Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Børn, bevægelse og læring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Børn, bevægelse og læring."— Præsentationens transcript:

1 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Børn, bevægelse og læring

2 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Sundhedsstyrelsen anbefaler At alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen Aktiviteterne skal være af moderat intensitet De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder At alle børn og unge under 18 år mindst 2 x ugtl. fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed Træningen skal være af høj intensitet og vare 20-30 minutter

3 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Vi ved, at * Børn er blevet mindre fysisk aktive Børns kondition er blevet dårligere Børns grovmotorik er blevet dårligere Prof. Andersen, Lars Bo, IFI, KU,1999

4 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 ”Fysisk aktivitet samtidig med indlæring gør, at vi husker i længere tid. Det betyder også, at vi engagerer os mere følelsesmæssigt i indlæringen, hvilket fører til bedre langtidshukommelse”. Rita Dunn og Lena Boström Vi ved, at *

5 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 ”Når kroppen er i bevægelse forøges kropstemperaturen og blodgennemstrømningen i hjernen. Det giver børnene en større følelse af velvære og samtidig frigøres hormoner, som øger lystfølelse og nerveparathed. Dette medfører entusiasme, motivation og bedre hukommelse i læringssituationen”. Rita Dunn og Lena Boström Vi ved, at *

6 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Vi ved, at * Manglende legemuligheder og faciliteter i skole og fritidsordning er en afgørende barriere for børnenes samlede fysiske aktivitet Nielsen, 2004

7 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Vi ved, at * Børn og unge med nem adgang til områder med mulighed for fysisk aktivitet i deres nærmiljø er i højere grad fysisk aktive end dem, der ikke har adgang til sådanne områder Sallis, 2006

8 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Vi ved, at børn der bevæger sig Har et godt helbred Er mindre morgentrætte Har mere selvtillid Har lettere ved af få venner Er mindre ensomme Føler sig mindre udenfor Har bedre koncentrationsevne og hukommelse Prof. Bente Klarlund Petersen

9 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Kobling imellem bevægelse og læring Ni videnskabelige studier viser: –Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som er forudsætning for læring. Specielt udtalt i de yngste klasser (Sibley & Etnier, 2003) –Svendborg projektet 2008-2011: 6 timer idræt om ugen – 0-6 klasse på 7 skoler. ”Mere idræt giver kvikkere børn” Der er ikke nogen mekanisk lineær variabel imellem bevægelse og læring (barriere: sociale faktorer)

10 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Rammerne skal være til stede Eksisterende faciliteter/rum/lokaler skal udnyttes bedst muligt – kræver fantasi og inspiration Trafikplanlægning skal fremme bevægelse hos børn/elever Tag børnene/eleverne med på råd i planlægning af bevægelsesfremmende pladser ude og inde

11 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Inspirerende bevægelses- og læringsmiljøer

12 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Inspirerende bevægelses- og læringsmiljøer

13 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Derfor …….. At cykle er godt for læringen At gå er godt for læringen At cykle og gå sammen med andre er godt for humøret At cykle og gå sammen med andre kan give gode venskaber At cykle og gå sammen med andre giver energi til skoledagen

14 Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Tak for nu……. For mere information Kontakt: Lasse Rye Rasmussen lrr33@helsingor.dk Mobil: 25313323 Web: www.puc.helsingor.dkwww.puc.helsingor.dk


Download ppt "Eva Thune Jacobsen, strategisk sundhedskonsulent Lasse Rye Rasmussen, idrætskonsulent Borgermødet på Tibberupskolen 16. marts 2011 Børn, bevægelse og læring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google