Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overgangen fra børnehave til SFO og skole Forældremøde i Børnehuset xxx xx september/oktober 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overgangen fra børnehave til SFO og skole Forældremøde i Børnehuset xxx xx september/oktober 2015."— Præsentationens transcript:

1 Overgangen fra børnehave til SFO og skole Forældremøde i Børnehuset xxx xx september/oktober 2015

2 Velkommen Præsentation af aftenens program Kl. xx: Velkommen og præsentation af deltagere Kl. xx: Oplæg v. xxx Kl. xx: Spørgsmål og dialog Kl. xx: Tak for i aften!

3 Formål med forældremødet - at fortælle om… Hvorfor det er vigtigt at samarbejde på tværs omkring overgangen fra børnehave til skole Den kommunale overgangsmodel: fire overgangsaktiviteter Hvordan børnehaverne (konkret) arbejder det sidste år med de kommende skolebørn Hvordan SFO’erne arbejder fra 1. maj og frem til skolestart Den første tid i børnehaveklassen Hvordan forældrene bedst kan støtte deres barn i overgangen – forventninger til samarbejdet ”Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ’det nye’: Jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre overgang for barnet” [Larsen, 2013]

4 Samarbejdet på tværs - mellem pædagoger, lærere og forældre Samarbejdet på tværs er vigtigt for at understøtte barnet i skiftet til nye venner, nye voksne, nye fysiske omgivelser og nye forventninger Sikre tryghed og omsorg for det enkelte barn Anerkende barnets nuværende kompetencer, erfaringer og viden og støtte barnet i at bygge videre på dette Et tæt samarbejde med jer forældre er en forudsætning for at skabe en god overgang for jeres barn

5 Den kommunale overgangsmodel – fire hovedaktiviteter Derudover: åbent-hus-arrangementer, velkomstmøder, overleveringsskemaer, overleveringssamtaler og diverse lokale aktiviteter

6 Det sidste år i børnehaven har vi fokus på: Læringsparathed, f.eks. –At være nysgerrig og videnbegærlig –At kunne vente og lytte, mens andre taler –At kunne bede om hjælp, når man har brug for det –At kunne modtage en kollektiv besked –At kunne fortælle om sine oplevelser Sociale kompetencer, f.eks. –At kunne samarbejde i forbindelse med leg, aktiviter og hverdagsrutiner –At kunne danne venskaber og udvise empati –At kunne sætte ord på følelser og konflikter Fortsætter på næste side…

7 Det sidste år i børnehaven har vi fokus på - fortsat: Selvhjulpenhed og motorik, f.eks. –At kunne løbe og balancere –At kunne cykle –At have styr på egne ting –At kunne tage tøj af og på –At kunne klare toiletbesøg alene Det betyder mindre fokus på skolespecifikke færdigheder som f.eks. at kunne alfabetet, tallene fra 1 til 100, mm.

8 I SFO’en fra maj til august har vi fokus på: Læringsparathed –bygge videre på børnehavens arbejde –At give børnene kendskab til konkrete regler, tegn, mm. Det relationelle, f.eks. –At understøtte nye relationer og venskaber –At give børnene kendskab til de nye voksne De fysiske rammer, f.eks. –At give børnene kendskab til SFO’ens og skolens område

9 Den første tid i børnehaveklassen har vi fokus på: At bygge videre på børnehavens og SFO’ens arbejde At opbygge venskaber på tværs af klasserne At opbygge regler og rutiner og gøre eleverne trygge ved det nye miljø Små faglige forløb Tryghed i frikvarterer - hvad kan man hvor - konflikthåndtering

10 Forældrenes rolle – sådan kan I understøtte jeres barn i overgangen Læringsparathed: –Understøt jeres barns sprog og kompetencer til at udtrykke sig, lytte og koncentrere sig ved f.eks. at tale sammen om dagens oplevelser, synge sammen og læse højt (tal sammen om det i læser, hvad undrer dig, - hvad mon undrer dit barn?) –Understøt jeres barns nysgerrighed og videnbegærlighed ved f.eks. at Følge dit barns tankegang og stille undrende spørgsmål til det dit barn fortæller Lave aktiviter, gå ture i skoven, undersøge nærområdet Stille åbne spørgsmål frem for lukkede spørgsmål, f.eks. "Hvordan har din dag været?" kontra "Har du haft en god dag?”

11 Forældrenes rolle - fortsat Sociale kompetencer: –Understøt jeres barn i at kunne samarbejde ved f.eks. altid at tale positivt om andre børn, således at du ikke er med til at stigmatisere og ved at fortælle om vigtigheden af, at vi er forskellige, at kunne forskellige ting, at kunne se ting i forskellige perspektiver, få øje på muligheder og synergi –Understøt jeres barn i at kunne danne venskaber og udvise empati ved f.eks. at invitere forskellige legekammerater med hjem og lade barnet deltage i fælles fritidsaktiviteter med andre børn, f.eks. sport, udflugter, mm.) –Understøt jeres barn i at sige til og fra og lære egne grænser at kende ved f.eks. at tale med barnet om følelser og anerkende dem

12 Forældrenes rolle - fortsat Selvhjulpenhed og motorik: –Understøt jeres barns selvhjulpenhed ved f.eks. at give jer tid til at jeres barn øver sig igen og igen på at tage tøj af og på og gå på toilettet selv –Understøt jeres barn i at have styr på egne ting ved f.eks. at lade barnet være med til at pakke rygsækken om morgenen og rydde op efter sig selv –Understøt jeres barns motorik ved f.eks. at cykle sammen med jeres barn og lave andre fysiske aktiviteter Derudover: Gør brug af kommunens tilbud som f.eks. overleveringssamtaler Spørg pædagoger og lærere, hvis der er noget, I er usikre på

13 Spørgsmål?

14 Tak for i aften!


Download ppt "Overgangen fra børnehave til SFO og skole Forældremøde i Børnehuset xxx xx september/oktober 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google