Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generelle udfordringer og perspektiver i vores arbejde med kvalitet, effektivitet og styring KL, Middelfart 4. december 2007 Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generelle udfordringer og perspektiver i vores arbejde med kvalitet, effektivitet og styring KL, Middelfart 4. december 2007 Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 Generelle udfordringer og perspektiver i vores arbejde med kvalitet, effektivitet og styring KL, Middelfart 4. december 2007 Klaus Majgaard

2 Udfordringer Demografisk udvikling, der medfører udgiftspres Stigende og mere differentierede forventninger til ydelser (kamp mellem medborgerrollen og forbrugerrollen) Vanskeligheder med at rekruttere kvalificerede medarbejdere Konkurrence mellem styringsniveauerne om at sætte dagsorden Ressourceklemme eller afs æ t for nyt æ nkning?

3 Detailreguleringens spiral ”Politik efter ISO9000” Fejlfinding Statslige standarder Kontrol Opfølgning Procesregler/ -værktøjer

4 Detailreguleringens spiral ”Politik efter ISO9000” Fejlfinding Statslige standarder Kontrol Opfølgning Procesregler/ -værktøjer Defensiv adfærd Formalisme Sjældent reelle løsninger på kvalitets- problemer

5 Kvalitetsreformen – mod en positiv spiral? Dialog Fælles langsigtede pejlemærker Få og sigende målinger Refleksions- skabende værktøjer

6 Afsæt for den positive spiral Kvalitet skabes i vores medarbejderes møde med borgeren Styringsredskabernes værdi består i, hvor vidt de faktisk fremmer kvaliteten i dette møde Vi har brug for redskaber, som ansporer til refleksion, og som understøtter en offensiv og stolt indstilling hos vores medarbejdere Redskaberne skal også sikre, at indhold og kvalitet er gennemskuelig og kan gøres til genstand for dialog og aktiv politisk måldannelse

7 Partnerskab for kvalitet BorgerMedarbejder Institution Region Kommune Stat Ledelsesrum Skab levende dialog og råderum for initiativ og ledelse

8 Grader af refleksion i kvalitetsdialog 1.Ad hoc: Regulering ud fra enkeltsager 2. Formaliseret: Forskrift af v æ rkt ø jer 3. Substantielt: Dialog om indhold 4. Idealt: V æ rdiafklaring Spektakul æ re pressesager med politiske reaktioner P æ dagogiske l æ replaner Elevplaner og test Debat om p æ dagogiske tilgange, f.eks. forholdet mellem leg og l æ ring EKSEMPLER Debat om dannelses- og kompetenceidealer

9 Betingelser for fremdrift i kvalitetsarbejdet Konkrete og energigivende mål Muligheder for at tage selvstændige initiativer og styre sig selv Håndtérbare og ubureaukratiske regler Mulighed for at tilpasse udfordringer til færdigheder Tydelig og ikke-ydmygende feedback Fjerne distraherende faktorer Fra Hans Henrik Knoop: Kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det..(2005)

10 Spørgsmål til refleksion om kvalitet Kan vi opbygge et partnerskab for kvalitet med staten, som forpligter til langsigtet dialog og regulering? Hvor er der særlig behov bedre styring af kvalitet? Hvordan skaber vi dokumentationsmetoder, som reelt skaber refleksion og kvalitetsbevidsthed – og ikke bare selvlegitimering? Hvor er der brug for standardisering, og hvor er der brug for fleksibilitet og råderum? Hvordan inddrager og påvirker vi de statslige myndigheder? Hvordan sikrer vi forankring i de faglige miljøer?


Download ppt "Generelle udfordringer og perspektiver i vores arbejde med kvalitet, effektivitet og styring KL, Middelfart 4. december 2007 Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google