver sagt Bed om den feedback du ønsker, men ikke får Beslut dig selv, hvad du vil gøre med den feedback du får. –OBS: husk det er en hjælp! 13

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 3 måder at modtage feedback. Forsvare Forklare Fordybe 14

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 3 måder at modtage feedback Forsvare: det passer altså ikke – i øvrigt gør du selv..... Forklare: det var fordi bussen var forsinket og så troede jeg, og da der så skete...bla.bla.bla... Fordybe: Det tænker jeg lige over.... Gad vide hvorfor jeg får denne feedback – har jeg hørt det før? Hvad kan jeg bruge feedbacken til? 15

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Konstruktiv feedback Skal bruges med omtanke til udvikling Gives gerne for modtagerens skyld ”Joharis vindue”: stedet for feedback er ”den blinde plet” vi har på os selv, men som er kendt af andre Gå efter bolden – aldrig manden/kvinden Læring kræver tryghed Feedback modtages bedst hvis man føler sig anerkendt og accepteret 16

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Joharis Vindue Det åbne vindueDet blinde vindue (Feedback) Det skjulte vindue Kendt af dig Ukendt af dig Ukendt af andre Kendt af andre 17

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Konstruktiv feed back -summe grupper –”Hvornår har I oplevet, at feedback fungerede rigtig godt?” – ”Hvad var det helt konkret, der virkede rigtig godt?” – ”Hvad skal der til, for at feedback bliver god?” 18

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Centrale kommunikationsprincipper 1.Der er kommunikation i alt - Du kan ikke ikke- kommunikere 2.Jeg siger det, du hører 3.Det vi giver liv vokser – (Mangeltænkning og ressourcetænkning) – Hvad fokuserer vi på? 19

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Der er kommunikation i alt - Du kan ikke ikke-kommunikere Det du siger –Ord – skrift og tale –Kropssprog - attitude –Tonefald –Påklædning Det du gør –De rammer du sætter –De relationer du vælger –Osv. osv. osv Det du ikke siger Det du ikke gør 20

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Der er kommunikation i alt - Du kan ikke ikke-kommunikere 1.Find eksempler på kommunikation på arbejdspladsen som ikke er verbal (det du siger). 2.Drøft hvad den non-verbale kommunikation betyder til fx en samtale om en borgers morgenpleje… Sum med din sidemand 21

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Jeg siger det du hører Du ved ikke ”hvad du har sagt” før du har fundet ud af ”hvad modtageren har hørt” 22

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det vi giver liv vokser!. 23

24 Hvorfor gik det galt? Hvorfor fungerer det ikke? Hvad er forhindringerne? Problemfokus/ Hvad ønsker du /jeg/vi? Hvordan kan vi udvikle mere af dette? Hvad gjorde du, der fik det til at gå godt? Anerkendelse/ ”Find fem fejl” Det dur ikke, fordi… Det skulle du aldrig have gjort. Problemet med det her er… Ressource tænkning Dette fungerer super godt. Flot du er dygtig. Det er bare godt, gør det noget mere. Traditionel problemløsning Anerkendende udforskning Ros Kritik Mangel tænkning Engageret lærings kultur Fire måder at kommunikere på Udforskning Konstatering/Vurdering 24

25 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ DEN VANSKELIGE SAMTALE - HVORDAN SKAL JEG FÅ DET SAGT?

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Jeg fik ikke sagt det fordi… ”Jeg vil jo nødig såre” ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det sagt på en ordentlig måde” ”Det kan jo være, det går over” ”Det nytter alligevel ikke” ”Jeg har ikke lyst til at være bussemand” 26

27 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvad kunne du selv tænke dig, hvis nogen så dig som” vanskelig”? Hvad skulle din kollega konkret gøre og sige? Hvad skulle din leder konkret gøre og sige? 27

28 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Baggrund for den vanskelige samtale: Elevens adfærd og/eller indsats ikke er acceptabel. Adfærd kan være mange ting: Handlinger, sprog, påklædning, personlig hygiejne… Målet er, at der sker en faktisk ændring af elevens adfærd. 28

29 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Du er ikke terapeut! Den vanskelige samtale må ikke forveksles med de samtaler, som kræver særlige professionelle forudsætninger. Hvordan håndterer man en samtale med en elev, der åbner op for traumer/ psykologiske problemer? 29

30 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Selve samtalen består af: 1.Præcisering af, hvad der skal ændres 2.Dialogen om, hvordan ændringen skal ske 3.Aftalen mellem parterne 30

31 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forberedelse før samtalen Hvad er dit mål med samtalen? Hvad skal du have sagt? Hvad er baggrunden? Hvad vil du gerne undgå i samtalen? Bed om hjælp/sparring Sørg for de fysiske rammer – rette tid, rette sted 31

32 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Afholdelse af samtalen Vis, at du lytter- brug kropssproget Vær bevidst om magtforholdet! Spørg, hvis du er i tvivl Sig dine iagttagelser Sig dine oplevelser/følelser Sig præcis, hvad du ønsker, at den anden ændrer i sin adfærd Prøv at forstå den andens syn på sagen Gå op i helikopteren Lav en afsluttende aftale 32

33 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på, hvordan man kan sige det: ”Det, jeg gerne vil tale med dig om, er...” ”Jeg har ønsket at få denne snak med dig, fordi jeg mener, at der skal ske en ændring af …” ”Målet med samtalen er derfor, at vi får en aftale om, hvordan det skal ske i praksis” ”Jeg vil gerne have dig til at tage del i, hvordan tingene kan blive ændret – Hvordan mener du, det kan gøres?” 33

34 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på, hvad man bør undgå at sige/at spørge om Indlede med at spørge: ”Hvordan syntes du selv, at det går? ”Du kan måske selv gætte, hvad jeg vil tale med dig om ”Du kan ikke tillade dig …” ”Det er ikke til at holde ud, når du …” ”Du tager overhovedet ikke hensyn til …” ”Det er ikke bare mig, der mener, at det er irriterende, når du ikke gør …” 34

35 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Har eleven forstået budskabet? Det er en god idé at engagere eleven når samtalen skal resumeres. Spørg f.eks.: ”Hvad er konklusionen?” ”jeg vil gerne sikre mig, at vi er enige, og at vi ikke har misforstået hinanden. Vil du med dine egne ord sige, hvad vi to er blevet enige om?” 35

36 36

37 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Rollespil 3-4 personer Både vejleder og elev tænker over deres rolle og hvordan de vil gribe den an i ca. 5 minutter inden I spiller spillene. Observatør lægger mærke til: Hvad virkede godt? Hvordan? Hvad skal der være mere af? Hvad skal der være mindre af? Start og slut af med positivt Tal ikke om hvad du selv ville have gjort! Husk – det er sårbart at få feedback. Vær positive! Handout: ”Praksisnær vejledningsøvelser inkl. Cases” 37

38 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Se evt. mere på link: Kilde: Den vanskelige samtale Branche Arbejdsmiljø Rådet http://www.praktikvejledning.dk/lydskoven/# 38


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google