Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trongårdsskolens kor v. Mette Hauberg & Lajla Hornshøj Velkommen og præsentation v. Stine Arnfred Ét stort skoledistrikt - spørgsmål Forskudt klassedannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trongårdsskolens kor v. Mette Hauberg & Lajla Hornshøj Velkommen og præsentation v. Stine Arnfred Ét stort skoledistrikt - spørgsmål Forskudt klassedannelse."— Præsentationens transcript:

1 Trongårdsskolens kor v. Mette Hauberg & Lajla Hornshøj Velkommen og præsentation v. Stine Arnfred Ét stort skoledistrikt - spørgsmål Forskudt klassedannelse v. Anne Bay Nilsson At være Majbarn v. Katrine Poulsen At gå i SFO v. Michael Søgaard Kort video om os Indskolingstorv og lokaler - fremvisning Trongårdsskolens kor v. Mette Hauberg & Lajla Hornshøj Velkommen og præsentation v. Stine Arnfred Ét stort skoledistrikt - spørgsmål Forskudt klassedannelse v. Anne Bay Nilsson At være Majbarn v. Katrine Poulsen At gå i SFO v. Michael Søgaard Kort video om os Indskolingstorv og lokaler - fremvisning

2 Trongårdsskolen Skoleudviklingsstrategien i Lyngby-Taarbæk kommune er beskrevet i: Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2013-1217 Skoleudviklingsstrategi 2020 Inklusionsstrategi Læringsgrundlag 0-18 år Lyngby-Taarbæk Synlig Læring Medarbejderne omsætter Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål til praksis i egen afdeling – derved skabes engagement og ansvarlighed. Forældre og elever oplever en hverdag, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen og derigennem skaber sammenhæng omkring udviklingen af det enkelte barn. Skolen ønsker et trygt miljø med en høj faglighed for både elever og medarbejdere. Skolen stiller krav om teamsamarbejde på alle niveauer.

3 Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte Eleverne skal lære at lære mere og trives bedre Skolen skal udfordre eleverne til at være selvstændige, ansvarlige, tolerante og arbejde innovativt Skolens dagligdag skal være præget af tydelighed, motivation, fællesskab, anerkendelse, høj faglighed og høj kvalitet Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Vi udvikler dynamiske læringsmiljøer i forhold til relationer og fysiske rammer. Vi er særlig optaget af det at være robust. Robusthed handler om at blive god til at klare livets udfordringer i stort og småt udfordringer i forhold til andre mennesker, - at klare opgaver, som er svære, - at kunne holde fast i et mål, der skal nås – og klare fristelser, som man ikke har godt af. Pædagogik – vision og mål

4 Indsatsområder Synlig Læring Aktions Læring Systemisk analyse af lærings- miljøet Observation Refleksion Samarbejde med 4 kommuner

5 Indsatsområder Læringsgrundlag – motivation, robusthed Synlig Læring – implementering af skolereform Fagteam - faglige vejledere Lektionsstudier - 5.årgang Japans inspireret undervisningsmetode i samarbejde med UCC Mediepatrulje - der uddannes to elever fra hver klasse SFO – Leg og kreativitet, frirum, bevægelse og idræt Klub – Leg og kreativitet, gadeteam, pigeprojekt

6 Hvorfor gør vi det? Hvad betyder det ? Forskudt klassedannelse

7 … vi gør det, fordi vi ønsker -At få et bedre udgangspunkt for hensigtsmæssig klassedannelse -At kvalificere vilkårene for læring og sociale fællesskaber -At styrke fællesskabet på årgangen Forskudt klassedannelse

8 …det betyder -At vi får et bedre kendskab til og om børnene -At I får et bedre kendskab til os og vi til jer -At den endelige klassedeling først sker mellem sommerferie og efterårsferie i samarbejde med maj-pædagoger, børnehaveklasseledere og ledelsen Forskudt klassedannelse

9 …vi samarbejder med Sundhedsplejerske Talepædagog Psykolog Motorikhuset Interne ressourcepersoner Socialrådgiver Eksterne konsulenter Forskudt klassedannelse

10 Hvad vil det sige at være Den enkelte og fællesskabet Tilgang til læring Kompetencer på baggrund af færdigheder og viden Befordrende læringsmiljø Kunne udsætte egne behov Selv tage tøj af og på, binde snørebånd Vente på tur Udføre opgaver som ikke kan argumenteres væk LæringsparatSkoleparat

11 SFO parat Tryghed og genkendelighed Personlig udvikling og sociale kompetencer Følelser og konflikthåndtering Maj gruppen på Trongårdsskolen

12 Når vi leger Social udviklingEmotionel udvikling At lytteGlæde At udvise toleranceLyst At lave kompromiserAt have mod At tage ansvar sammen med andre Engagement Spænding Sansemotorisk-fysisk udv.Kognitiv udvikling At bruge sine sanserAt bruge fantasien Forskellige bevægelserAt tænke sig om Bevægelsesmønstre: Kravle,At vurdere sig selv hænge, løbe, hoppe, kaste mv.At gøre valg og handlinger

13 11.decemberIndskrivning slutter MartsBesked om klassedannelse fra LTK, digital indskrivning SFO 12.aprilForældremøde kl.17:00 20.april Besøgsdag for børnene 02.majBørnene starter kl.08:30 26.majForældremøde torsdag den 26. maj kl.17:00 08.august1. skoledag kl.09:00 Nyttige datoer


Download ppt "Trongårdsskolens kor v. Mette Hauberg & Lajla Hornshøj Velkommen og præsentation v. Stine Arnfred Ét stort skoledistrikt - spørgsmål Forskudt klassedannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google