Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rationel farmakoterapi Speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rationel farmakoterapi Speciallægeuddannelsen i almen medicin."— Præsentationens transcript:

1 Rationel farmakoterapi Speciallægeuddannelsen i almen medicin

2 Program Præsentation Opgaver Aftale og ydelser Eksempler på samarbejdsformer Værktøjer

3 Præsentation Palle Mark Christensen praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark Speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, ph.d.

4 Opgave 1 Når I tænker på: Rationel farmakoterapi Hvad er så de 3 største problemer? (to og to)

5 Opgave 2 Når I tænker på rationel farmakoterapi Hvad kunne så e.v.t. være med til at løse de 3 største problemer? (to og to)

6 Medicinafstemning og medicingennemgang Medicinafstemning: F.eks. en sammenligning mellem plejecentrets og den praktiserende læges medicinliste. Medicinafstemning indeholder ikke en lægelig stillingtagen til behandlingen, men helt enkelt at de aktuelle lister sammenlignes og afstemmes. Medicingennemgang: En struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling ved at tage stilling til hvert enkelt lægemiddel. Kilde: Sundhedsstyrelsen (let bearbejdet)

7 Systematik i medicingennemgang – aftale indgået i Samarbejdsudvalget Medicingennemgang som forberedelse til brug af FMK I 2012 arbejder alle praksis i regionen med systematik i gennemgang af ældres samlede medicinering Målgruppe – ældre polyfarmacipatienter, specielt: - Patienter hvor kommunen er involveret i medicineringen - Patienter med behov for opfølgning efter indlæggelse - Kronisk syge med behov for statuskontrol Arbejdet gennemføres inden for overenskomsten: - Opsøgende hjemmebesøg (0121) - Statuskontrol af kronikere (0120) - §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivelse (4176 – i hjemmet; 4676 – i praksis)

8 Initiativer der understøtter aftalen om systematik i medicingennemgang Samarbejde mellem Praksisudvalget og regionen Formål: Understøtte almen praksis i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering – og som forberedelse til FMK Planlagte initiativer: - nyhedsbreve, statistikker og tilbud om patientlister - kurser for klinikpersonale (efterår 2012) - kurser for hele praksis (efterår 2012)

9 Ydelser der kan anvendes til medicingennemgang Opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre (normalt over 75 år) (0121) Et af formålene med ydelsen er at vurdere og evt. revidere patientens medicinforbrug. Honorar: 720 kr. + kørsel Aftalt specifik forebyggelsesindsats (0120) Årsstatus og undersøgelse indeholder vurdering af medicinordinationerne. Honorar: 342 kr. §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivelse (4176/4676) I ydelsen indgår en vurdering af patientens samlede medicinering. Honorar: I hjemmet (4176): 720 kr. Honorar: I konsultationen (4676): 342 kr. (max. 50 %)

10 §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivelse Formål: At sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og hjemmeplejen Særlige tilfælde: Uden foregående indlæggelse Udgangspunkt: Foregår i hjemmet, i visse tilfælde i lægens konsultation Medicingennemgang en del af ydelsen

11 Eksempler på samarbejde Fast afsætte 1 time hver uge til opfølgning og koordination efter udskrivelse (§2-aftale) Aftale med kommunen at der fremsendes patientlister efter bestemt systematik Fast tid til besøg i praksis fra hjemmesygeplejerske/plejecenteransat Lægen besøger fast plejecenter en gang om ugen Skrevne instrukser ved receptfornyelse Udskrive recept der gælder til næste kontrol Ved udskrivelse sammenligner sekretær medicinen i epikrisen med lægehusets journal

12 Case

13 Redskaber til medicingennemgang www.basislisten.dk www.irf.dk www.dak-e.dk www.visinfosyd.dk

14 Medicingennemgang/afstemning Lægerne Lærkevej 1.Print lægehusets medicinliste ud. 2.Få fat i den medicinliste, som patienten faktisk får doseret sin medicin efter 3.Udfyld ”registreringsskema”. 4.Brug listerfra IRF: ”Farveladelisten” + ”Økonomilisten” 5.Når du er færdig med at se på de to medicinlister, skriver du din samlede kliniske vurdering 6.Opfølgning i samarbejde med kommunen

15 Opgave 3 Nævn 1 ting du tager med fra denne lille session (to og to) Tilskudssystem???


Download ppt "Rationel farmakoterapi Speciallægeuddannelsen i almen medicin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google