Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Forskningsaktiviteter Forskningsaktiviteter i Klinik for Selvmordstruede Forskningsafdelingen er en del af forskningsenheden i Det Børne og Ungdomspsykiatriske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Forskningsaktiviteter Forskningsaktiviteter i Klinik for Selvmordstruede Forskningsafdelingen er en del af forskningsenheden i Det Børne og Ungdomspsykiatriske."— Præsentationens transcript:

1 1 Forskningsaktiviteter Forskningsaktiviteter i Klinik for Selvmordstruede Forskningsafdelingen er en del af forskningsenheden i Det Børne og Ungdomspsykiatriske Hus, OUH

2 2 Forskningsmedarbejdere Erik Christiansen Uddannet cand.scient.oecon (matematikøkonom) med speciale i operationsanalyse Uddannet cand.scient.oecon (matematikøkonom) med speciale i operationsanalyse Arbejdet som statistiker og selvmordsforsker i en forskningsinstitution siden 2003 Arbejdet som statistiker og selvmordsforsker i en forskningsinstitution siden 2003 Ansat i klinikken som projektkoordinator og statistiker på projektet ”Selvmordsadfærd blandt børn og unge” Ansat i klinikken som projektkoordinator og statistiker på projektet ”Selvmordsadfærd blandt børn og unge” Underviser i statistik og matematik på IBC Underviser i statistik og matematik på IBC

3 3 Forskningsmedarbejdere Ny medarbejder Forskningsmedarbejder i deltidsstilling Forskningsmedarbejder i deltidsstilling Psykolog eller anden akademiker med forskningserfaring Psykolog eller anden akademiker med forskningserfaring

4 4 Forskningsprojektet ”Selvmordsadfærd blandt børn og unge” Modtaget støtte fra Socialministeriet til et forskningsprojekt vedr. selvmordsforsøg blandt børn og unge Projektet er en analyse af følgende områder: Problemets omfang Problemets omfang Børn og unge med selvmordsforsøgs karakteristika Børn og unge med selvmordsforsøgs karakteristika Faktorer som beskytter mod selvmordsforsøg (resiliens) Faktorer som beskytter mod selvmordsforsøg (resiliens) Behandlingsforløbet for børn som har haft et selvmordsforsøg og er blevet behandlet på et af landets børneafdelinger Behandlingsforløbet for børn som har haft et selvmordsforsøg og er blevet behandlet på et af landets børneafdelinger

5 5 Forskningsprojektet Ad. problemets omfang Hvad gør vi? Estimerer incidensen af selvmordsforsøg blandt børn og unge mellem 10 og 18 år som behandles på sygehuse Hvorfor gør vi det? Der mangler viden om problemets omfang, især blandt de helt unge. Vigtige beslutningsværktøj for politikere mv. i forhold til indsats på sundhedsområdet Hvordan gør vi det? Systematisk gennemgang af Landspatientregistret for perioden 1990-2007, mht. kontaktårsager og diagnoser

6 6 Forskningsprojektet Ad. Karakteristik Hvad gør vi? Skaber en karakteristik af børn og unge med selvmordsforsøg mht. sociale og sundhedsmæssige forhold Hvorfor gør vi det? Analysen gør os i stand til at identificere børn i risiko Analysen gør os på et overordnet statistisk niveau klogere på de familier, som børn med selvmordsforsøg kommer fra Analysen gør os i stand til at arbejde med begreber som suicidal- transmission, psykopatologi og sociale forhold Hvordan gør vi det? Med udgangspunkt i 7 fødselsårgange (1983-1989) samkøres registeroplysninger for børnene og deres forældre, mht. de udvalgte faktorer. Selvmordsforsøgerne analyseres i et case- kontrol studie, blandt ca. 320.000 børn og 500.000 forældre. Det sikrer troværdige resultater

7 7 Forskningsprojektet Ad. Resiliensfaktorer Hvad gør vi? Analyserer udvalgte risikobørn for selvmordsforsøg mht. faktorer (resiliensfaktorer) som stopper eller modererer processen fra risiko til selvmordsforsøg Hvorfor gør vi det? Ikke alle børn i risiko for selvmordsforsøg ender med at have et selvmordsforsøg. Viden om de faktorer som er årsag til at barnet undgår et selvmordsforsøg er vigtig, set i et forebyggelses og behandlingsmæssigt perspektiv RisikoForsøg Proces fra risiko til forsøg Resiliens faktor

8 8 Forskningsprojektet ”Selvmordsadfærd blandt børn og unge” Hvordan gør vi det? Vi vender den risikofokuserede forskningstraditionen inden for selvmord på hovedet, og begynder at lede efter faktorer, som beskytter mod selvmordsforsøg. Vi anvender et cohortedesign og registerdata til at efterprøve vores hypoteser. Vi arbejder med en regressionsmodel, hvori der er indlagt ”moderatorer” (interaktionsvariable)

9 9 Forskningsprojektet Ad. behandlingsforløb Hvad gør vi? En analyse af landets 22 børneafdelingers behandlingsforløb af børn og unge med selvmordsforsøg Hvorfor gør vi det? For at undersøge om behandlingsforløbene er ens for afdelingerne. Undersøge hvorledes afdelingerne inddrager de sociale myndigheder, psykiatrien og evt. specialister inden for selvmordsfeltet i forløbet. Vi ønsker at udvikle en behandlingsmodel, som optimerer forløbet for den selvmordstruede Hvordan gør vi det? Spørgeskemaundersøgelse af de 22 afdelinger, case-undersøgelse af selvmordsforsøgere fra H3 OUH. Vi ønsker at sammenskrive en anbefaling til landets børneafdelinger

10 10 Forskning på Klinik for Selvmordstruede Følg med på www.selvmordstruede.dk www.selvmordstruede.dk Tak for nu! Statistiker og projektkoordinator Erik Christiansen


Download ppt "1 Forskningsaktiviteter Forskningsaktiviteter i Klinik for Selvmordstruede Forskningsafdelingen er en del af forskningsenheden i Det Børne og Ungdomspsykiatriske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google